کد خبر: 4486| تاریخ انتشار: سـه شنبه ، ۴ تیر سال ۱۳۹۸ | ساعت ۲۰:۴۰:۰ | تعداد بازدید: ۶۵۶۱

جلسه 818 شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سران سه قوه کشور، اعضای حقیقی و حقوقی شورا به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی ظهر امروز در محل ریاست جمهوری تشکیل شد.
بحث پیرامون علت یابی، شناخت پدیده و وضعیت عفاف و حجاب
دکتر سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بازنگری سند عفاف و حجاب دستور این جلسه بود اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های قبل در سه مصوبه به موضوع عفاف و حجاب پرداخته است که در جلسه امروز با هدف تجمیع و به روز رسانی مصوبات قبلی به علت یابی، شناخت پدیده و وضعیت روز جامعه ایرانی در این زمینه پرداخت.
ضرورت توجه به وجوه مختلف موضوع عفاف و حجاب
دکتر عاملی با اشاره به مشارکت گسترده اعضای جلسه در بیان نظرات خود پیرامون این موضوع گفت: واقعیت موجود این است که موضوع عفاف و حجاب یک موضوع چند وجهی اعم از فرهنگی، معرفت شناختی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی است که باید وجوه مختلف آن مورد توجه باشد.
تاکید بر تقویت انگیزه های اجتماعی
وی افزود: تقویت انگیزه های اجتماعی پیرامون عفاف و حجاب و درک اینکه موضوع عفاف و حجاب به منظور سلامت اجتماعی، صیانت از خانواده دارای اهمیت است از موارد مورد تاکید در جلسه بود.
ضرورت برنامه ریزی برای توجه بیشتر جوانان به ارزش های الهی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به آسیب ها اجتماعی نظیر طلاق در جامعه گفت: عدم توجه به گوهر ارزش های الهی و معارف دینی از مهمترین دلایل بروز این آسیب هاست و ضرورت برنامه ریزی برای توجه بیشتر جوانان به این سرمایه الهی در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نشانه گیری ارزش های اسلامی با ترویج نسبیت گرایی و رویکرد تکثر فرهنگی
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به ابعاد بیرونی که در عفاف و حجاب موثر هستند، گفت: رسانه های بیگانه برای مهندسی جامعه ایرانی تلاش دارند و مخالفین جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت و اساسی بودن امر حجاب را برای یک نظام اسلامی درک کرده اند و با ترویج نسبیت گرایی اخلاقی و تکثر گرائی فرهنگی تزلزل در حقیقت حجاب و عفاف را هدف گیری کرده اند.
سرمایه گذاری های کلان در بیرون از مرزها برای تضعیف عفاف و حجاب
دکتر عاملی افزود: امروز سرمایه گذاری های کلانی توسط تلویزیون های متعدد در بیرون از مرزها به منظور تضعیف عفاف و حجاب انجام شده است و دشمنان انقلاب به این باور رسیده اند که با ایجاد تاثیر در عفاف و حجاب می توانند در سایر ارزش های اجتماعی و دینی تاثیرگذاری منفی داشته باشند.
تضعیف عفاف و حجاب در ادامه جنگ اقتصادی، امنیتی و سیاسی
وی با اشاره به وجوه امنیتی و سیاسی به عنوان سایر مولفه های موثر در موضوع عفاف و حجاب گفت: همان افرادی که به دنبال تحریم های اقتصادی و سیاسی کشور ما هستند در ادامه جنگ اقتصادی، امنیتی و سیاسی خود این رفتارها را از خود بروز می دهند و برای جامعه ایران مجموعه ای از هدف گذاری ها را در طراحی های دشمنانه خود دیده اند.
تدوین سند عفاف و حجاب در 5 فصل
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با  اشاره به تدوین این سند در خصوص عفاف و حجاب در 5 فصل گفت: در این جلسه کلیات این سند به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات این سند شامل اصول ارزش ها، اصول راهبردی، تقسیم کار و نگاشت نهادی برای 34 دستگاه در کشور، مسیرهایی که منجر به اجرایی سازی اصول راهبردی خواهد شد در جلسات آتی برای تصویب مورد بحث قرار گیرد.
وی افزود: این سند یک سند همه جانبه نگر بوده و با نگاه به جزئیات برنامه های اقدام آن طراحی شده است.
تاکید بر مسئولیت های جامعه مدنی پیرامون ارزش های فرهنگی
دکتر عاملی گفت: این نکته در جلسه مورد توجه قرار گرفت که همانطور که نظام و دولت اسلامی در قبال موضوع عفاف و حجاب مسئولیت دارند خود مردم و جامعه مدنی نیز نسبت به این موضوع و ارزش های فرهنگی مسئول هستند.
نیازمندی عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی به مشارکت های اجتماعی و مردمی
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با بیان اینکه جامعه مدنی نسبت به صیانت از ارزش های فرهنگی مسئولیت دارد گفت: همانطور که گروه های مردمی فعالی در حوزه های سلامت، محیط زیست و... هستند؛ موضوع عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی نیز نیازمند به مشارکت های اجتماعی و مردمی است.
دکتر عاملی گفت: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف مردمی را مانند وظایف نهادی مورد تاکید و توجه برای سیاستگذاری قرار دادند.
تنها خلا مقررات و ضوابط در این حوزه موثر نیست
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع بندی موضوع تصریح کرد: عفاف و حجاب ابعاد معرفتی، ترویجی، انگیزه ای، سیاستگذاری و قانونگذاری دارد و تنها توجه به مقررات و ضوابط در این حوزه کافی نیست و سایر ابعاد نیز باید مورد توجه باشند.
ضرورت افزایش دانش فرهنگی جامعه
دکتر عاملی با تاکید بر ضرورت افزایش دانش فرهنگی جامعه و عوامل متعدد مداخله گر در این حوزه گفت: اگر مسیر فرهنگی شدن نسل جوان ما در مسیر الهی و اسلامی باشد دارای فضای فرهنگی متفاوتی خواهیم بود.
حضور فرهنگ های بیگانه در جامعه
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به دسترسی های به وجود آمده به فرا محل در جامعه امروزی گفت: با همه همسایه شدن جهان که در بستر فضای مجازی که امروز با آن مواجه شده ایم شاهد حضور فرهنگ هایی که فرسنگ ها با فرهنگ ما بیگانه هستند در فضای جامعه خود شده ایم.
تبدیل جامعه به یک جامعه کاربرمبنا
وی افزود: جامعه امروز مرتبط با فضای مجازی تبدیل به جامعه باز و متفاوت از جامعه بسته گذشته است و دسترسی به فرامحل، سایر فرهنگ ها و رسانه های جهانی جامعه را به یک جامعه کاربرمبنا تبدیل کرده است.
جامعه کاربر مبنا برای خود حق تعامل و ارتباط قائل است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تفاوت های جامعه کاربر مبنا با جامعه مخاطب محور گفت: جامعه مخاطب محور کنش اجتماعی جدی ندارد و بیشتر دریافت کننده است و جامعه کاربر مبنای ایرانی امروز با 60 میلیون کاربر اینترنت جامعه ای است که برای خود حق تعامل و ارتباط قائل است.
وی تصریح کرد: در مواجهه با چنین جامعه ای توجه به جنبه های معرفتی و شناختی بسیار حائز اهمیت است.
دکتر عاملی در خاتمه گفت: در مواجهه با دستگاه های کشور بعضا با کم کاری، بی توجهی و یا اینکه اساسا کاری را در این زمینه انجام نمی دهند روبرو هستیم.
حضور جریان هایی متاثر از عوامل بیرونی برای شکستن هنجارها
وی اضافه کرد: در این فضا جریان هایی که تحت تاثیر  عوامل بیرونی هستند آگاهانه برای شکستن ارزش ها و هنجارها به محیط ها ورود کرده و برای هنجارشکنی تلاش می کنند که در این خصوص نیز دستگاه های ذی ربط باید به وظایف خود عمل کنند.
موضوع عفاف و حجاب یک موضوعی جناحی و سیاسی نیست
در این جلسه رئیس جمهور محترم بر این معنا تاکید داشتند که موضوع عفاف و حجاب یک موضوع جناحی و سیاسی نیست و یک ارزش مشترک بین همه مسئولین نظام است و همه نهادهای دولتی باید بر این امر مهم اهتمام داشته باشند.

 

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5