هیئت عالی جذب

1 2 3 

مصوبات هیات عالی جذب

معرفی

مصوبه تشكيل هيأت عالي جذب

معرفی اعضاء هيأت عالي جذب

ترکیب اعضا هيأت عالي جذب

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5