اخبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی

1 2 3 4 5  ... 

مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی

 • همترازِی ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم با کمیسیون­های تخصصی شورا
 • بیانیه تحول و بازسازی ساختار و نظام امور قرآنی کشور
 • شرایط و نحوه انتخاب و فعالیت صاحبنظران حقیقی امور قرآنی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی
 • مصوبه اصلاح تبصره 4 آیین نامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم
 • اقدامات الحاقی به برنامه جامع فعالیت های قرآنی در فضای مجازی
 • اصلاح ماده 8 آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
 • پیشنهاد الحاق دو بند جدید به ماده 5 و 7 مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی
 • سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت
 • ماده‌واحده سازوکارهای هماهنگ‌سازی اجرای اسناد سه گانه راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی
 • توافق­نامه تشکیل هیأت هماهنگی صدور مجوز مؤسسات قرآنی مردمی
 • سند راهبردي توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور
 • برنامه جامع فعالیت های قرآنی در فضای مجازی
 • سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور
 • سند راهبردی توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی
 • طرح ملی حفظ قرآن کریم
 • درباره شورای توسعه فرهنگ قرآنی

  مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

  اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی

  انتشارات شورای توسعه قرآنی

  آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7