کد خبر: 4785| تاریخ انتشار: شــنـبـه ، ۲۹ تیر سال ۱۳۹۸ | ساعت ۲۲:۲۹:۰ | تعداد بازدید: ۳۲۴۸

اولین جلسه ستاد راهبری و هماهنگی مهندسی فرهنگی به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
مرور چارچوب و وظایف شش گانه سند برای ستاد مهندسی فرهنگی
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح دستور کار این جلسه با بیان اینکه مرور چارچوب سند و وظایف شش گانه پیش بینی شده در سند برای ستاد مهندسی فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، گفت: اشتراک نظری در اعضای جلسه در زمینه مفهوم مهندسی فرهنگی وجود داشت به این معنا که مهندسی فرهنگی یک نگاه بین رشته ای به حوزه فرهنگ و ایجاد فضا برای حضور مردم در مدیریت فرهنگی کشور است.

مهندسی فرهنگی بها دادن به تک تک صنوف فرهنگی جامعه است
دکتر عاملی تصریح کرد: بها دادن به تک تک صنوف فرهنگی جامعه نظیر اهالی موسیقی، سینما، مطبوعات، میراث تمدنی، گردشگری و... از دیگر نکات مورد توجه در تعریف مهندسی فرهنگی در جلسه بود.
مهندسی فرهنگی دانش و مدیریت یکپارچه به حوزه فرهنگ است
دکتر عاملی با اشاره به وفاق یکپارچه در جلسه در مفهوم مهندسی فرهنگی به معنای دانش و مدیریت یکپارچه به حوزه فرهنگ گفت: حدود سی سال است که یک حوزه دانشی در حوزه دانش اجتماعی و فرهنگ به نام دانش یکپارچه وارد شده است که زمانی اهمیت پیدا کرد که متغیرهای مداخله گر در حوزه؛ اقتصاد، سیاست و فرهنگ تعدد پیدا کرد و مدیریت دانش یکپارچه به اینکه چطور بتوان یک هدف یکپارچه و مشترک را برای جلوگیری از ناهماهنگی محقق کرد پرداخت.

مدیریت فرهنگی از اموری است که عوامل و متغیرهای گسترده بر آن اثر می گذارند
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دانش یکپارچه که مبنای مدیریت یکپارچه جامعه است، در شرایطی ضرورت پیدا می کند که عوامل دخالت کننده در یک امر متکثر شود تصریح کرد: مدیریت فرهنگی نیز از اموری است که عوامل و متغیرهای گسترده ای بر آن اثر می گذارند که در درجه اول فهم متغیر ها و فرامتغیرها و در درجه بعدی برنامه ریزی منسجم و کارآمد در این مسیر اهمیت راهبردی دارد.
مهندسی فرهنگی مشارکت اجتماعی در حوزه فرهنگ است
دکتر عاملی با بیان اینکه مهندسی فرهنگی مشارکت اجتماعی در حوزه فرهنگ است، ادامه داد: مهندسی فرهنگی، نگاهی است میان رشته ای به فرهنگ که از ظرفیت نگاه مهندسی و محاسباتی به نظام فرهنگی بهره می گیرد و تلاشی برای فراهم آوردن زیرساخت های فرهنگی متناسب با جامعه اسلامی و تقویت خدمات فرهنگی به جامعه مسلمان و انقلابی ایران است.

جلوگیری از تبعیض اجتماعی و تامین عدالت فرهنگی اساس مهندسی فرهنگی است
وی افزود: مسئولیت اصلی ستاد مهندسی فرهنگی؛ راهبری و هماهنگی دستگاه های فرهنگی و توجه محوری به جامعه و رصد نیازهای اجتماعی است به ویژه در شرایط کنونی جلوگیری از تبعیض اجتماعی، تامین عدالت فرهنگی، توجه به نیازهای اساسی و اقتصاد فرهنگ در پایه و اساس مهندسی فرهنگی است.
به روزرسانی اولویت های سند با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی اولویت های فرهنگی ما سمت و سوی متفاوت نیاز دارد، گفت: تقویت هویت اسلامی، صیانت از خانواده، مسئولیت پذیری اجتماعی، مواجهه با تبعیض اجتماعی، سلامت محیط های کار و شغل و کسب و کارها، پاسخگویی نهادهای دولتی، شهرداری ها و بخش خصوصی به مردم و حمایت از افراد در شرایط اضطرار و اضطراب موضوعاتی هستند که می توانند پس از تصویب در اولویت ستاد راهبری مهندسی فرهنگی قرار گیرند.
بازنگری اولویت ها متناسب با شرایط امروز
وی در ادامه با اشاره به مرور سایر اولویت های مورد تاکید در سند مهندسی فرهنگی گفت: با توجه به گذشت حدود پنج سال از ابلاغ سند مقرر شد متناسب با شرایط امروز این اولویت ها مورد بازنگری قرار گیرد.

مهندسی فرهنگی برنامه ریزی دقیق فرهنگی برای جامعه است
دکتر عاملی گفت: مهندسی فرهنگی به معنای ایجاد فضای کنترلی برای فرهنگ جامعه و مداخله گری در همه جزئیات زندگی مردم نیست و برنامه ریزی دقیق فرهنگی برای جامعه یکی از نگاه های مهم در این سند است.
مهندسی فرهنگی توجه به عناصر جامعه شناختی و انسان شناسی فرهنگی در جامعه است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: سند مهندسی فرهنگی یک نگاه میان رشته ای بین نگاه محاسباتی، نگاه اجتماعی، مطالعات شناختی توجه به عناصر جامعه شناختی فرهنگ و توجه به عناصر انسان شناسی فرهنگی در جامعه است که به صورت مجموعه ای به فرهنگ جامعه توجه دارد.

نیازمند توجه به اولویت ها و محتوای اصلی فرهنگ جامعه توسط خود هستیم
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به اینکه 130 شبکه فارسی زبان در خارج از کشور تولید محتواهای مختلف برای فرهنگ عمومی جامعه می کنند، گفت: واقعیت این است که دیگران برای فرهنگ ما برنامه ریزی می کنند و نیازمند توجه به اولویت ها و محتوای اصلی فرهنگی جامعه توسط خودمان هستیم.

توجه به جلوگیری از کارهای موازی در حوزه فرهنگ و بازنگری در تقسیم کار ملی
وی افزود: در این نگاه با توجه به ماموریت های دستگاه های دولتی و نهادهای رسمی حوزه فرهنگ به همراه سازمان های مردم نهاد؛ جلوگیری از کارهای موازی در حوزه فرهنگ و بازنگری در تقسیم کار ملی مورد توجه قرار گرفته است.
تاکید بر فرهنگ مضاف
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تاکید بر فرهنگ مضاف مانند فرهنگ مصرف، فرهنگ سلامت، فرهنگ بهداشت و درمان، فرهنگ مشارکت اجتماعی نیز از دیگر مباحث مورد تبادل نظر در جلسه بود.

تصویب آئین نامه داخلی ستاد راهبری مهندسی فرهنگی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از تصویب آئین نامه داخلی ستاد راهبری مهندسی فرهنگی به اتفاق آراء خبر داد.
فراخوان برای نقد، بازنگری و مشارکت در اجتماعی شدن سند مهندسی فرهنگی
دکتر عاملی در خاتمه با تاکید بر اهمیت مشارکت نخبگان اجتماعی، محققین، دانشجویان و مردم در نگاه به برنامه ریزی فرهنگی کشور، گفت: نامه ای امروز به امضای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به نخبگان اجتماعی، دانشجویان و محققان منتشر شده که در نقد سند مهندسی فرهنگی، بازنگری آن و مشارکت در اجتماعی شدن مدیریت فرهنگی کشور مشارکت داشته باشند.

 

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5