کد خبر: 4324| تاریخ انتشار: شــنـبـه ، ۱۸ خرداد سال ۱۳۹۸ | ساعت ۱۵:۲۰:۰ | تعداد بازدید: ۲۴۹۷

پژوهش " فراتحلیل تحقیقات انجام شده درحوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی جوانان" توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مقدمه این پژوهش و در تشریح چرایی انجام پژوهش فوق‌الذکر آمده است:  در این تحقیق دو هدف اساسی دنبال شده است:  نخست  ارزیابی تئوریک و روشی پژوهش‌های انجام شده در حوزه جوانان و دوم بررسی و ارزیابی راهکارها و پیشنهادهای ارائه شده در این پژوهش‌ها.
در ادامه و در تشریح نوع و روش انجام این پژوهش نیز آمده است: نوع تحقیق، مطالعه اسنادی از نوع تحلیل محتوای متون است و  روش تحقیق روش فراتحلیل (meta-analysis) است.
در مورد تکنیک و راهکار جمع‌آوری اطلاعات هم چنین آمده است: تکنیک و راهکار جمع آوری اطلاعات بر اساس طرح پرسشنامه معکوس است یعنی جامعه آماری طرح، شامل کلیه طرح‌های پژوهشی و پایان‌ نامه‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی جوانان در ایران در یک دهه اخیر، است.
در مورد نحوه انتخاب طرح‌های پژوهشی مورد مطالعه هم پژوهشگران انجام دهنده " " فراتحلیل تحقیقات انجام شده درحوزه مسائل اجتماعی وفرهنگی جوانان"  چنین آورده‌اند: با توجه به زمان و هزینه در نظر گرفته شده برای اجرای طرح (6 ماه) تعداد n=40 پروژه تحقیقاتی به عنوان حجم نمونه مورد تحلیل قرار گرفته است؛ شیوه انتخاب نمونه‌های مورد مطالعه براساس معیارهای چون: زمان اجرای طرح (سال‌های 1384-1370)، جامعه شناختی بودن موضوع تحقیق، مقطع تحصیلی پایان‌نامه (کارشناسی ارشد و دکتری) و روش تحقیق به کار گرفته شده (عمدتا روش پیمایشی) انتخاب شده‌اند.
‌ند.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تشریح نتایج به دست آمده هم چنین آمده است: در رابطه با هدف اول از منظر داوران نتایج اینگونه بوده است: تقریبا تمامی تحقیقات مورد نظر با مسائل امروزی مبتلا به جوانان مرتبط هستند و در قریب به 70 درصد طرح‌ها، اهداف تحقیق تناسب کافی با موضوع و مسأله تحقیق دارند و در 85 درصد موارد، اهداف تحقیق قابل بررسی و عملی هستند.
همچنین از منظر داوران، در 42 درصد طرح‌ها، فقط از یک منبع نظری جدید استفاده شده در حالی که فقط در 32 درصد طرح‌ها از چهار تا شش منبع نظری جدید استفاده شده است و در قریب 80 درصد موارد، از منابع نظری در تدوین فرضیات استفاده شده است.
در ادامه نتایج به دست آمده هم چنین آمده است:  در 65 درصد طرح‌ها فقط از یک تا دو مورد از تحقیقات جدید (در پیشینه تحقیق) استفاده شده و در تمامی طرح‌ها سؤالات و فرضیات همپوشانی کامل با اهداف تحقیق دارند همچنین در 60 درصد طرح‌های دارای فرضیه، در تدوین فرضیات اصول علمی کاملا رعایت شده و در بقیه موارد در حد کمی رعایت شده است و در 80 درصد موارد تمامی فرضیات آزمون پذیر هستند.
در ادامه پژوهشگران انجام دهنده این پژوهش به نتایج زیر رسیده‌اند:  از منظر داوران در قریب به 40 درصد طرح‌ها، متغیرهای اصلی تحقیق تعریف عملیاتی نشده‌اند و در 27 درصد موارد، متغیرها تعریف مفهومی نشده‌اند. همچنین در مبحث روش‌شناسی تحقیق، از منظر داوران در 34 درصد طرح‌ها روش تحقیق اتخاذ شده تا حدودی با موضوع تحقیق تناسب دارند و در 29 درصد موارد روش نمونه‌گیری بکار گرفته شده با خصوصیات جامعه آماری تناسب ندارد.
این پژوهش می‌افزاید: در رابطه با هدف دوم از منظر داوران، در 25 درصد طرح‌ها تمامی راهکارهای ارائه شده مبنی بر نتایج تحقیق می‌باشد و در 48 درصد موارد برخی راهکارها اینگونه هستند و در 28 درصد موارد راه‌کارهای ارائه شده ارتباط چندانی با نتایج تحقیق ندارند.
در ادامه نیز چنین آمده است: در 32 درصد طرح‌ها، راهکارهای ارائه شده کاربردی و عملی نیستند و در 15 درصد موارد راه‌کارهای ارائه شده ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند و در 18 درصد موارد تا حدودی با هم مرتبط‌ هستند.
همچنین از منظر داوران، در 36 درصد طرح‌ها بیشتر راهکارها کلی و عملیاتی نشده می‌باشد و فقط در 9 درصد طرح‌ها تمامی راهکارهای ارائه شده عملیاتی شده و جزئی هستند.
 به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مورد نمره پژوهش‌های بررسی شده توسط داوران نتیجه زیر به دست آمده است: از منظر داوران به 46 درصد طرح‌ها نمراتی بین 10 تا 15 داده شد و به 44 درصد طرح‌ها نمراتی بین 15 تا 19 داده شد و میانگین نمرات 14.6 بوده است که در حد متوسط قرار دارد.

متن پژوهش را می توانید از اینجا دانلود کنید:

 

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5