کد خبر: 4233| تاریخ انتشار: شــنـبـه ، ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ | ساعت ۱۰:۱:۰ | تعداد بازدید: ۳۹۸۳

پژوهش "ارائه مدل روند جذب دانشجو در دانشگاه‌های غیرانتفاعی غیردولتی در افق سند چشم‌انداز 1404" توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.
پژوهش "ارائه مدل روند جذب دانشجو در دانشگاه‌های غیرانتفاعی غیردولتی در افق سند چشم‌انداز 1404" توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این پژوهش که با هدف تدوین سناریوهای متفاوت برای جذب دانشجو در زیرنظام آموزش عالی "غیرانتفاعی غیردولتی" در افق چشم‌انداز 1404 انجام شده، ابتدا و در بخش کیفی، ضمن پایش محیطی آموزش عالی غیرانتفاعی کشور، در قالب 20 گفتگوی پژوهشی نظرات صاحب‌نظران در این حوزه جمع‌آوری شده است.
در ادامه این طرح پژوهشی، حاصل و نتیجه این پایش محیطی و گفتگوها در قالب 103 عامل مؤثر بر جذب دانشجو در مراکز آموزشی غیرانتفاعی در سطح بین‌المللی و ملی در ده سال آینده دسته‌بندی شده است.
در بخش دیگری از طرح پژوهشی "ارائه مدل روند جذب دانشجو در دانشگاه‌های غیرانتفاعی غیردولتی در افق سند چشم‌انداز 1404 "به منظور تعیین میزان اهمیت  این 103 عامل پرسشنامه تهیه و برای دو گروه سیاست‌گذاران و ذینفعان آموزش عالی غیرانتفاعی کشور ارسال شده است.
در ادامه و پس از وصول 71 پرسشنامه ، نتایج حاصل شده با ضریب پایایی 98 درصد نشان داد "وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی" و "کیفیت آموزشی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی" در ده سال آینده مهم‌ترین عوامل در تعیین وضعیت جذب دانشجو در زیرنظام آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی کشور خواهد بود. در بخش مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی دو متغیر کلیدی وضعیت این دانشگاه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و خارج از نظارت این وزارت بررسی شد و معلوم شد هر یک از این دو وضعیت بر جذب دانشجو در این دانشگاه تأثیر خواهد گذاشت.
در بخش مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز مؤسسات دارای کیفیت لازم و فاقد کیفیت لازم در دو دسته‌بندی مجزا قرار گرفتند و سپس با استفاده از روش "سناریونویسی شبکه عمومی تجارت" 3 سناریوی متفاوت در افق چشم‌انداز 1404 تدوین شده است.
سپس این سناریوها به منظور اعتبارسنجی و تعیین درجه اثرگذاری متقابل متغیرهای کلیدی بر یکدیگر، به 16 تن از خبرگان حوزه آموزش عالی ارائه شد و نظرات این خبرگان متغیر کلیدی و اصلی "گسترش کیفی آموزش عالی" تأثیرگذارترین عامل در روند شکل‌گیری سناریوهای آینده خواهد بود.
این طرح پژوهشی حاکی است پس از متغیر کلیدی و اصلی "گسترش کیفی آموزش عالی"؛ متغیرهای دیگر شامل "میزان اشتغال دانش‌آموختگان"، "اصلاح سایر زیرنظام‌های آموزش عالی"، توجه به تقاضای ذینفعان و بازار کار" و "میزان تصدی‌گری دولت در آموزش عالی" جزء تأثیرگذارترین متغیرهای کلیدی بوده‌اند.
در پایان، پژوهش "ارائه مدل روند جذب دانشجو در دانشگاه‌های غیرانتفاعی غیردولتی در افق سند چشم‌انداز 1404" به این نتیجه رسیده است که مدل روند جذب دانشجو در زیرنظام "غیرانتفاعی غیردولتی آموزش عالی" به تفکیک هر یک از سناریوها نشان می‌دهد میزان جذب دانشجو در زیرنظام "غیرانتفاعی غیردولتی" در افق 1404 ممکن نسبت به وضعیت موجود کاهش داشته باشد.
متن کامل این پژوهش را از اینجا دانلود کنید:

 

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5