کد خبر: 7083| تاریخ انتشار: یـک شنبه ، ۱۹ آبان سال ۱۳۹۸ | ساعت ۱۶:۱۳:۰ | تعداد بازدید: ۳۹۴

رسانه و اغوا گری و فقر می تواند عامل مهم در بهم زدن در اوضاع اجتماعی جامعه اسلامی باشد.
حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا پیش از ظهر امروز در نشست علمی که با موضوع تحلیل سیاسی اجتماعی  شرایط کنونی عراق و لبنان در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی در قم برگزار شد گفت: در دوره صد ساله معاصر نمی توان حوادث جهان اسلام را جدای از حوادث جهان تحلیل کرد، بلکه باید نگاه به حوادث از شهری و منطقه ای به فردی و اجتماعی و جهانی باشد تا تحلیل درست از وقایع ایجاد شود.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: در جهان اسلام، عوامل مسلط تری  که بخش های خُرد را مورد تأثیر قرار می داد از جمله فرو پاشی قدرت های غرب در مقابل جهان اسلام و ظهور قدرت جدید به نام اسلام بود.
این محقق بیان داشت: مسئله مهم تر احساس خطر جهان غرب از جهان اسلام است. این خود پدیده مهم است که درتحلیل های جزئی دنیای اسلام باید مورد توجه قرار داد تا تحلیل درست از وقایع ایجاد شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ابرازداشت: اگر بحث هویت جهان اسلام و یا افول جهان مطرح می شود خود این مسئله ای دیگری است که باید در تحلیل ها مورد دقت قرار داد و در همین رابطه اتفاقات عراق و لبنان را نمی توان جدای از این مسائل دید.
وی اظهار داشت: عملکرد جهان غرب در هر مقطعی خود مسئله ای دیگر است و آن مسئله گاهی در ارتباط با دنیای اسلام، گاهی خیزش فرهنگ اسلامی و در نظر گرفتن مسائل دینی مانند پدید آمدن داعش و گاهی حضور بعضی از کشورها برای نظم از سوی امریکا مانند اسرائیل است.
حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا گفت: براساس تفکرات غرب، خیزش دینی از سوی داعش به وسیله نیروی مقاومت در هم شکسته شد و آنها به ناگزیر مسیر جدیدی را برای مقابله در نظر گرفتند.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: اما در این مقطع که داعش در حال فروکش کردن بود، غربی ها به این تشخیص رسیدند که از طریق رسانه و «ان جی او» وارد فضای دنیای اسلام شوند و کاری کنند این موارد صحنه گردان اصلی باشند.
این محقق بیان داشت: رسانه و اغوا گری و فقر می تواند عامل مهم در بهم زدن در اوضاع اجتماعی جامعه اسلامی مانند ایران و عراق باشد.  
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ابرازداشت: اگر امروز مشکلی در عراق است و برای این که تحلیل درستی از مسئله عراق داشته باشیم، باید به موضوع فقر و اغوا گری توجه دقیق داشته باشیم تا از این طریق بتوان راه علاجی برای برون رفت از وضعیت عراق پیدا کرد.

منبع:خبرگزاری حوزه

 

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5