کد خبر: 6439| تاریخ انتشار: چهارشنبه ، ۲۷ شهریور سال ۱۳۹۸ | ساعت ۱۱:۲۷:۰ | تعداد بازدید: ۳۷۴۵

مصوبه جلسه اول ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در مورد مشارکت وزارت‌خانه های مجری طرح‌های ملی در تدوین و اجرای پیوست فرهنگی توسط دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه‌های مجری ابلاغ شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مصوبه تأکید شده است که سازمان برنامه‌وبودجه کشور؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی موظف‌اند گزارشی از پیوست فرهنگی طرح‌های کلان توسعه‌ای را تهیه کرده گزارش روند پیشرفت کار را به دبیرخانه ستاد هماهنگی و راهبی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی ارائه کنند.
 متن کامل این مصوبه به شرح ذیل است:

وزارت راه و شهرسازی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
وزارت نفت
سازمان برنامه و بودجه کشور

مصوبه «مشارکت وزارتخانه‌های مجری طرح‌های ملی درتدوین و اجرای پیوست فرهنگی » که در جلسه اول ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تاریخ  29 / 4 /1398 به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: 
«سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی موظف‌اند در اجرای مفاد بند 3 شق (الف) ماده‌واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه 748 مورخ27 /3/ 1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، گزارشی از پیوست فرهنگی طرح-های کلان توسعه‌ای تهیه و تنظیم و گزارش روند پیشرفت کار را به دبیرخانه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی ارائه نمایند.» 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد هماهنگی
 و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور

 

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5