اعضای هیات عالی جذب

محمدعلی زلفی گل


وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری

بهرام عین‌اللهی


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قاسم عمو عابدینی


معاون علمی و آموزشی وزارت علوم

محمد خلج امیرحسینی


دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم

محمد مهدی طهرانچی


نماینده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی

محمد علی کی نژاد


رئیس هیأت عالی جذب-نماینده شورای عالی انقلاب در هیات عالی جذب

مصطفی رستمی


رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

جواد محمدی


دبیر هیات عالی جذب

محمدرضا مخبر دزفولی


عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی- نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی جذب

حسین عرب اسدی


معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی-نماینده سازمان اداری و استخدامی در هیات عالی

بیژن رنجبر


رئیس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ابوالفضل باقری فرد


دبیر هیأت مرکزی جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ایمان افتخاری


عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی- نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات عالی جذب

علیرضا منادی سفیدان


رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

حسینعلی شهریاری


رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

مسئولان دستگاههای دیگر به تناسب موضوع دعوت شده و با حق رای در شورا شرکت می کنند.
 

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7