ترکیب اعضا هيأت عالي جذب

۱- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (جلسه ۶۹۵ مورخ ۱۵ /۰۶ /۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جلسه۶۹۵ مورخ ۱۵ /۰۶ /۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
۳- سه نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا
۴- دبير هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۵- دبير هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۶- رئیس یا نماینده سازمان اداری و استخدامی(جلسه ۳۲۸ شورای اسلامی شدن مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰)
۷- رئیس یا نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها
۸- نماينده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي (با اولويت دانشگاه آزاد اسلامي)
۹- دبیر هیات عالی جذب
تبصره۱: دبير هيأت مركزي جذب وزارتين حسب مورد به پيشنهاد وزراي مربوطه و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب مي‌گردد.
تبصره۲: رئيس هيأت از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي و دبير آن در اولين جلسه از بين اعضا و يا خارج از آن توسط هيأت انتخاب مي‌گردد.
تبصره۳: در موارد تساوي آراء، رأي رئيس هيأت تعيين‌كنندة اعتبار يا عدم اعتبار مصوبات و تصميمات خواهد بود. 


 
آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7