کد خبر: 4595| تاریخ انتشار: چهارشنبه ، ۱۲ تیر سال ۱۳۹۸ | ساعت ۱۴:۵۴:۰ | تعداد بازدید: ۵۹۶۵

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش وپرورش گفت: کیفیت در برنامه های جدید و آینده آموزش متوسطه، سیاست محوری این معاونت است.
علیرضا کمرئی در دیدار با مدیرکل، معاونین و کارشناسان دفتر دوره دوم متوسطه نظری، ضمن بررسی برنامه‌های جاری دفتر معاونت در حوزه‌های مختلف آموزشی به اهمیت کیفیت در آموزش پرداخت و اظهار کرد: کیفیت در برنامه‌های پدیدآورنده آموزش سیاست محوری این معاونت است و بدون آن اقدامات در حوزه آموزش و پرورشبی نتیجه و یا کم اثر خواهد بود.
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش انتظام فکری و انسجام برنامه‌های این بخش از معاونت را ارزشمند دانست و گفت: راهبری آموزش متوسطه براساس برنامه‌های تعریف شده و منطبق با استانداردهای مورد انتظار از این دفتر باید با رویکردهای کیفی عجین شده و فرصت‌های جدید برای آموزش متوسطه در راستای مأموریت‌های این معاونت فراهم آورد.
وی آینده نگری این دفتر در خصوص اقتضائات اجرایی برنامه‌ها را جهت گیری مثبت خواند و افزود: کیفیت، راهبرد محوری اینمعاونت در سال های آتی خواهد بود که باید در همه برنامه‌ها جهت گیری‌های آموزشی و تربیتی معاونت‌ها و در راهبری مدارس تبلور پیدا کند.
کمرئی لزوم طراحی برنامه با مکانیزم‌های نظارتی مؤثر و جدید در جریان هدایت آموزشی و راهبری مدارس بر مبنای تفاهم نامه‌های پدیدآورنده آموزش منعقده با استان‌ها را ضروری خواند و ادامه داد: در صورتی که این نظارت به اصلاح روندها و جهتگیری‌های مدارس کمک کند به به بهبود کیفیت در فرآیند مدیریت در این حوزه منجر می شود.
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش بهبود روش‌های یاددهی و یادگیری را دومین راهبرد معاونت بیان کرد و گفت:تاکید بر سیاست محوری و کیفیت بخشی در جریان آموزش و تربیت مدارس باید جزو دغدغه‌های مدیران سطوح مختلف در استان و منطقه باشد و بهبود روش‌های یاددهی و یادگیری در کانون توجه معاونین آموزشی و مدارس کشور قرار گیرد.
عضو شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش، تلاش برای غنی‌سازی محیط‌های یادگیری موجود، نظیر پژوهش‌سرا و جشنواره‌ها را راهبرد سوم معاونت در امتداد جهت گیری‌های کیفیت بخشی در آموزش و پرورش خواند و توسعه محیط‌های جدید یادگیری را تلاش در راستای اجرای سند تحول بنیادین ذکر کرد و گفت: این راهبرد ارتباط مستقیم با شایستگی‌های دانش آموزان داشته و زمینه‌هایی را ایجاد می‌کند که بتوان تربیت متوازن تمام ساحت‌های ۶ گانه سند تحول بنیادین را در آن جاری ساخت.
کمرئی، در تبیین انتظارات خود از دفتر متوسطه دوم نظری، تبیین و طراحی مدلی منسجم در توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای صلاحیت‌های مدیران و معلمان به نحوی که استان‌ها بتوانند با توجه به توان و ظرفیت خود روش‌های متناسب را برگزیده ومسیر توسعه حرفه‌ای کارکنان را هموار کنند، یک ضرورت خواند و به کارشناسان این حوزه توصیه کرد این مدل باید حق انتخاب را به استان‌ها و مناطق بدهد تا نحوه تحقق توسعه حرفه‌ای را به تناسب وضعیت‌های متفاوت خود انتخاب کنند.
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با برشمردن روش‌های حرفه‌ای گفت: توسعه حرفه‌ای بیشتر جنبه فردی دارد و تلاش است که فرد برای بهبود ابعاد حرفه‌ای کارخود در حوزه مدیریت یا آموزش انجام می‌دهد و البته اقدامی داوطلبانه و مستمراست و به همین دلیل از پویایی لازم برخوردار است و فرد را برای فعالیت در شرایط کاری آینده آماده می‌سازد.
این نشست با بررسی چالش‌های کاری این حوزه و طرح دیدگاه‌های کارشناسان خاتمه یافت.
منبع: وزارت آموزش و پرورش
 
 

لطفا کد زیر را وارد نمایید

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7