مصوبه شماره:8 (شماره ابلاغ :1162/دش)

 • جلسه: 11
 • |
 • تاریخ تصویب: 30 بهمن 1363
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 10 تیر 1364
 • |
 • شماره مصوبه: 8
 • |
 • شماره ابلاغ: 1162/دش

سهمیه دانشگاهها


دستگاه اجراء كننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالي

الف - سهميه مناطق پنجگانه در سال جاري نيز مانند سال گذشته است.

ب - سهميه نهادهاي انقلاب فرهنگي فقط براي چهار دسته ذيل سهميه دانشگاهها در نظر گرفته مي شوند.
1- كساني كه براي كار يا تدريس از شهر يا محل ديگري به روستا مهاجرت كرده و در آنجا مدت چند سال به طور مداوم اقامت و كار كرده باشند (جهاد سازندگي و نهضت سوادآموزي).
2- كساني كه مدتي در جبهه جنگ شركت كرده باشند.اسرا نيز جزو رزمندگانند و مدت اسارت ايشان جزو مدت خدمت در ميدان جنگ به حساب مي آيد.
3- جانبازان انقلاب اسلامي 
4- منسوبين درجه اول شهدا
«كميسيوني فرعي اول و نماينده اي از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي آئين نامه اي براي سهميه نهادهاي فوق تهيه مي نمايند»

ج- دانشگاه و ساير مراكز تربيت معلم و دانشكدههاي علوم تربيتي موظفند متناسب با نياز آموزش و پرورش سهميه اي براي آموزگاراني كه حداقل سه سال در روستاها و مناطق محروم كشور (نظير مناطق كردنشين ) اقامت كرده و به تدريس اشتغال دارند اختصاص دهند. آئين نامه اجرائي لازم توسط وزارتين آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي تهيه و بتصويب ميرسد.
[د]و اعضاء خانواده شهدا و…
اعضاء خانواده شهداي انقلاب اسلامي (فرزند، برادر، خواهر، همسر شهيد) و جانبازان و رزمندگاني كه داوطلبانه حداقل 6 ماه در جبهه حضور داشته اند و جهادگراني كه حداقل دو سال در روستا، جهاد سازندگي يا نهضت سوادآموزي همكاري كرده اند تحت ضوابطي مي توانند با ارائه تاييديه از مقامات مسئول از سهميه اي كه در كنكور دانشگاهها براي آنان تعيين شده است بهره مند گردند.
تبصره - رزمندگان در بند فوق شامل رزمندگان جبهه غرب (جنگ تحميلي عراق) و همچنين رزمندگاني اند كه داوطلبانه در جبهه شرق كشور با اشرار و قاچاقچيان ، مسلحانه به نبرد مي پردازند.

هـ - سهميه بهياران - بهياراني كه ديپلم ايشان به تأييد وزارت آموزش و پرورش رسيده مي توانند براي ورود به رشته پرستاري از سهميه اي برخوردار شوند.
- آموزگاران و بهياراني كه با استفاده از سهمه وارد دانشگاه شده اند حق تغيير رشته تحصيلي ندارند.
- «وزارت فرهنگ و آموزش عالي آئين نامه جزئيات سهميه بندي هاي فوق را تنظيم و پس از بررسي آن در كميسيون مشترك به شوراي عالي تقديم مي نمايد.آخرین مصوبات

 • «تکمیل عنوان شورای عالی جوانان به شورای عالی نوجوانان و جوانان»
 •  «انتخاب رئيس هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره»
 • «اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری»
 • «انتخاب نماینده فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در هیأت امنای مشترک فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران»
 • «الحاق دو تبصره به ماده واحده اصلاح وظایف کمیتة فرهنگ و تمدن اسلام و ایران»
 • ماده واحده «اصلاح و تکمیل تبصره 2 ماده 2 آیین­‌نامه اصلاحی شورای هنر»
 • «تعیین مناسبت­‌های جدید برای درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور در سال 1403»
 • «انتقال شورای توسعه فرهنگ قرآنی و دبیرخانه و صندوق مرتبط با آن به سازمان تبلیغات اسلامی»
 • «اصلاح و تکمیل موادی از آیین‌نامه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره»
 • «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)»
 • «آیین‌نامه ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت»
 • «تکمیل تبصره (2) ماده (4) آيين‌نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور»
 • «آیین‌­نامه شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان (ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان)»
 • «الحاق یک بند جدید به ماده (1) مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان»
 • «عضویت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی - امنیتی»
 • «الحاق 2 ماده جدید به مصوبه ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر آن و اصلاح ماده 6 آن»
 • «تغییر تاریخ مناسبت روز وقف در تقویم رسمی کشور از 27 صفر به 16 ربیع الاول»
 • اساسنامه «جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی»
 • «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»
 • عضويت دو نفر صاحب نظر در امور زنان و خانواده در ستاد ملی زن و خانواده
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7