مصوبه شماره:236

 • جلسه: 30
 • |
 • تاریخ تصویب: 1 مرداد 1392
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 23 مهر 1392
 • |
 • شماره مصوبه: 236

آیین نامه تأسیس و فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار


ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

جهاد دانشگاهی ـ مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

آیین نامه «تأسیس و فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار» که به استناد بند «ب» از بخش اول و بند ۲ از بخش دوم فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور و براساس بند ۲ از ماده پنجم آیین نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی و در اجرای اقدامات ملی ذیل راهبردهای کلان ۱ و ۳ آن نقشه، و همچنین در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و نیل به اقتصاد مقاومتی و خصوصاً سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، که در جلسه ۳۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

ماده۱. اختصارات

معاونت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کانون: کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار

شورای سیاست گذاری: شورای سیاست گذاری کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار

ماده۲. «کانون همـاهنگی دانش، صنعت و بازار»، نهادی تصمیم ساز و تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی است که به منظور افزایش همگرایی، همکاری، هماهنگی، تصمیم سازی و ارتقای وحدت رویه پیرامون فعالیت های بازار، صنعت و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و ارتقای نظام نوآوری بخشی در عرصه توسعه و تولید کالا یا خدمت خاص و با وظایف زیر تشکیل می شود:

الف ـ شناخت چالش ها، تدوین راهکارها و ارائه پیشنهاد برای رفع موانع توسعه صنعت و بازار در حوزه مورد نظر

ب ـ تصمیم سازی و پیگیری اجرای راهکارها و پیشنهادها از طریق مراجع ذی ربط

ج ـ ایجاد بانک های اطلاعات تخصصی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تسهیل دسترسی عمومی به آنها

د ـ رصد تحولات اقتصادی و فناوری بین المللی تأثیرگذار در هر حوزه و اطلاع رسانی مناسب به فعالان اقتصادی، صنعتی و فناوری کشور

ه ـ تقویت تعامل بین المللی فعالان اقتصادی، صنعتی و فناوری کشور با نهادهای اقتصادی، صنعتی و فناوری دنیا به منظور توسعه بازار و صنعت

و ـ کمک به ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر فناوری و نوآوری در بنگاه های تولیدی و خدماتی

ماده۳. به منظور تدوین سیاست های اجرایی فعالیت کانون ها و نظارت کلان بر حسن اجرای آن ها، «شورای سیاست گذاری» متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود:

۱. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (رئیس شورای سیاست گذاری)

۲. معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳. معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴. معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۵ . معاون ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی

۶ . رئیس جهاد دانشگاهی

۷. رئیس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

۸ . نماینده ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

۹. سه نفر از صاحبنظران و خبرگان مرتبط به انتخاب رئیس شورای سیاست گذاری

تبصره ـ حسب مورد در موضوعات مرتبط، از وزرا یا معاونین ایشان، رؤسای کمیسـیون های مـربوطه مجلـس برای حضور در شورای سیـاست گذاری با حق رأی دعوت می شود.

ماده۴. شورای سیاست گذاری وظایف زیر را برعهده دارد:

۱. تصویب سیاست های اجرایی فعالیت کانون ها و نظارت بر حسن اجرای آنها

۲. تصویب اساسنامه نمونه کانون ها

۳. تعیین شاخص های تشکیل و ادامه فعالیت کانون ها

۴. تعیین شاخص های سنجش عملکرد کانون ها

۵ . بررسی مشکلات مطرح شده توسط کانون ها و اتخاذ تصمیم لازم

۶ . تصویب پیوست فرهنگی فعالیت کانون ها

تبصره ـ اعضای حقوقی شورای سیاست گذاری، موظف به پیگیری مسائل و مشکلات مطرح شده در شورای سیاست گذاری در حوزه دستگاه متبوع خود هستند.

ماده۵ . معاونت در امور مربوط به کانون ها و در راستای سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، موظف به طراحی ساز و کار و ساختار تشکیلاتی مناسب برای انجام وظایف زیر است:

۱. راهبری و مدیریت کلان فعالیت کانون ها

۲. حمایت از کانون ها جهت تعامل با دستگاه های اجرایی کشور و سایر مؤسسات و مراجع ذی ربط و پیگیری تصویب قوانین و مقررات پیشنهادی آن ها

۳. ارزیابی، رتبه بندی و نظارت بر عملکرد کانون ها

۴. ارائه هرگونه حمایت از کانون ها که منجر به بهبود و افزایش بازدهی فعالیت کانون ها شود.

۵ . صدور مجوز تأسیس یا انجام فعالیت، تمدید، رسیدگی به تخلفات و انحلال یا اتمام مأموریت کانون ها.

۶ . ارائه گزارش سالانه دقیق فعالیت ها و نتایج عملکرد و دستاوردهای کانون ها به شورای سیاست گذاری و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

تبصره۱. رئیس هر کانون مطابق اساسنامه مربوطه با ابلاغ معاونت منصوب می گردد.

تبصره۲. معاونت موظف است به منظور پاسخگو بودن و فعالیت بهتر کانون ها و همچنین سنجش مبتنی بر خروجی فعالیت آنها، ساز و کارهای لازم را طراحی و اجرا کند.

ماده۶ . به منظور اجرای این آیین نامه، هر ساله از سوی دولت منابع مالی لازم در بودجه سنواتی تخصیص می یابد.

ماده۷. این آیین نامه مشتمل بر ۷ ماده و ۴ تبصره در جلسه ۳۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید.

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

محمدرضا مخبر دزفولیآخرین مصوبات

 • «سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو»
 • «الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه جهاد دانشگاهی و تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امناء آن»
 • «انتخاب نمایندگان فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در هیأت امناء مشترک فرهنگستان­ ها»
 • «تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی»1401
 • اساسنامه «بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی»
 • «مبانی، اصول و الزامات پیاده ‏سازی برنامه‌ جامع سبک زندگی اسلامی-ایرانی»
 • «تعیین مناسبت­های جدید جهت درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی سال 1402 کشور»
 • «انتخاب دو عضو جدید هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب»
 • «اهم مسائل و راهبردهای فرهنگی جهت تقویت سلامت و آرامش اجتماعی»
 • «تشکیل کمیسیون مشترک تامین الزامات ارتقاء نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور»
 • «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت عضویت در شورای عالی جوانان»
 • «اصلاح بند 5 و الحاق یک بند جدید به ماده واحده تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • «انتخاب عضو جدید کمیته منتخب تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»
 • «انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ایران­شناسی»
 • «افزایش ظرفیت پذیرش دندان­پزشکی در مقطع عمومی»
 • «اصلاح تبصره­ های 2 و 4 ماده واحده اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام وایران (مصوب 27/07/1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی)»
 • "تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • «تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در ضمیمه تقویم رسمی کشور»
 • «تایید انتخاب رئیس بنیاد ایران­شناسی»
 • «تایید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7