مصوبه شماره:236 (شماره ابلاغ :1912)

 • جلسه: 30
 • |
 • تاریخ تصویب: 1 مرداد 1392
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 23 مهر 1392
 • |
 • شماره مصوبه: 236
 • |
 • شماره ابلاغ: 1912

آیین نامه تأسیس و فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار


ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

جهاد دانشگاهی ـ مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

آیین نامه «تأسیس و فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار» که به استناد بند «ب» از بخش اول و بند ۲ از بخش دوم فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور و براساس بند ۲ از ماده پنجم آیین نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی و در اجرای اقدامات ملی ذیل راهبردهای کلان ۱ و ۳ آن نقشه، و همچنین در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و نیل به اقتصاد مقاومتی و خصوصاً سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، که در جلسه ۳۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

ماده۱. اختصارات

معاونت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کانون: کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار

شورای سیاست گذاری: شورای سیاست گذاری کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار

ماده۲. «کانون همـاهنگی دانش، صنعت و بازار»، نهادی تصمیم ساز و تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی است که به منظور افزایش همگرایی، همکاری، هماهنگی، تصمیم سازی و ارتقای وحدت رویه پیرامون فعالیت های بازار، صنعت و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و ارتقای نظام نوآوری بخشی در عرصه توسعه و تولید کالا یا خدمت خاص و با وظایف زیر تشکیل می شود:

الف ـ شناخت چالش ها، تدوین راهکارها و ارائه پیشنهاد برای رفع موانع توسعه صنعت و بازار در حوزه مورد نظر

ب ـ تصمیم سازی و پیگیری اجرای راهکارها و پیشنهادها از طریق مراجع ذی ربط

ج ـ ایجاد بانک های اطلاعات تخصصی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تسهیل دسترسی عمومی به آنها

د ـ رصد تحولات اقتصادی و فناوری بین المللی تأثیرگذار در هر حوزه و اطلاع رسانی مناسب به فعالان اقتصادی، صنعتی و فناوری کشور

ه ـ تقویت تعامل بین المللی فعالان اقتصادی، صنعتی و فناوری کشور با نهادهای اقتصادی، صنعتی و فناوری دنیا به منظور توسعه بازار و صنعت

و ـ کمک به ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر فناوری و نوآوری در بنگاه های تولیدی و خدماتی

ماده۳. به منظور تدوین سیاست های اجرایی فعالیت کانون ها و نظارت کلان بر حسن اجرای آن ها، «شورای سیاست گذاری» متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود:

۱. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (رئیس شورای سیاست گذاری)

۲. معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳. معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴. معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۵ . معاون ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی

۶ . رئیس جهاد دانشگاهی

۷. رئیس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

۸ . نماینده ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

۹. سه نفر از صاحبنظران و خبرگان مرتبط به انتخاب رئیس شورای سیاست گذاری

تبصره ـ حسب مورد در موضوعات مرتبط، از وزرا یا معاونین ایشان، رؤسای کمیسـیون های مـربوطه مجلـس برای حضور در شورای سیـاست گذاری با حق رأی دعوت می شود.

ماده۴. شورای سیاست گذاری وظایف زیر را برعهده دارد:

۱. تصویب سیاست های اجرایی فعالیت کانون ها و نظارت بر حسن اجرای آنها

۲. تصویب اساسنامه نمونه کانون ها

۳. تعیین شاخص های تشکیل و ادامه فعالیت کانون ها

۴. تعیین شاخص های سنجش عملکرد کانون ها

۵ . بررسی مشکلات مطرح شده توسط کانون ها و اتخاذ تصمیم لازم

۶ . تصویب پیوست فرهنگی فعالیت کانون ها

تبصره ـ اعضای حقوقی شورای سیاست گذاری، موظف به پیگیری مسائل و مشکلات مطرح شده در شورای سیاست گذاری در حوزه دستگاه متبوع خود هستند.

ماده۵ . معاونت در امور مربوط به کانون ها و در راستای سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، موظف به طراحی ساز و کار و ساختار تشکیلاتی مناسب برای انجام وظایف زیر است:

۱. راهبری و مدیریت کلان فعالیت کانون ها

۲. حمایت از کانون ها جهت تعامل با دستگاه های اجرایی کشور و سایر مؤسسات و مراجع ذی ربط و پیگیری تصویب قوانین و مقررات پیشنهادی آن ها

۳. ارزیابی، رتبه بندی و نظارت بر عملکرد کانون ها

۴. ارائه هرگونه حمایت از کانون ها که منجر به بهبود و افزایش بازدهی فعالیت کانون ها شود.

۵ . صدور مجوز تأسیس یا انجام فعالیت، تمدید، رسیدگی به تخلفات و انحلال یا اتمام مأموریت کانون ها.

۶ . ارائه گزارش سالانه دقیق فعالیت ها و نتایج عملکرد و دستاوردهای کانون ها به شورای سیاست گذاری و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

تبصره۱. رئیس هر کانون مطابق اساسنامه مربوطه با ابلاغ معاونت منصوب می گردد.

تبصره۲. معاونت موظف است به منظور پاسخگو بودن و فعالیت بهتر کانون ها و همچنین سنجش مبتنی بر خروجی فعالیت آنها، ساز و کارهای لازم را طراحی و اجرا کند.

ماده۶ . به منظور اجرای این آیین نامه، هر ساله از سوی دولت منابع مالی لازم در بودجه سنواتی تخصیص می یابد.

ماده۷. این آیین نامه مشتمل بر ۷ ماده و ۴ تبصره در جلسه ۳۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید.

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

محمدرضا مخبر دزفولیآخرین مصوبات

 • «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیين‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری»
 • «تعیین مناسبت‌­های جدید برای درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور»
 • «انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در این هیأت»
 • «اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها»
 • «انتخاب رئیس شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی»
 • «تمدید عضویت نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات»
 • «اصلاح و تکمیل ماده 2 سیاست­ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران»
 • «نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش»
 • «آئین‌نامه جذب و پذیرش استعدادهای برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فنّاوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان»
 • «اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و تغییر نام آن به بنیاد ملی علم ایران»
 • «اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • «انتخاب رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان»
 • «انتخاب رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی»
 • «انتخاب دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی»
 • «اساسنامه مجمع مراکز فرهنگ ­پژوهی کشور»
 • تعیین مناسبت‌­های جدید برای درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور
 • «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای صاحب‌نظر برای عضویت در کمیته تدوین سیاست­ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی»
 • «انتخاب اعضای حقیقی شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان(ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان)»
 •  «انتخاب رئيس هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره»
 • «اصلاح و تکمیل موادی از آیین‌نامه تشكيل شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7