کد خبر: 15303| تاریخ انتشار: پنـج شنبه ، ۲۹ آبان سال ۱۳۹۹ | ساعت ۹:۴۳:۰ | تعداد بازدید: ۲۱۰

دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ماده واحده «فرایند و مرجع تدوین سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور» که در جلسه هفتم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور مورخ 10 آبان ماه 99 به تصویب رسیده است، را ابلاغ کرد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس این ماده واحده، وزارت امور خارجه موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی «سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور» را از زمان ابلاغ با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین و به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه کند.
گفتنی است ​​​​​​اجرای مصوبه مذکور منوط به عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید است.

متن کامل ماده واحده «فرایند و مرجع تدوین سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور» به شرح ذیل است:

وزارت امور خارجه

ماده واحده «فرایند و مرجع تدوین سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور» که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در جلسه ۷ مورخ 1399/8/10 ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«وزارت امور خارجه موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای اجرای اقدام ملی ۲۰ ذیل راهبرد کلان ۷ نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند ۲ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ 1393/3/27) سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور را از زمان ابلاغ با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین و به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه نماید.»
اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرای مرتبط می‌باشد.
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور و
رئیس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

 

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5