کد خبر: 14753| تاریخ انتشار: پنـج شنبه ، ۱۰ مهر سال ۱۳۹۹ | ساعت ۸:۴۰:۰ | تعداد بازدید: ۲۲۹۵

نشست خبری دکتر محمدعلی کی‌نژاد رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع آخرین وضعیت رسیدگی به بورسیه‌های بلاتکلیف در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
دکتر کی‌نژاد این نشست خبری با اشاره به راه اندازی فراخوان بورسیه ها در سال های گذشته، خاطرنشان کرد: این فراخوان هر سال برای بورسیه های بلاتکلیف بارگذاری می شود و سال های ۹۶ تا ۹۸ در آذرماه فعال شد.
وی گفت: بعد از بارگذاری هر فراخوان، پرونده بورسیه ها تا بهمن ماه همان سال باید تا حدود زیادی تعیین تکلیف می شد. بر اساس آمار سال گذشته، ۴۴ بورسیه هنوز تعیین تکلیف نشده اند که اسامی آنها به دانشگاه های فرهنگیان، امام حسین یا آزاد ارسال شده است.
رییس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: تعدادی از این بورسیه ها هم اکنون به صورت مجازی یا حضوری در شرایط کرونا مصاحبه شده اند.

دکتر کی نژاد با اشاره به احکام بورسیه ها، خاطرنشان کرد: این بورسیه ها از شورای بورس وزارت علوم حکم بورسیه دارند. برخی از آنها دریافت مقرری بورس از وزارت علوم نداشتند که این عده باید برای فراخوان دوم هیأت عالی جذب که در آذرماه فعال می شود، خود را آماده کنند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: عده ای می گویند شورای عالی انقلاب فرهنگی باید وارد این موضوع شود، اما شورا به مسائل اجرایی ورود نمی کند. ‌عامل اجرایی بورسیه ها یا جذب هیأت علمی، به طور کلی بر عهده هیأت های مرکزی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به تازگی دانشگاه آزاد اسلامی است.
وی با بیان اینکه پرونده بورسیه ها به دلیل خاص بودن شرایط آنها در هر دانشگاه جداگانه بررسی می شود، اظهار داشت: اعضای هیأت عالی جذب هر ۴۵ روز یا ۲ ماه یک بار به یکی از دانشگاه های مناطق آمایش آموزش عالی مراجعه و پرونده ها و مشکلات را بررسی می کنند.
رییس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارائه آمار دیگری در خصوص پرونده بورسیه ها افزود: در چهار ماه نخست امسال،  ۸۴۱ پرونده بورسیه در هیأت مرکزی جذب وزارت علوم بررسی شد که۲۱۲ پرونده پیمانی، ۳۲۵ پرونده پیمانی به رسمی آزمایشی، ۲۱۵ پرونده آزمایشی به رسمی قطعی و پنج پرونده پیمانی به رسمی قطعی و حدود ۳۹ پرونده مربوط به خانواده شهدا  بود.
رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: پرونده بورسیه‌های خانواده شهدا خیلی کم است و در این مسیر برخی دانشگاه‌ها کم کاری کردند ولی با این وجود پرونده این افراد را با کمال تسهیل بررسی می‌کنیم.
وی اظهار داشت: به همه دانشگاه‌ها در سال ۹۸ توصیه کردیم که شرایط اجرای حکم دیوان عدالت اداری را فراهم کنید. اما هم‌اکنون اعلام می‌کنیم که اجرای احکام صادره توسط دیوان عدالت و هیات جذب لازم است و تمام دانشگاه‌ها موظفند این احکام را اجرا کنند. تمام دانشگاه‌ها به رای دیوان عدالت اداری عمل کردند، البته تعدادی پرونده از دانشگاه‌های شهرستان اعلام شده که دانشگاه، بورسیه را جذب نکرده است. در این دانشگاه‌های شهرستان پرونده حدود ۱۲ نفر بورسیه که حکم دیوان برای جذب را دارند اجرا نشده است.
دکتر کی‌نژاد اظهار داشت: احکامی که دیوان برای انفصال رئیس دانشگاه صادر کرده ۷۲ مورد بود که اجرا شده است. اینکه دانشگاهی اعلام کند به بورسیه‌اش نیاز ندارد خلاف است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه این نشست خبری اظهار داشت: دانشگاه ها هیچ حکم عضو هیأت علمی را نمی توانند لغو کنند و باید مجوز لغو یا عدم تمدید قرارداد را از هیأت های مرکزی دریافت کنند. بنابراین با این شکل بعید به نظر می رسد دانشگاهی نتواند احکام دیوان عدالت اداری یا هیأت های مرکزی را اجرا نکند.

رییس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعداد بورسیه های سال ۹۳ را به جای سه هزار نفر، پنج هزار و ۷۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: در رسانه ها به عدد سه هزار بورسیه اشاره شده بود که تعداد پرونده آنها از عدد پنج هزار و ۷۰۰ هم اکنون به ۵۴ پرونده رسیده است که باید تا بهمن ماه تعیین تکلیف شوند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مشکلات ایجاد شده برای جایابی برخی از بورسیه ها، گفت: دانشگاه های آزاد شهرستان ها هنوز تکلیف پرونده ۴۴ نفر باقی مانده از سال ۹۸ را روشن نکرده اند؛ اگر این دانشگاه ها با جایابی آنها موافقت کنند، اما بورسیه ها امکان حضور در آن دانشگاه ها را نداشته باشند، باز هم باید برای آنها جایابی شود.
دکتر کی نژاد درباره بورسیه هایی که در رشته کشاورزی دانش آموخته شده اند، گفت: تعداد زیادی از این بورسیه ها در رشته کشاورزی دانش آموخته شده اند، اما به علت کاهش تعدادی دانشجوی رشته کشاورزی، دانشگاه ها با کاهش دانشجو و در نتیجه عدم جذب استاد در این رشته ها مواجه شده اند.
رییس هیات عالی جذب گفت: در این زمینه هماهنگی هایی با مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است .هر چند تمام این مسائل به موافقت بورسیه ها برای همکاری با این مراکز بستگی دارد؛ در صورتی که مراکز پیشنهاد شده مورد موافقت فرد قرار نگیرد، تعهد این بورسیه آزاد می شود و تاکنون یک یا ۲ مورد مشابه در این زمینه داشتیم.
 کی نژاد ادامه داد: برخی از بورسیه ها کبر سن داشتند که این اختیار به وزیر علوم یا بهداشت داده شده است با وجود کبر سن در دانشگاه جایابی شوند.
وی درباره معدل پایین تعدادی از بورسیه ها، خاطرنشان کرد: برخی از بورسیه ها معدل پایین تر داشتند که سایر ویژگی علمی آنها هم باید مدنظر قرار گیرد. در مورد بورسیه ها کف معدل یعنی ۱۴ وجود دارد و به عنوان مثال، بورسیه ای نتوانست معدل ۱۴ را در مقطع کارشناسی کسب کند و معدل پایین تری آورده است، اما معدل او در مقاطع بالاتر بهتر بود، حتی در مسائل علمی شرایط بهتری در تحقیقات و مطالعات داشت.
دکتر کی نژاد با بیان اینکه وظیفه هیأت عالی جذب احراز است نه عدم احراز، تاکید کرد: هیأت عالی جذب به دنبال پذیرش افراد با شرایط احراز است.
رییس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد احراز صلاحیت های شخصیتی بورسیه ها بعد از جایابی در دانشگاه ها، اظهار داشت: بورسیه هایی که در دانشگاه ها مورد پذیرش قرار می گیرند از سوی متخصصان روانشناسی و برخی دیگر از استادان مورد بررسی شخصیتی قرار می گیرند. بعد از این مرحله، آنها با استادان با سابقه و ۳۵ ساله دانشگاه ها همراه می شوند و بعد از دوره پیمانی یک ساله، برای ادامه قرارداد آنها تصمیم گیری می شود.

دکتر کی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایرنا درباره وضعیت حکم انفصال از خدمت روسای سه دانشگاه به دلیل جایابی نکردن بورسیه ها اظهار داشت: تمام دانشگاه ها موظف به اجرا و رعایت حکم دیوان عدالت اداری هستند؛ چرا که احکام صادر شده توسط دیوان عدالت و هیات های مرکزی جذب لازم الاجرا است.
وی افزود: تعدادی از دانشگاه ها غیر از تهران هنوز حکم دیوان را اجرا نکرده اند که باید در این مورد توضیح دهند.
دکتر کی نژاد گفت: البته برخی از دانشگاه ها باید برای جایابی و جذب این بورسیه ها رشته جدید دایر کنند، اما هنوز موفق به دریافت مجوز رشته جدید از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم نشده اند.
رییس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: دانشگاه به بورسیه تعهد دارد و باید آنها را جذب کند.
وی خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری ۷۲ حکم برای جایابی بخشی از بورسیه ها صادر کرد که دانشگاه ها این احکام را اجرا کردند و موضوع انفصال از خدمت روسای چند دانشگاه برطرف شده است.
دکتر کی نژاد با بیان اینکه سطح علمی این بورسیه ها در دانشگاه و با حضور ۹ عضو حقیقی و حقوقی سنجیده می‌شود، ادامه داد: این افراد را ۲ شخص حقوقی و هفت عضو حقیقی شامل استادان مورد تایید دانشگاه تشکیل می دهند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بورسیه ها برای وارد شدن به دانشگاه باید از فراخوان هیأت عالی جذب عبور کنند؛ در غیراین صورت شناسه حقوقی دریافت نمی کنند. البته در این زمینه اختیاراتی به وزیر علوم داده شده است.


دکتر کی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا درباره نظارت هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی بر روند جذب استادان دانشگاه های غیردولتی، گفت: هیأت عالی جذب بر روند جذب استادان همه دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی نظارت می کند. برای دانشگاه آزاد اسلامی هم هیأت مرکزی جذب مجزایی فعال شده است.


دکتر کی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر در مورد جذب اعضای هیأت علمی بر اساس آمایش آموزش عالی، تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ دانشگاه ها باید در چارچوب آمایش آموزش عالی ساماندهی شوند، اما در فضای عمومی کشور طوری طرح کردند که قرار است دانشگاه ها منحل شوند؛ در حالی که چینن چیزی نبود.
وی گفت: آمایش آموزش عالی در دانشگاه های وزارت بهداشت از چند سال گذشته در حال اجرا است، اما برای وزارت علوم هنوز مشکلاتی وجود دارد. 
دکتر کی نژاد گفت: با نیم درصد بودجه دانشگاه ها، چهار بورسیه جذب می شوند. اگر بهانه این است برای بورسیه ها ردیف استخدامی در نظر گرفته شد و برای بودجه هم از محل صرفه جویی و مذاکراتی که برای بودجه دانشگاه ها صورت گرفته است، ‌این مشکل هم در حال برطرف شدن است.
رییس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ایرانی های غیربورسیه در سایر کشورها، تاکید کرد: ایرانی های مشغول به تحصیل در دانشگاه های غیرایرانی هم در فراخوان های جذب شرکت کنند و مطرح شدن اخباری در خصوص جذب نکردن عضو هیأت علمی را پیگیری نکنند، چون این بحث ها به هیچ وجه مطرح نمی شود.
دکتر کی نژاد گفت: این افراد از فضای مطبوعاتی داخلی برای پیگیری اخبار جذب هیأت علمی استفاده کنند.

همچنین دکتر جواد محمدی در این نشست خبری اظهار داشت: اگر  دانشگاه ها در فراخوان جذب هیأت علمی تا زمان اتمام تحصیل بورسیه ها اعلام نیاز و فرد دیگری را جذب کرده اند، مجوز ردیف استخدامی برای جذب این بورسیه ها در دانشگاه ها از سازمان امور استخدامی دریافت می شود.
وی ادامه داد: بعد از تاکید مقام معظم رهبری در مورد رسیدگی به بورسیه ها و احقاق حق آنها، هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستور محمدعلی کی نژاد، رییس این هیأت این موضوع را در اولویت رسیدگی قرار داد.
دکتر محمدی اظهار داشت: در فراخوان های دوره های گذشته برای تعیین تکلیف این افراد، کسانی که حکم بورس و شرایط قانونی داشتند، ثبت نام کردند.
دبیر هیأت عالی جذب گفت: کی نژاد با تک تک روسای دانشگاه ها برای جایابی و جذب بورسیه ها مذاکره کرد که تعدادی از آنها جایابی شدند. 
وی با بیان اینکه پرونده بورسیه ها هم اکنون در کمیسون اصل ۹۰ مجلس هم دنبال می شود، افزود: در فراخوان بورسیه های امسال که چند روز پیش فعال شد، بورسیه های دانش آموخته هم به این سامانه مراجعه می کنند.
دکتر محمدی با اشاره به توافق سه مقام مسوول در مورد جایابی بورسیه ها گفت: توافق هایی با وزیر علوم، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر هیأت عالی جذب مبنی بر جایابی این بورسیه ها انجام شد

 

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
(+9821) 66468271 - 5