نامه شورا - بهمن و اسفند 1397

آدرس :
تهران، خیابان فلسطین شمالی، شماره309
هیئت تحریریه :
امیرهادی خواجه عمید ـ محمد اسدی ـ نیما شایان
آدرس ایمیل :
namehshora@sccr.ir
دوره انتشار :
ماهنامه
مدیر مسئول :
عباس میرزاحسینی
تاریخ انتشار :
29 اسفند 1397
تلفن :
66974539

نامه شورا - بهمن و اسفند 1397

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7