مصوبه شماره:3245

 • جلسه: 849
 • |
 • تاریخ تصویب: 2 آذر 1400
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 20 آذر 1400
 • |
 • شماره مصوبه: 3245

«تشکیل کارگروه تحولی دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی»


دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده «تشکیل کارگروه تحولی دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در جلسه 849 مورخ 1400/9/2 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجراء ابلاغ می­شود:

ماده واحده با عنایت به مفاد حکم صادره رهبر معظم انقلاب، مربوط به دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروهی مرکب از اعضای بند (الف) ذیل، تشکیل  و ظرف مدت حداکثر 2 ماه، اقدامات مربوطه را بر اساس محورهای بند (ب)، انجام و به شورای عالی ارائه نماید:

الف اعضای کارگروه:

 1. آقای سعیدرضا عاملی (رئیس)
 2. آقای امیرحسین بانکی پور
 3. آقای حسن رحیم پور ازغدی
 4. حجت الاسلام والمسلمین آقای مصطفی رستمی
 5. آقای حسین ساعی
 6. آقای ابراهیم سوزنچی
 7. حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدقمی
 8. آقای منصور کبگانیان
 9. آقای محمدرضا مخبر دزفولی
 10. آقای مرتضی میرباقری
 11. حجت الاسلام والمسلمین آقای احمد واعظی
 12. آقای صادق واعظ زاده
 13. حجت الاسلام والمسلمین آقای حمید پارسانیا
 14. آقای دکتر عادل پیغامی
 15. آقای دکتر محمد مهدی طهرانچی
ب محورهای فعالیت گروه:
این کارگروه بر اساس مفاد احکام صادره رهبر معظم انقلاب در دوره‌های پیشین فعالیت شورای عالی  و پیوست‌های آن و مطابق محورهای مندرج در پیوست حکم مورخ 1400/8/23 رهبر معظم انقلاب (به شرح ذیل) فعالیت می‌نماید:
 1. تحول در وظایف، مأموریت‌ها، ساختار و ترکیب اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر موارد.
 2. بازنگری ساختاری و نرم افزاری دبیرخانه شورا با هدف ایجاد دبیرخانه چابک و فعال برای انجام مأموریت‌های موردنظر با بهره گیری از ظرفیت دستگاه‌های موظف و همچنین به کارگیری اعضای حقیقی شورا و عناصر فرهیخته و جهادی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی.
 3. تبدیل شوراهای وابسته به شورای عالی به هسته‌های واقعی فکری با مأموریت‌های روشن و ومشخص
تبصره نتایج اقدامات صورت گرفته در محورهای فوق، بعد از طرح و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهت تأیید نهایی به استحضار رهبر معظم انقلاب خواهد رسید و بعد از تأیید ایشان، توسط ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهت اجراء ابلاغ خواهد شد. ص/مصوبات عالی/849
 
سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگیآخرین مصوبات

 • «تشکیل کارگروه تحولی دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی»
 • «سیاست‌ها و اقدامات تقویت و ترویج نام‌گذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی»
 • «انتخاب عضو جدید هیأت امنای دانشگاه شاهد»
 • «اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران»
 • «اصلاح و تکمیل مصوبه راهبردها و اقدامات فرهنگی حمایت از کالای ایرانی در سطوح خانواده، جامعه و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی»
 • ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
 • سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان
 • تمدید عضویت نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
 • انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
 • مصوبه «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران»
 • اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7