مصوبه شماره:3201

 • جلسه: 137
 • |
 • تاریخ تصویب: 6 آبان 1399
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 19 آبان 1399
 • |
 • شماره مصوبه: 3201

«اصلاح نظام پذیرش در دوره‌های دکترای نیمه متمرکز»


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان سنجش آموزش کشور
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور


بنا به درخواست سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین دانشگاه‌های بزرگ کشور طی نامه مورخ 19/7/1399 و به منظور اصلاح نظام پذیرش در دوره‌های دکترای نیمه متمرکز (Ph.D) و به استناد ماده 5 مصوبه جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بند 6 اقدامات ملی از راهبرد کلان 6 نقشه جامع علمی کشور در خصوص استقرار نظام سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی كشور، مصوبه جلسه 137 مورخ 6/8/1399 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
«دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در پذیرش دوره دکترای نیمه متمرکز (Ph.D) اختیار دارند از سال 1400 به بعد برای نمره مرحله دوم آزمون که شامل مجموع نمرات سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری و مصاحبه و همچنین طرح‌واره (در رشته محل‌های پژوهش محور) می‌باشد، حدنصاب نمره برای هر کد رشته محل تعیین کنند. سازمان سنجش آموزش کشور مکلف است در پذیرش نهایی حدنصاب مذکور را اعمال نماید.
تبصره- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق ماده 6 سند سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 776 مورخ 18/12/1394 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، موظف است ظرف مدت حداکثر 1 ماه، طرح پیشنهادی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را برای تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید».
سعیدرضا عاملی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
و رئیس ستاد
 
 
    آخرین مصوبات

 • ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
 • سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور
 • تمدید عضویت نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
 • انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»
 • مصوبه «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران»
 • اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
 • عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۳ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی
 • ماده واحده «تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو»
 • «اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه ۷۸۲ مورخ 1395/5/5)»
 • ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7