مصوبه شماره:236

 • جلسه: 132
 • |
 • تاریخ تصویب: 20 خرداد 1399
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 8 مرداد 1399
 • |
 • شماره مصوبه: 236

«ماده واحده تاسیس گروه گسترش و برنامه‌ریزی مراکز و موسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص»


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
شورای تخصصی حوزوی


بنا به مصوبه جلسه 51 شورای تخصصی حوزوی مورخ 7/9/1394، مستند به ماده 5 آیین‌نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوبه «ماده واحده تاسیس گروه گسترش و برنامه‌ریزی مراکز و موسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص» که در جلسه 132 مورخ 20/03/1399 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید، به شرح زیر برای اجرا، ابلاغ می‌گردد:

به‌منظور ایجاد هماهنگی و انسجام در مؤسسات آموزشی و پژوهشی خاصِ مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و بهره‌مندی هر چه بیشتر از ظرفیت حوزه‌های علمیه و پشتیبانی دینی- معرفتی از نظام آموزش عالی کشور و در راستای تسهیل و تسریع در تحقق سیاست‌ها و راهبردهای مربوط به مؤسسات مذکور؛ «گروه برنامه‌ریزی و گسترش مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص» در حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس و فعالیت می‌نماید.
تبصره 1: مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص که به مؤسسات حوزوی- دانشگاهی شهرت دارند، مراکز و مؤسساتی هستند که دارای تمام شرایط ذیل باشند:
الف. اساسنامه آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
ب. 80 درصد هیأت علمی آنها از فضلای حوزوی باشد.[1]
ج. از طریق آزمون اختصاصی و از میان طلاب، دانش‌پژوه بپذیرند.
د. اهداف مصوب آنها در اساسنامه در راستای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دینی و حوزوی باشد.
تبصره 2: آیین‌نامه گروه در چارچوب قوانین و مقررات آموزشی عالی کشور حداکثر سه ماه پس از تصویب ماده واحده توسط شورای تخصصی حوزوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نماینده وزارت علوم تدوین و توسط این وزارت ابلاغ می‌گردد.
تبصره 3: اعضای گروه عبارتند از:
الف)‌ ده نفر از صاحب‌نظران حوزوی- دانشگاهی به پیشنهاد شورای تخصصی حوزوی و تأیید معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که پنج نفر از آنها از بین رؤسا یا نمایندگان تام‌الاختیار مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص می‌باشند. رئیس و دبیر این گروه به انتخاب اعضاء و با حکم معاون آموزشی وزیر علوم برای مدت دو سال منصوب می‌شود؛
ب) نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
ج)‌ نماینده شورای تحول و ارتقای علوم انسانی؛
تبصره 4: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پشتیبانی لازم جهت فعال‌سازی این گروه را انجام دهد.
تبصره 5: تشخیص خاص بودن یک موسسه با توجه به شاخص‌های مندرج در این متن به عهده گروه است و موسسه‌ای که گروه آن را خاص بداند لازم است که مجوزهای گسترش و برنامه‌ریزی را از این گروه دریافت کند.


 
سعیدرضا عاملی
دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و
رئیس ستاد

 
[1] . گزینش این مؤسسات تا 20 درصد می‌تواند از غیرطلاب باشد.آخرین مصوبات

 • ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
 • سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور
 • تمدید عضویت نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
 • انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»
 • مصوبه «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران»
 • اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
 • عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۳ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی
 • ماده واحده «تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو»
 • «اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه ۷۸۲ مورخ 1395/5/5)»
 • ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7