مصوبه شماره:3199

 • جلسه: 133
 • |
 • تاریخ تصویب: 3 تیر 1399
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 30 تیر 1399
 • |
 • شماره مصوبه: 3199

«ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻊ امام حسین (ع) ﺑﺮﺍی ﺍﺟﺮﺍی ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ، ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ» ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﯽ


ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشوربنا به درخواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و لزوم انجام ماموریت‌های ابلاغی فرماندهی کل قوا(مدظله‌العالی) به دانشگاه جامع امام حسین(ع) به شماره 22208/20/ف.ک مورخ 23/12/1391 مندرج در ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح به شماره 4/4101/ ط مورخ 1/2/1392، به استناد ماده 5 مصوبه جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اقدام ملی 21 از راهبرد کلان 6 نقشه جامع علمی کشور و ماده 5 سند سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ماموریت گرایی دانشگاه‌ها، مصوبه جلسه 133 مورخ 03/04/1399 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
«به دانشگاه جامع امام حسین(ع) اجازه داده می‌شود، ضوابط و مقررات خاص دانشگاه به شرح پیوست را برای آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی به صورت آزمایشی اجرا ‌نماید.
تبصره- دانشگاه موظف است نتایج حاصل از پیاده‌سازی این ضوابط و مقررات خاص را سالانه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گزارش نماید و پس از مدت معین به تشخیص ستاد، گزارش جامع پیاده‌سازی آن‌را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید».


 
سعیدرضا عاملی
دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و
رئیس ستاد
 
 
   


 

 
پیوست
 1. کلیات: حداقل امتیاز لازم از مواد چهارگانه برای دانشیاری و استادی به ترتیب 130 و 150 است.
 2. ماده 1:
 • از بند تقید و پایبندی به ارزش‌های دینی (بند 6 جدول 1)، کسب 5 امتیاز الزامی است.
 • از بند مسئولیت‌پذیری در نظام تربیتی دانشگاه (بند 5 جدول 1)، کسب 3.5 امتیاز الزامی است.
 • از بند شرکت در کارگاه‌های توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی (بند 9 جدول 1)، کسب 1.5 امتیاز الزامی است.
 1. ماده 2:
 • از بند کمیت تدریس (بند 3 از جدول 21)، کسب حداقل ده امتیاز الزامی است.
 • هدایت، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه و رساله‌ها مبتني بر حل نظام مسائل از ماده 3 آئین نامه ارتقاء (بند 13 جدول شماره 31) به این ماده منتقل و کسب حداقل 8 و 15 امتياز از اين بند براي ارتقا به دانشياري و استادي الزامي است.
 • بند مرجعیت علمی و برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر تربیت و آموزش به این ماده اضافه می‌شود.
 • بند دانش‌پژوهی در حوزه­ی آموزش پژوهش‌محور و مأموریت‌گرا به این ماده اضافه می‌شود.
 • حداقل و حداکثر امتیاز این ماده به 30 و 60 امتیاز تغییر می‌کند. بنابراین از بندهاي شش‌گانه اين ماده کسب حداقل 30 امتیاز از 60 امتیاز تعیین شده الزامی است.
 1. ماده 3:
 • بند 9 جدول 31 آئین نامه ارتقاء به ارائه گزارش‌های علمی یا طرح‌های پژوهشی ناشی از حل مساله از نظام مسائل و موضوعات احصاء شده تبدیل می‌گردد. کسب 25 و 40 امتیاز برای مراتب دانشیاری و استادی از این بند الزامی است.
 • موضوع 9 و 10 بند 1 جدول 31 به شرح زیر تغییر می‌یابد: برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری و استادی به‌ ترتیب چاپ حداقل 3 و 5 مقاله نمایه شده در مجلات معتبر بين‌المللي، مستخرج از پروژه‌های مصوب خاتمه یافته یا پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی ناظر به حل مجموعه مسائل و موضوعات سپاه، به‌عنوان نویسنده مسئول الزامی است که دو عدد از آنها حتما باید به زبان فارسی باشد.
 • تالیف یا تصنیف یک کتاب مرتبط با پروژه‌های مصوب خاتمه یافته، مقالات و پایان‌نامه‌ یا رساله مرتبط با کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل سپاه برای ارتقا به مرتبه استادی الزامی است.
 • امتیازهای متقاضی از مقالات مستخرج از پروژه‌های مصوب خاتمه یافته، مقالات و پایان‌نامه یا رساله مرتبط با کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا 25% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مسئله از نظام مسائل را پوشش دهد. امتیازهای متقاضی از نوآوری در مسائل علمی، تولید دانش، فناوری و محصول (کمک به مرزشکنی علمی و کسب مرجعیت علمی) ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا 25% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مسئله از نظام مسائل را پوشش دهد. امتیازهای متقاضی از تصنیف یا تألیف کتاب مرتبط با پروژه‌های مصوب خاتمه یافته، مقالات و پایان‌نامه یا رساله در حوزه کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا 25% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مساله را پوشش دهد. مجموع امتیازهای متقاضی از موارد بالا می‌تواند حداکثر تا 50% از امتیازهای الزامی بند حل مسئله احصائی از نظام مسائل را پوشش دهد.
 • کسب حداقل 3 و 5 امتیاز در مراتب دانشیاری و استادی از بند 3 (کرسی‌های نظریه‌پردازی) برای اعضای هیئت‌علمی حوزه علوم انسانی الزامی است.
 • کسب 40 و 60 امتیاز در مراتب دانشیاری و استادی از مجموع بندهای طرح‌های پژوهشی، نوآوری در مسائل علمی، تولید دانش، کرسی‌های نظریه‌پردازی، مقاله علمی پژوهشی و تالیف و تصنیف کتاب الزامی است.
 1. ماده 4:
 • احصای نظام مسائل سپاه، نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی (سازمانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی) از طریق ارائة مشاوره مدیریتی و تخصصی، اعتبار سنجی و اولویت‌بندی نظام مسائل برای تدوین نظام پاسخ‌دهی در راستای تحقق مأموریت‌های سازمانی به‌‌منظور کادرسازی، سازماندهی و پشتیبانی همه‌جانبه از مأموریت‌های سپاه، به این ماده اضافه می‌شود.
 • کسب حداقل 10 امتیاز از بند احصای نظام مسائل و موضوعات الزامی است.
 • کسب حداقل 5 امتیاز از بند حضور فعال و تمام وقت در دانشگاه (بند 1 جدول 4) آئین نامه ارتقاء در رده کاربر (جامعه، سازمان و صنعت) الزامی است.
 • کسب حداقل 15 امتیاز از 35 امتیاز از بندهای 19گانه این ماده الزامی است.آخرین مصوبات

 • ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
 • سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور
 • تمدید عضویت نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
 • انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»
 • مصوبه «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران»
 • اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
 • عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۳ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی
 • ماده واحده «تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو»
 • «اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه ۷۸۲ مورخ 1395/5/5)»
 • ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7