مصوبه شماره:3199

 • جلسه: 133
 • |
 • تاریخ تصویب: 3 تیر 1399
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 30 تیر 1399
 • |
 • شماره مصوبه: 3199

«ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻊ امام حسین (ع) ﺑﺮﺍی ﺍﺟﺮﺍی ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ، ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ» ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﯽ


ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشوربنا به درخواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و لزوم انجام ماموریت‌های ابلاغی فرماندهی کل قوا(مدظله‌العالی) به دانشگاه جامع امام حسین(ع) به شماره 22208/20/ف.ک مورخ 23/12/1391 مندرج در ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح به شماره 4/4101/ ط مورخ 1/2/1392، به استناد ماده 5 مصوبه جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اقدام ملی 21 از راهبرد کلان 6 نقشه جامع علمی کشور و ماده 5 سند سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ماموریت گرایی دانشگاه‌ها، مصوبه جلسه 133 مورخ 03/04/1399 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
«به دانشگاه جامع امام حسین(ع) اجازه داده می‌شود، ضوابط و مقررات خاص دانشگاه به شرح پیوست را برای آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی به صورت آزمایشی اجرا ‌نماید.
تبصره- دانشگاه موظف است نتایج حاصل از پیاده‌سازی این ضوابط و مقررات خاص را سالانه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گزارش نماید و پس از مدت معین به تشخیص ستاد، گزارش جامع پیاده‌سازی آن‌را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید».


 
سعیدرضا عاملی
دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و
رئیس ستاد
 
 
   


 

 
پیوست
 1. کلیات: حداقل امتیاز لازم از مواد چهارگانه برای دانشیاری و استادی به ترتیب 130 و 150 است.
 2. ماده 1:
 • از بند تقید و پایبندی به ارزش‌های دینی (بند 6 جدول 1)، کسب 5 امتیاز الزامی است.
 • از بند مسئولیت‌پذیری در نظام تربیتی دانشگاه (بند 5 جدول 1)، کسب 3.5 امتیاز الزامی است.
 • از بند شرکت در کارگاه‌های توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی (بند 9 جدول 1)، کسب 1.5 امتیاز الزامی است.
 1. ماده 2:
 • از بند کمیت تدریس (بند 3 از جدول 21)، کسب حداقل ده امتیاز الزامی است.
 • هدایت، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه و رساله‌ها مبتني بر حل نظام مسائل از ماده 3 آئین نامه ارتقاء (بند 13 جدول شماره 31) به این ماده منتقل و کسب حداقل 8 و 15 امتياز از اين بند براي ارتقا به دانشياري و استادي الزامي است.
 • بند مرجعیت علمی و برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر تربیت و آموزش به این ماده اضافه می‌شود.
 • بند دانش‌پژوهی در حوزه­ی آموزش پژوهش‌محور و مأموریت‌گرا به این ماده اضافه می‌شود.
 • حداقل و حداکثر امتیاز این ماده به 30 و 60 امتیاز تغییر می‌کند. بنابراین از بندهاي شش‌گانه اين ماده کسب حداقل 30 امتیاز از 60 امتیاز تعیین شده الزامی است.
 1. ماده 3:
 • بند 9 جدول 31 آئین نامه ارتقاء به ارائه گزارش‌های علمی یا طرح‌های پژوهشی ناشی از حل مساله از نظام مسائل و موضوعات احصاء شده تبدیل می‌گردد. کسب 25 و 40 امتیاز برای مراتب دانشیاری و استادی از این بند الزامی است.
 • موضوع 9 و 10 بند 1 جدول 31 به شرح زیر تغییر می‌یابد: برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری و استادی به‌ ترتیب چاپ حداقل 3 و 5 مقاله نمایه شده در مجلات معتبر بين‌المللي، مستخرج از پروژه‌های مصوب خاتمه یافته یا پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی ناظر به حل مجموعه مسائل و موضوعات سپاه، به‌عنوان نویسنده مسئول الزامی است که دو عدد از آنها حتما باید به زبان فارسی باشد.
 • تالیف یا تصنیف یک کتاب مرتبط با پروژه‌های مصوب خاتمه یافته، مقالات و پایان‌نامه‌ یا رساله مرتبط با کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل سپاه برای ارتقا به مرتبه استادی الزامی است.
 • امتیازهای متقاضی از مقالات مستخرج از پروژه‌های مصوب خاتمه یافته، مقالات و پایان‌نامه یا رساله مرتبط با کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا 25% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مسئله از نظام مسائل را پوشش دهد. امتیازهای متقاضی از نوآوری در مسائل علمی، تولید دانش، فناوری و محصول (کمک به مرزشکنی علمی و کسب مرجعیت علمی) ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا 25% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مسئله از نظام مسائل را پوشش دهد. امتیازهای متقاضی از تصنیف یا تألیف کتاب مرتبط با پروژه‌های مصوب خاتمه یافته، مقالات و پایان‌نامه یا رساله در حوزه کرسی تخصصی متقاضی، ناظر به حل نظام مسائل می‌تواند تا 25% از حداقل امتیازهای الزامی بند حل مساله را پوشش دهد. مجموع امتیازهای متقاضی از موارد بالا می‌تواند حداکثر تا 50% از امتیازهای الزامی بند حل مسئله احصائی از نظام مسائل را پوشش دهد.
 • کسب حداقل 3 و 5 امتیاز در مراتب دانشیاری و استادی از بند 3 (کرسی‌های نظریه‌پردازی) برای اعضای هیئت‌علمی حوزه علوم انسانی الزامی است.
 • کسب 40 و 60 امتیاز در مراتب دانشیاری و استادی از مجموع بندهای طرح‌های پژوهشی، نوآوری در مسائل علمی، تولید دانش، کرسی‌های نظریه‌پردازی، مقاله علمی پژوهشی و تالیف و تصنیف کتاب الزامی است.
 1. ماده 4:
 • احصای نظام مسائل سپاه، نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی (سازمانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی) از طریق ارائة مشاوره مدیریتی و تخصصی، اعتبار سنجی و اولویت‌بندی نظام مسائل برای تدوین نظام پاسخ‌دهی در راستای تحقق مأموریت‌های سازمانی به‌‌منظور کادرسازی، سازماندهی و پشتیبانی همه‌جانبه از مأموریت‌های سپاه، به این ماده اضافه می‌شود.
 • کسب حداقل 10 امتیاز از بند احصای نظام مسائل و موضوعات الزامی است.
 • کسب حداقل 5 امتیاز از بند حضور فعال و تمام وقت در دانشگاه (بند 1 جدول 4) آئین نامه ارتقاء در رده کاربر (جامعه، سازمان و صنعت) الزامی است.
 • کسب حداقل 15 امتیاز از 35 امتیاز از بندهای 19گانه این ماده الزامی است.آخرین مصوبات

 • «سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو»
 • «الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه جهاد دانشگاهی و تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امناء آن»
 • «انتخاب نمایندگان فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در هیأت امناء مشترک فرهنگستان­ ها»
 • «تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی»1401
 • اساسنامه «بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی»
 • «مبانی، اصول و الزامات پیاده ‏سازی برنامه‌ جامع سبک زندگی اسلامی-ایرانی»
 • «تعیین مناسبت­های جدید جهت درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی سال 1402 کشور»
 • «انتخاب دو عضو جدید هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب»
 • «اهم مسائل و راهبردهای فرهنگی جهت تقویت سلامت و آرامش اجتماعی»
 • «تشکیل کمیسیون مشترک تامین الزامات ارتقاء نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور»
 • «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت عضویت در شورای عالی جوانان»
 • «اصلاح بند 5 و الحاق یک بند جدید به ماده واحده تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • «انتخاب عضو جدید کمیته منتخب تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»
 • «انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ایران­شناسی»
 • «افزایش ظرفیت پذیرش دندان­پزشکی در مقطع عمومی»
 • «اصلاح تبصره­ های 2 و 4 ماده واحده اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام وایران (مصوب 27/07/1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی)»
 • "تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • «تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در ضمیمه تقویم رسمی کشور»
 • «تایید انتخاب رئیس بنیاد ایران­شناسی»
 • «تایید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7