مصوبه شماره:3193

 • جلسه: 8
 • |
 • تاریخ تصویب: 23 اسفند 1399
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 14 فروردین 1400
 • |
 • شماره مصوبه: 3193

مصوبه «آیین نامه تدوین و اجرای برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور»


وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت کشور
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت ورزش و جوانان
سازمان برنامه و بودجه کشور
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده
قوه قضائیه
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان تبلیغات اسلامی
شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
شورای عالی حوزه علمیه
شورای عالی فضای مجازی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در دانشگاه‌ها
شورای سیاست‌گذاری فرهنگی بین‌المللی
دانشگاه آزاد اسلامی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور

مصوبه «آیین نامه تدوین و اجرای برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در جلسه هشتم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در تاریخ 1399/12/23 به تصویب رسیده است، به شرح پیوست برای اجرا ابلاغ می‌شود.
اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم‌الاجرای مرتبط می‌باشد.
 

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور و
رئیس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

 


مصوبه
«آیین نامه تدوین و اجرای برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور»
(جلسه 8 مورخ 1399/12/23 ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور)


ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در جلسه هشتم، مورخ 1399/12/23 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد بندهای الف و ج بخش دوم فصل هفتم نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب جلسه 748 مورخ 93/3/27 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و به منظور اجرایی شدن نقشه در استان‌ها، آیین‌نامه برش استانی نقشه را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- تعاریف
الف - نقشه نقشه مهندسی فرهنگی کشور
ب- اقدامات ملی: اقدامات ملی نقشه
پ- برنامه مجموعه‌ای از خروجی‌هاست که برای تحقق سیاست‌ها و اقدامات اجرایی برگرفته از شرح وظایف مصوب دستگاه‌های اجرایی و با وظایف محوله در اسناد فرادستی تبیین می‌شود.
ت- فعالیت: یک سلسله اقدامات مشخصی که برای تولید کالا با ارائه خدمت در جهت نیل به هدف معين که در چارچوب برنامه انجام می‌شود که برش استانی نقشه برنامه عملیاتی نقشه در سطح استان است که طبق ساختار و فرایند مذکور در این آیین نامه از ترجمه و تفسیر، اقدامات ملی قابل پیگیری و اجرای نقشه در آستانه به برنامه و فعالیت ها، با توجه به اساده اقتصالات، ظرفیت ها و مسائل استان تهیه و اجرا می شود.
ج- شورای عالی: شورای عالی انقلاب فرهنگی
چ- ستاد: ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
ح- کميتة تلفیق: کمیته تلفیق در حوزه فرهنگی که با هدف تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی برای اجرای نقشه و پیش بینی ساز و کارهای لازم برای تحقق آن در قالب برنامه های پنج ساله و قوانین بودجه سالانه کشورا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/11 با تصویب ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور تأسیس شد.
خ - دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
د- شورای فرهنگ عمومی: شورای فرهنگ عمومی کشور
ذ- شورای فرهنگ: شورای فرهنگ عمومی استان که ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی در استان (ستاد استان) است.
ر- شورای برنامه ریزی: شورای برنامه ریزی و توسعه استان
ز- کارگروه: کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
ماده ۲- اصول
الف- برش استانی نقشه، امتداد نقشه و اسناد مصوب آن در استان است که در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند چشم انداز، اسناد و سیاست‌های فرادستی و برنامه آمایش استان قرار دارد و تمام یا بخشی از برنامه عملیاتی آن دسته از برنامه‌‎های توسعه‌ای است که پس از تصویب این آیین نامه تهیه می‌شوند.
ب- برش استانی نقشه در تدوین و اجرا به اصول مسئله محوری، انجام نظری، مشارکت جویی و عمل‌گرایی متعهد است.
ماده ۳- اركان
1.شورای عالی؛ ۲. ستاد؛ 3.دبیرخانه؛ 4.شورای فرهنگ عمومی؛ 5.شورای فرهنگ؛ 6.شورای برنامه‌ریزی.
ماده 4- اجزاء
برش استانی نقشه مشتمل بر شش بخش است
الف- چارچوب ارزشی (مبانی، ارزشها و اصول)؛ ب- مسائل اولویت‌دار استان؛ پ- اقدامات عملی اولویت‌دار؛ ت- اهداف (مشخص، قابل اندازه‌گیری، تحقق‌پذیر، منطقی و زمان‌مند)؛ ث- اقدامات استانی اولویت‌دار؛ ج- فهرست برنامه و فعالیت‌های متناسب با اقدامات استانی.
ماده 5 - مقدمات تدوین
الف- مسئولیت تدوین برش استانی نقشه برعهده شورای برنامه ریزی است، که از طریق واگذاری امر تدوين به کارگروه صورت می‌گیرد.
ب- کارگروه موظف است با مشارکت شورای فرهنگ، اقدامات ملی اولویت‌دار، اهداف و اقدامات استانی اولویت‌دار را با اجماع نظر، تعیین نماید.
تبصره: کار گروه می‌تواند بر حسب نیاز و برای انجام کارهای مطالعاتی و کارشناسی با تأیید شورای برنامه‌ریزی، از ظرفیت نخبگان و فعالان فرهنگی، مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی استفاده کند.
پ- دبیرخانه موظف است با تهیه دستورالعمل و راهنمای عملی تدوین، تمهید برگزاری دوره های آموزشی، تشکیل جلسات هماهنگی و مدیریت دانش، بسیج ظرفیتها و استفاده از گروه­های مردمی، توان تدوین برش‌های استانی نقشه را ایجاد و تقویت کند.
تبصره: دبیرخانه می‌تواند با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌های آموزشی را برای توانمندسازی فرهنگی مدیران استان طراحی و اجرا کند.
ماده 6- فرایند تدوین
الف- تدوین و ابلاغ چارچوب ارزشی: دبیرخانه موظف است با مشارکت نخبگان متن چارچوب ارزشی برش­های استانی نقشه را بر مبنای مفاد نقشه و سایر اسناد بالادستی به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تدوین و به همراه جدول زمانبندی تدوین برش استانی، به شورای فرهنگ و شورای برنامه‌ریزی، ابلاغ کند.
ب- تعیين مسائل اولویت دار استان: شورای فرهنگ موظف است مبنی بر شاخص‌های مستخرج از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سند چشم انداز، اسناد و سیاست‌های فرادستی و سند آمایش استان، ضمن احصاء مسائل فرهنگی استان، مسائل اولویت‌دار استان را تعیين کند.
پ- تعیین اقدامات ملی اولویت دار، اهداف و اقدامات استانی اولویت دار: کارگروه موظف است با توجه به مسائل اولویت‌دار، ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی استان، حداکثر طی مدت دو ماه نسبت به تعیین اقدامات ملی اولویت‌دار، اهداف و اقدامات استانی اولویت‌دار اقدام نماید.
ت- تطبیق اقدامات استانی با فهرست برنامه و فعالیت‌ها و تهیه پیش‌نویس برش استانی نقشه: کارگروه موظف است با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط، حداکثر ظرف مدت دو ماه از اجرای بند (پ) این ماده، اقدامات استانی را با فهرست برنامه و فعالیت هر یک از دستگاه‌های مرتبط تطبيق داده و نسبت به تهیه پیش‌نویس برش استانی اقدام کند.
ث- کارگروه موظف است پیش‌نویس برش استانی نقشه را برای تصویب به شورای برنامه‌ریزی ارسال کند.
ماده ۷- تصویب
الف- شورای برنامه‌ریزی موظف است، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی و تصویب پیش‌نويس برشي استانی اقدام کند.
تبصره: در موارد اختلاف نظر بین شورای برنامه ریزی و شورای فرهنگ، نظر شورای فرهنگ عمومی تعیین کننده است.
ب- شورای برنامه‌ریزی موظف است، الزامات قانونی مورد نیار برای اجرای برش استانی را از طریق مراجع ذیربط (کمیته تلفیق و ستاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه کشور) پیگیری و تأمین نماید.
ماده ۸- اجرا
الف- مسئولیت اجرای برش استانی نقشه بر عهده دستگاه‌های اجرایی ذی ربط با استفاده حداکثری از ظرفیت گروه‌های فعال مردمی است.
ب- شورای برنامه‌ریزی برش استانی نقشه را برای اجرا و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ می‌کند.
تبصره: دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند بر اساس اقدامات استانی و فهرست برنامه و فعالیت‌ها، نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ریزی استان اقدام کنند.
ماده ۹- نظارت و ارزیابی
الف- نظارت بر روند تدوین و اجرای برش‌های استانی نقشه و ارزیابی نتایج آثار آنها بر عهده شورای فرهنگ است. این شورا موظف است گزارش‌های مربوطه را تهیه و برای نظارت عالیه به شورای فرهنگ عمومی و گزارش نهایی توسط شورای فرهنگ عمومی به دبیرخانه ارسال شود.
تبصره: شاخص‌های تحقق اهداف برش‌های استانی توسط دبیرخانه با همکاری شورای فرهنگ عمومی طراحی می‌شود.
ب- کار گروه موظف است گزارش عملکرد اجرای برش استانی نقشه را بر اساس شاخص‌های مذکور، به صورت فعلی و سالانه، تهیه و به شورای فرهنگ و دبیرخانه ارسال کند.
پ- دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد سالانه مجموعه استان‌ها را به كميتة تلفیق و ستاد ارائه دهد.
ت- ستاد موظف است بر اساس نتایج حاصل از گزارش‌ها و ارزیابی‌ها، تصمیمات لازم در مورد اصلاحات و تغییرات مورد نیاز را اتخاذ و نتیجه را به شورای عالی گزارش کند.
ماده ۱۰- هماهنگی بین برش‌های استانی نقشه
الف- مسئولیت ایجاد هماهنگی بین برش‌های استانی نقشه بر عهده شورای فرهنگ عمومی است. این شورا موظف است گزارش های مربوطه را تهیه و به دبیرخانه ارسال کند.
ب- شورای فرهنگ موظف است بر اساس دستورالعمل دبیرخانه، به طور مستمر اطلاعات مربوط به دستور جلسات و تصمیمات مربوط به فرایندهای تدوین و اجرای برش استانی نقشه را منتشر کند.
ماده ۱۱- افق زمانی
افق زمانی برش‌های استانی نقشه متناسب با قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه و بودجه سالانه کشور است.

 آخرین مصوبات

 • ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
 • سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور
 • تمدید عضویت نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
 • انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»
 • مصوبه «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران»
 • اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
 • عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۳ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی
 • ماده واحده «تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو»
 • «اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه ۷۸۲ مورخ 1395/5/5)»
 • ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7