مصوبه شماره:2142

 • جلسه: 820
 • |
 • تاریخ تصویب: 12 شهریور 1398
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 20 مهر 1398
 • |
 • شماره مصوبه: 2142

مصوبه «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»


وزارت ورزش و جوانان

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

وزارت کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وزارت آموزش و پرورش

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات

سازمان بسیج مستضعفین

نیروی انتظامی

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

کمیته امداد امام خمینی(ره)

شهرداریهای سراسر کشور

ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر

سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

سازمان صدا و سیما

سازمان حج و زیارت

سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان بهزیستی

سازمان برنامه و بودجه

سازمان اوقاف و امور خیریه

سازمان امور اداری و استخدامی

بنیاد شهید و امور ایثارگران

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

مصوبه «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که در جلسه 820 مورخ 12/6/98 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

 

 

 

مقدمه:

عفاف و حجاب در قرآن و سنت معصومین علیهم السلام، آرمانهای انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)، همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سیاستهای کلی فرهنگی و فرهنگ و آداب ملی، جایگاه رفیعی دارد. سوابق این موضوع نشان می‌دهد، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 413 مورخ 14/11/1376، «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» و در جلسه 566 مورخ 4/5/1384، «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» را مصوب نمود.

با توجه به گذشت زمان طولانی از مصوبات پیش گفته، سرعت بالای تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی، ظهور فناوریهای نوین و بروز مسائل نوپدید فرهنگی و اجتماعی، در جهت تکمیل مصوبات پیش گفته، این سند با عنوان «مجموعه تکمیلی» تدوین شد.

ماده 1- هدف:

پرورش فضایل اخلاقی و فراگیر شدن عفاف و رعایت حجاب شرعی و قانونی و کاهش بدحجابی.

ماده 2- راهبردها:

2-1-         مسئولیتپذیری و پاسخگویی مسئولان دستگاههای اجرایی و سایر دستگاههای حاکمیتی در حوزه عفاف و حجاب.

2-2-         به فعلیت رساندن ظرفیتهای مغفول علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی برای ارتقای وضعیت عفاف و حجاب.

2-3-         صیانت از حریم عفت عمومی و گسترش امنیت اخلاقی.

2-4-         مقابله با تهدیدها و جنگ نرم دشمن در حوزه عفاف و حجاب.

ماده 3- وظایف عمومی دستگاهها:

این وظایف برای جامعه هدف و مخاطب آن همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، نهادهای حکومتی و واحدهایی که به نوعی از بودجه دولتی استفاده میکنند،  است:

3-1-          نظارت بر رعایت عفاف و حجاب و ارزشها و شئونات قانونی کشور در حوزه عملکردی.

3-2-          اصلاح آئیننامهها، شیوهنامهها و دستورالعملهای جاری در دستگاهها در جهت تحکیم فرهنگ عفاف و حجاب و پیشگیری از بروز بدحجابی.

3-3-          آگاهیدهی نسبت به مزایا و پیامدهای فردی و اجتماعی عفاف و حجاب برای کارکنان.

3-4-          مناسبسازی محیط کار بانوان برای تامین امنیت اخلاقی و آسایش آنان.

ماده 4- کلیه مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی(شامل جلسات 413، 566 و جلسه 427 شورای فرهنگ عمومی) در خصوص حجاب و عفاف به قوت خود باقی است.

 

ماده 5- وظایف اختصاصی دستگاهها:

 

دسته

عنوان دستگاه

شرح وظایف اختصاصی

دستگاههای علمی- آموزشی

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

5-1- نظارت بر بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی- دولتی و خصوصی- در جهت رعایت عفاف و حجاب کارکنان.

5-2- حفظ حریم اخلاقی بیماران.

5-3- حفظ حریم شرعی و امنیت اخلاقی بانوان شاغل در بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

5-4- استفاده از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسلامی برای آشنایی دانشجویان با مبانی، اصول و فرهنگ عفاف و حجاب.

5-5- مشارکتدهی والدین در نظارت و مراقبت بر رفتار فرزندانشان در محیط دانشگاه و خوابگاهها.

وزارت آموزش و پرورش

5-6- فرهنگسازی برای متعهد شدن دانشآموزان سال اول دبیرستان تا پیشدانشگاهی مبتنی بر رعایت اخلاق اسلامی و مسئولیت فردی و اجتماعی.

دستگاههای تبلیغی- فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

5-7- ساماندهی بازیهای رایانهای، نمادها و نشانها و حمایت از تولیدات و نمادهای داخلی مبتنی بر فرهنگ عفاف.

سازمان تبلیغات اسلامی

5-8- برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت نهاد مسجد، هیئت‌ها و تشکلهای مذهبی و هیئتهای اندیشهورزی نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر عفاف و حجاب و مقابله با بیعفتی.

سازمان صدا و سیما

5-9- شناسایی تبلیغات کالاها و محصولات مغایر با فرهنگ اسلامی و ارزشهای عفاف و حجاب در شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی به منظور اقدامات اجرائی و ارجاع به مراجع ذیصلاح.

سازمان بسیج مستضعفین

5-10- ساماندهی وگسترش توانمندیها و قابلیتهای بسیج برای تولید محتوای فرهنگی مناسب در جهت گسترش و ترویج عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی.

سازمان حج و زیارت

5-11- آموزش و توانمندسازی مدیران و عوامل ستادی و اجرایی کاروانهای زیارتی نسبت به رعایت احکام عفاف و حجاب و حفظ ظواهر و شعائر اسلامی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و تکریم زائران محجبه.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

5-12- هدایت و راهبری گروههای علمی فرهنگی و هنری اعزامی به خارج از کشور و نظارت بر حفظ شئونات و رعایت حجاب و عفاف.

ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر

5-13- تشویق و تمجید مدیران، کارکنان، دستگاهها، فعالان مردمی و نخبگان و چهرههای مشهور فعال و موفق در امر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مقابله با بدپوششی و مغایر با عفاف.

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

5-14- ایجاد سازکارهای مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه عفاف و حجاب.

5-15- تولید محتوای تبیینی و اقناعی مناسب و جذاب و پاسخ به شبهات و سوالات، آگاه‌سازی اقشار اجتماعی از پیامدها و تبعات در فضای مجازی وحقیقی بهویژه برای نسل جوان، تبیین تکالیف فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دولت و حاکمیت.

5-16- آموزش و تربیت تخصصی طلاب و روحانیون مبلغ و مبلغه ویژه عفاف و حجاب برای محیطهای آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا و ... با استفاده از روشهای نوین تبلیغی.

سازمان اوقاف و امور خیریه

5-17- هدایت و استفاده از نذر و وقف فرهنگی در تهیه، تولید و توزیع محصولات ماندگار در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، تسهیل ازدواج جوانان و مقابله با مفاسد اخلاقی در قالب نشر، کلیپ، نرم افزار، سایت و فضای مجازی.

دستگاههای اجرایی- پشتیبانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

5-18- نظارت بر رعایت موازین عفاف و حجاب در واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات حوزه تولید، توزیع و عرضه و نمایش از طریق اتحادیهها و اتاق اصناف.

5-19- جلوگیری از ثبت سفارش کالاهای ضدفرهنگی(نظیر پوشاک، اسباببازی و لوازمالتحریرهای نامتعارف، هرگونه آرم و علایم و نمادهای غربی، ...)

5-20- ساماندهی و نظارت بر بازار البسه، نوشتافزار و ملزومات دانشآموزی و حمایت از تولیدات داخلی مبتنی بر فرهنگ عفاف و حجاب.

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

5-21- گسترش و تقویت نظارت بر مؤسسات خدمات گردشگری و سیاحتی، گروههای گردشگری، اماکن و مراکز گردشگری و میراث فرهنگی بر رعایت قانون عفاف و حجاب.

نیروی انتظامی

5-22- رصد و برآورد وضعیت عفاف و حجاب در معابر و اماکن عمومی و تجاری و بررسی روندها، پیامدها و مخاطرات احتمالی نابهنجاریهای اخلاقی و اطلاعرسانی به مراجع ذیربط.

5-23- ممانعت از مزاحمت‌های خیابانی مردان نسبت به زنان.

وزارت اطلاعات

5-24- رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان در ابعاد مختلف موضوع عفاف و حجاب، شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئهها و فعالیتهای سازمان یافته مروج فحشاء و بیبندوباری و انجام اقدامات بازدارنده و اطلاعرسانی و هشدار به‌موقع به مسئولین ذيربط، مردم و گروههای اجتماعی مورد نظر.

5-25- آموزش، هوشیارسازی و مصونیتبخشی مدیران و کارکنان دستگاهها و سازمانهای اجرایی کشور در خصوص نفوذ عناصر فاسد و توطئهها و تهدیدات اخلاقی و رفتاری دشمن.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

5-26- حمایت از طراحان، واحدها و شبکههای تجاری فعال در حوزه عفاف و حجاب و ارائه تسهیلات بانکی مناسب.

وزارت کشور

5-27- ساماندهی و توانمندسازی تشکلها و نهادهای مردمی فعال و مروج عفاف و حجاب.

سازمان امور اداری و استخدامی

5-28- تقویت ساختار و سازمان مناسب برای اجرای وظایف اختصاصی عفاف و حجاب دستگاههای اجرایی کشور با استفاده از منابع و ظرفیت موجود دستگاهها.

سازمان برنامه و بودجه

5-29- ارزیابی و نظارت بر حسن عملکرد دستگاهها در اعتبارات اختصاص یافته در زمینه عفاف و حجاب.

سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

5-30- گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در برنامهها و اقدامات و ممانعت از تصویب ضوابط، مقررات و طرحها و برنامههای مغایر با عفاف و حجاب.

5-31- جلوگیری از واردات، تولید، توزیع و عرضه کالاها و محصولات مغایر با ارزشهای فرهنگی و منافی عفت عمومی.

معاونت  امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

5-32- رصد و بررسی تغییرات آماری و وضعیت زنان سرپرست خانوار، بیسرپرست و بدسرپرست و ارایه گزارش کمی و کیفی از اقدامات حمایتی دستگاههای اجرایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

5-33- پیگیری برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در مورد زنان آسیبدیده و در معرض آسیب.

وزارت ورزش و جوانان

5-34- فرهنگسازی و ترغیب خیرین برای مشارکت در طرح‌های فرهنگی عفاف و حجاب و تسهیل و گسترش ازدواج جوانان.

دستگاههای خدماتی

شهرداریهای سراسر کشور

5-35- گسترش نظم و انضباط اجتماعی و سالمسازی محیط سواحل دریاها و تفرجگاهها (با مشارکت و همکاری ناجا) و اجرای برنامههای فرهنگی هنری برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف.

کمیته امداد امام(ره)

5-36- شناسایی و ارائه خدمات آموزشی، مشاورهای و مددکاری ازدواج به خانواده مددجویان در راستای کمک به تسهیل ازدواج آنان، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت و استحکام خانواده و کنترل و کاهش طلاق.

5-37- استفاده از ظرفیت خیرین برای ترویج عفاف و حجاب، خدمات آموزشی، مشاوره‌ای، خود اتکائی و تأمین معیشت زنان سرپرست خانوار، بیسرپرست و بدسرپرست.

سازمان بهزیستی

5-38- شناسایی و حمایت از زنان در معرض آسیب و خانواده‌های افراد مجرم و آسیبدیده و پیشگیری از ارتکاب و ابتلا به رفتارهای نابهنجار و غیراخلاقی.

5-39- گزینش متقاضیان دریافت مجوز(صدور و تمدید) مهدهای کودک، مراکز مشاوره و سایر مراکز تحت پوشش سازمان، براساس صلاحیتهای عمومی، اخلاقی و رفتاری و گذراندن دوره‌های آموزشی مبتنی بر عفاف و حجاب.

بنیاد شهید و امور ایثارگران

5-40- ترغیب، تشویق و حمایت از آثار و تولیدات برتر جوامع فرهنگی هنری و رسانهای و برترینها و فعالان خانواده شاهد و ایثارگر در عرصه عفاف و حجاب.

5-41- ترغیب و تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده و ارائه خدمات آموزشی، مشاورهای و مددکاری در حفظ ارزشهای اسلامی و انقلابی خانواده های شاهد و ایثارگران.

 

ماده 6- برنامه‌ریزی، اجرایی سازی، نظارت و ارزیابی:

6-1- سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان و راهبردی در حوزه حجاب و عفاف و نظارت راهبردی و ارزیابی حسن انجام این مصوبه بر عهده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

6-2- ایجاد هماهنگی، تدبیر و پیشبینی ساز و کار لازم برای اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد دستگاهها و نهادها بر عهده وزارت کشور است که با استفاده از همه ظرفیتها و امکانات و منابع از طریق شورای اجتماعی و سازمان امور اجتماعی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام می‌نماید و گزارش آن را به‌صورت سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد کرد.

6-3- ستادهای اجرائی و کارگروه‌ها با مسئولیت بالاترین مقام، در کلیه وزارتخانهها، دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی، استانداریها و تمامی سازمانها و نهادهایی که به‌نوعی از بودجه دولتی استفاده میکنند، با استفاده از ساختار و منابع موجود و بدون توسعه تشکیلات به‌منظور اجرای وظایف محوله اقدام نمایند.ص/820.1

 

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 

رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه، به :

●                 دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

●                 دفتر رئيس جمهور

●                 مجلس شوراي اسلامي

●                 اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري

●                 دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور

●                 وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)

●                 هيئت نظارت و بازرسي

●                 هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی

●                 دفتر دبير شوراي عالي

●                 دفتر امور شورای عالی و شورای معین

●                 اداره کل حقوقی و تدوین و تنقیح مقررات

●                 ديوان محاسبات كشور

●                 معاونت حقوقي رياست جمهوری

●                 و معاونت امورمجلس رياست جمهوري، ابلاغ مي‌شود.

 آخرین مصوبات

 • ماده واحده «تعیین روز جهانی مقاومت»
 • عضویت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
 • تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال 1399 هجری شمسی
 • الحاق نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به ترکیب اعضای شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع‌ اسباب‌بازی کودکان
 • مصوبه «تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی»
 • مصوبه «اصلاح و تکمیل تبصره 1 ماده 2 مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران»
 • مصوبه «ابقای عضویت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»
 • ماده‌واحده «الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاست‌گذاری جایزه علمی-فناوری پیامبر اعظم(ص)»
 • مصوبه «اصلاح بند 4 ماده 4 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور(مصوب جلسه 608 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و جایگزینی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی»
 • مصوبه «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»
 • تجدید انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور(مصوب جلسه 739 مورخ 1392/8/28) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی
 • الحاق یک بند جدید به ماده 4 آیین نامه شورای اجتماعی کشور(مصوب 3/ 12/ 1395 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
 • مصوبه «اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان»
 • انتخاب رئیس و اعضای شورای تخصصی حوزوی
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
 • ماده واحده «تسری مصوبات هیأت امنای منطقه 2 پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کارکنان ستادی و اعضای غیرهیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور»
 • مصوبه «انتخاب دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی»
 • مصوبه «الحاق 3 بند به ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی»
 • مصوبه «تأييد انتخاب رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

  (+9821) 66468271 - 5