نشریه مطالعات راهبردی زنان شماره 96

آدرس :
تهران خیابان انقلاب اسلامی خیابان فلسطین شمالی شماره 309
سردبیر :
دکتر محمدجواد جاوید
آدرس ایمیل :
info@shorayezanan.ir
دوره انتشار :
فصلنامه
مدیر مسئول :
دکتر کبری خزعلی
تاریخ انتشار :
29 شهریور 1401
فهرست :
  • نظام معنایی سلامت در بستر تجربه‌ی زیسته‌ی زنان نابینا و کم بینا  / محمد گنجی، نرگس نیکخواه، فاطمه حامی کارگر، مسعود غفاری
  • مطالعه کیفی نگرش جوانان شهر اردبیل به سیاست‌های جمعیتی و فرزندآوری / قادر بالاخانی
  • شناسایی مبانی و اصول فرزندپروری قبل از تولد در یک مطالعه کیفی / یعقوب عزیزی، حسن ملکی، مصطفی قادری، غلامرضا حسن‌زاده
  • سنجش عوامل مؤثر بر شکاف بین باروری واقعی و ایده‌آل زنان شهر تهران / زینب کاوه فیروز، نگار رمضی، نورالدین فراش خیالو
  • واکاوی کیفی توانمندسازی زنان در کنترل آسیب‌های اجتماعی / معصومه باقری، محمدرضا حسینی، نرگس خوش کلام
  • باروری افتراقی در ایران: شواهدی از پیمایش شاخص‌های چندگانه جمعیت و سلامت 1394 / محمد شیری، رسول صادقی
  • زنان و تأثیرات فرهنگی اجتماعی ماهواره و تلویزیون: مطالعه‌ای ترکیبی / زهرا خضری، تهمینه شاوردی، عاصمه قاسمی
  • چکیده مقالات به عربی
  • چکیده مقالات به انگلیسی

تلفن :
66468271-5

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7