سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ تصویب :
12 دی 1401

آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی»که در جلسات 849، 850، 851، 852، 853 مورخ 1400/09/02، 1400/09/09، 1400/09/23، 1400/10/07 و 1400/10/14 این شورا؛ بررسی و تدوین و پس از کسب نظر معظم‌له با اعمال تدابیر ارزشمند ایشان، در جلسات 858، 859، 860، 861، 862 مورخ 1400/12/24، 1401/01/13، 1401/02/06، 1401/02/20 و 1401/03/03 به تصویب نهایی رسید، طی نامه شماره 25440-01/م مورخ 1401/05/31؛ جهت تأیید و توشیح به محضر ایشان تقدیم گردید و با توجه به پاسخ شفاهی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر عدم ضرورت به توشیح؛ مصوبه مذکور را در یک مقدمه و سه فصل برای اجراء ابلاغ کرد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7