سومین کتاب سال قرآن جمهوری اسلامی ایران 1400

تاریخ تصویب :
11 دی 1401

سومین کتاب سال قرآن جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر نتایج پیمایش ملی سنجش شاخص‌های توسعه فرهنگ قرآنی و کارنمای فعالیت‌های قرآنی دستگاه‌ها و نهادهای کشور در سال ۱۴۰۰ از سوی دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی منتشر شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7