بررسی چارچوب تعیین شده در برجام درباره خرید، فروش و نقل و انتقال تجهیزات با کاربرد دوگانه و اثر آن بر روی صنایع دانش بنیان کشور

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7