نشریه دین و سیاست فرهنگی 15

سردبیر :
سید محمد حسین هاشمیان
دوره انتشار :
فصلنامه
مدیر مسئول :
حمید پارسانیا
تاریخ انتشار :
5 تیر 1398

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7