نشریه مطالعات راهبردی زنان شماره 81

سردبیر :
ﺩﮐﺘﺮ ﻧﻬﻠﻪ ﻏﺮﻭﯼ ﻧﺎئینی
دوره انتشار :
فصلنامه
مدیر مسئول :
ﺩﮐﺘﺮ ﻃﻮﺑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ
تاریخ انتشار :
17 شهریور 1398

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7