نشریه مهندسی فرهنگی 15 و 16

هیئت تحریریه :
دكتر غلامعلي حداد عادل دانشيار دانشگاه تهران دكتر محمدرضا مخبر دزفولي استاد دانشگاه تهران دكتر علي اكبر والايتي استاد دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر مهدی خاموشی استاديار دانشگاه شهيد مطهري حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر علي اكبر رشاد دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر عبدالحسين خسروپناه دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی دكتر سيدحميد طالب زاده دانشيار دانشگاه تهران حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر حميد پارسانيا استاديار دانشگاه باقرالعلوم (ع) دكتر بابك نگاهداری استاديار دانشگاه علوم پزشكی تهران دكتر محمد اسحاقی استاديار دانشگاه تهران دكتر جمشيد جعفرپور دانشيار دانشگاه خوارزمي
سردبیر :
غلامرضا بصيرنيا
آدرس ایمیل :
mohandesifarhangi@sccr.ir
دوره انتشار :
فصلنامه
مدیر مسئول :
دكتر بابك نگاهداري
تاریخ انتشار :
12 اردیبهشت 1398
تلفن :
66974538

نشریه مهندسی فرهنگی 15 و 16

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7