مصوبه شماره:3322 (شماره ابلاغ :2722)

 • جلسه: 879
 • |
 • تاریخ تصویب: 22 فروردین 1402
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 18 اردیبهشت 1402
 • |
 • شماره مصوبه: 3322
 • |
 • شماره ابلاغ: 2722

«سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان»


وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه فرهنگیان
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور


مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه 879 مورخ 1402/01/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه 401 مورخ 1401/12/23 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

مقدمه
در اجرای منویات و تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) مبنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تقویت کمی و کیفی همه جانبه دانشگاه فرهنگیان و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه فرهنگیان و در راستای کیفیت‌بخشی به زیر نظام تربیت‌معلم و منابع‌انسانی و به‌منظور تمهید و تأمین الزامات اجرایی لازم جهت «بازمهندسي سیاست‌ها و بازتنظيم اصول حاکم بر برنامه درسي تربيت معلم با تأکيد بر کارورزي و انطباق سطح شايستگي‌هاي حرفه‌اي معلمان در سطح ملي و جهاني با مقتضيات الگوي برنامه درسي در نظام تعليم و تربيت و طراحي سياست‌‎هاي مناسب براي ارتقاء شيوه‌هاي جذب، تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش‌وپرورش» موضوع راهکارهای مربوط به هدف عملیاتی شماره(11) سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش؛ سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان به شرح مواد ذیل احصاء و اعمال می‌گردد:

ماده 1- برای ارتقاء نظام تخصصی تربیت دانشجو - معلم:
الف) وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مکلف است با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به برگزاری آزمون اختصاصی «تربیت معلم» اقدام نموده و «نظام اختصاصی سنجش و پذیرش دانشجو- معلم» را با رویکرد استعدادیابی برای شغل معلمی و احراز شایستگی‌ها از طریق ارزیابی علمی، عمومی، تخصصی و سابقه تحصیلی، تدوین نماید.
ب) دانشگاه فرهنگیان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند «نظام‌نامه‌ جذب و تربیت‌معلم  را با مشارکت دانشگاه‌های منتخب و حوزه‌های علمیه» تدوین نمایند و اجرایی‌سازی آن را از سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ آغاز نمایند. اعتبار این نظام‌نامه از زمان شروع اجرا؛ حداکثر ۵ سال است و تمدید آن با کسب مجوز از ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.
ج) دانشگاه فرهنگیان موظف است «آئین‌نامۀ جذب و پذیرش استعدادهای برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فنّاوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی» را با مشارکت نهادهای ذی‌ربط تدوین نماید.
د) دانشگاه فرهنگیان با تائید وزارت آموزش‌وپرورش و همکاری سازمان‌های اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به طراحی «الگوی استقرار نظام ملی تربیت‌معلم» و تدوین «آئین‌نامه اعطاء راتبه معلمی» اقدام نماید.

تبصره: سازمان‌های اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه مکلف‌اند نسبت به تخصیص ردیف استخدامی و اعتبارات لازم اقدام نمایند.

مادۀ 2- با هدف تأمین، جذب و نگهداشت و ارتقاء اعضای هیأت‌علمی موردنیاز دانشگاه فرهنگیان:
الف) دانشگاه فرهنگیان نسبت به تدوین «آئین‌نامۀ اختصاصی ارتقاء مرتبۀ اعضای هیأت‌علمی دانشگاه فرهنگیان» متناسب با مأموریت معلم ‌پروری این دانشگاه اقدام و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.
ب) وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری موظف است به‌منظور تشویق اعضای هیأت‌علمی سایر دانشگاه‌های کشور به همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه فرهنگیان، نسبت به تعریف و تعیین امتیاز ویژه «فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان» اقدام و آن را پس از تصویب به دانشگاه‌ها، ابلاغ نماید.
ج) هیأت مرکزی جذب اعضای  هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان زیر نظر هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس می‌گردد. ترکیب اعضای این هیأت توسط شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می­شوند.
مادۀ 3- دانشگاه فرهنگیان موظف­ است ۱۰ الی ۲۰ درصد واحدهای درسی دوره‌های تحصیلی دانشگاه را از سال تحصیلی 1404-1403 به دروس کارآموزی و کارورزی اختصاص دهد. وزارت آموزش‌وپرورش نیز موظف است قبل از شروع سال تحصیلی 1403-1402 نسبت به تعیین و تخصیص مدارس تجربی وابسته آموزشی دانشگاه فرهنگیان، به‌تناسب نیاز هریک از پردیس‌های دانشگاه در سراسرکشور، اقدام و سازوکارهای تشویقی لازم را در طرح رتبه‌بندی معلمان، پیش‌بینی نماید.
مادۀ 4- به‌منظور ارزیابی صلاحیت‌های عمومی و تخصصی مشاغل آموزشی و تربیتی، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش موظف است با همکاری دانشگاه فرهنگیان «آئین‌نامه جامع صلاحیت حرفه‌ای معلمی» را تدوین نماید. وزارت آموزش‌وپرورش نیز موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که از سال تحصیلی ۱۴۰4- ۱۴۰3 شرط هرگونه به‌کارگیری و یا استخدام جدید در حرفۀ معلمی در کلیۀ مدارس کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) دارا بودن گواهینامۀ صلاحیت معلمی باشد.
مادۀ 5- دانشگاه فرهنگیان موظف است نسبت به طراحی دوره‌های آموزشی و تدوین برنامۀ درسی رشته‌های مرتبط با مدیریت مدرسه؛ اقدام و ظرف یک سال پردیس/ دانشکدۀ اختصاصی تربیت و توانمندسازی مدیران آموزشی را راه‌اندازی نماید؛ به‌نحوی‌که از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، گذراندن موفقیت‌آمیز دوره‌های آموزشی یا دانش‌آموختگی در رشته‌های مرتبط با مدیریت مدرسه، به عنوان یکی از شروط احراز شایستگی مدیریت مدارس، منظور گردد.
مادۀ 6- دانشگاه فرهنگیان مکلف است نسبت به تدوین «نظام‌نامۀ جامع فرهنگی‌ ‌تربیتی دانشجو معلمان» هم‌راستا با ساحت‌های شش‌گانۀ سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش اقدام نماید. گذراندن دروس/ دوره‌ها و واحدهای فرهنگی تربیتی معین‌شده در این نظام‌نامه، همانند واحدهای برنامه درسی دوره‌های تحصیلی، الزامی است. دانشگاه مجاز است نسبت به معادل‌سازی دروس/ دوره‌ها و واحدهای این نظام‌نامه با دروس عمومی و تربیتی متناظر آن‌ها در برنامه درسی رشته‌های مختلف اقدام نماید.
مادۀ 7- به‌منظور اصلاح آرایش درونی و تقویت کمّی و کیفی دانشگاه فرهنگیان، ساختار و سازمان این دانشگاه در قالب یک دانشگاه ملی دربرگیرندة ۳۱ دانشگاه استانی بازطراحی می‌شود. تعداد واحدهای استانی متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری قابل‌تغییر است.
الف) دولت موظف است ساختمان‌های اداری، آموزشی و رفاهی متعلق به دستگاه‌های اجرایی را که در اختیار واحدهای دانشگاه جامع علمی‌کاربردی وابسته به آن دستگاه‌ها بوده است، به مدت حداقل ۱۰ سال در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار دهد.
ب) وزارت آموزش‌وپرورش موظف است فضاها و مکان‌های مربوط به دانشسراها و مراکز تربیت‌معلم سابق را قبل از شروع سال تحصیلی 1403-1402، در­اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار دهد.

تبصره: سازمان برنامه‌وبودجه موظف است سالانه اعتبار موردنیاز برای تجهیز آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و مقاوم‌سازی فضای آموزشی و رفاهی را برای دانشگاه فرهنگیان تأمین نماید.

مادۀ 8- نظام‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های موردنیاز برای تحقق این سیاست‌ها و ضوابط خصوصاً مواردی که در مواد مختلف به تدوین آن‌ها اشاره ‌شده است- به استثناء آیین نامه اختصاصی ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید- حداکثر ظرف شش ماه توسط نهادهای متولی تدوین می‌شود و پس از تصویب ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا بوده و جایگزین ضوابط پیشین می‌شود.

ماده 9- این مصوبه مشتمل بر 9 ماده و 2 تبصره در جلسه 879 مورخ 22/01/1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید».

سید ابراهیم رییسی
رئیس ­جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی


رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه، به:
 • دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
 • دفتر رئيس جمهور
 • مجلس شوراي اسلامي
 • شورای نگهبان قانون اساسی
 • قوه قضائیه
 • ديوان محاسبات كشور
 • معاونت امورمجلس رياست جمهوري
 • معاونت حقوقي رياست جمهوری
 • اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
 • دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور
 • وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)
 • اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی
 • دفتر امور شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای معین
 • و اداره کل امور حقوقی و مجلس ابلاغ مي‌شود.آخرین مصوبات

 • «آیین‌نامه ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت»
 • «تکمیل تبصره (2) ماده (4) آيين‌نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور»
 • «الحاق یک بند جدید به ماده (1) مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان»
 • «عضویت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی - امنیتی»
 • «الحاق 2 ماده جدید به مصوبه ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر آن و اصلاح ماده 6 آن»
 • «تغییر تاریخ مناسبت روز وقف در تقویم رسمی کشور از 27 صفر به 16 ربیع الاول»
 • اساسنامه «جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی»
 • «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»
 • عضويت دو نفر صاحب نظر در امور زنان و خانواده در ستاد ملی زن و خانواده
 • «اعطاء مجوز صدور مدارک حوزوی و واگذاری آن به مدیریت‌های استانی و مراکز حوزوی به شورای عالی حوزه‌های علمیه»
 • «انتخاب اعضای پیوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران»
 • «بهره‌­مندی طلاب و فضلای ایرانی شاغل به تحصیل در حوزه‌­های علمیه خارج از کشور از تسهیلات غیرارزی»
 • «انتخاب رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر»
 • «اصلاح روز چهارمحال و بختیاری در تقویم رسمی کشور»
 • «انتخاب عضو جدید و رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران»
 • «اساسنامه جایزه ملی و بین­‌المللی گوهرشاد»
 • «آيين‌نامه جذب دانش‌آموختگان برتر برگزیده بنياد ملي نخبگان به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور»
 • «تکمیل ماده 16 اساسنامه فرهنگستان هنر و انتخاب اعضای جدید پیوسته آن»
 • «سند ملی دانش‌بنيان امنیت غذایی»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7