مصوبه شماره:236

 • جلسه: 47
 • |
 • تاریخ تصویب: 20 اردیبهشت 1393
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 25 تیر 1393
 • |
 • شماره مصوبه: 236

سیاست‌های اجرایی اقدام ملی 14 از راهبرد کلان 6 مربوط به تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین)


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت 
آموزش و پرورش ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مصوبه «سیاست‌های اجرایی اقدام ملی 14 از راهبرد کلان 6 مربوط به تنظیم ظرفیت مؤسسات 
آموزش عالی ( با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین )» که در جلسه 47 مورخ 30/2/1393 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به استناد بند 2 ماده 5 آیین¬نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای¬عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل برای تدوین برنامه¬های اجرائی، اصلاح قوانین و آیین¬نامه¬ها ابلاغ می‌شود:
سیاست1: بازنگری و 
تعیین ظرفیت های آموزش عالی و میزان جذب دانشجو در هر رشته و مقطع تحصیلی با توجه به:
الف) نرخ فارغ¬التحصیلان 
بیکار در هر رشته¬، نرخ اشتغال فارغ¬التحصیلان یک رشته در مشاغل غیر مرتبط با آن رشته تحصیلی، نرخ اشتغال فارغ¬التحصیلان رشته¬های دیگر در مشاغل مرتبط با آن رشته تحصیلی (به صورت ملی و استانی)
ب) نرخ افزایش یا کاهش فرصت¬های شغلی و 
کارآفرینی دانش‌آموختگان
ج) برآورد میزان نیاز ملی ناشی از برنامه های توسعه کشور، برنامه¬های توسعه استانی ، اولویت¬های نقشه جامع علمی کشور، 
علوم و فناوری¬های نوین و آینده-پژوهی علمی و فناوری
د) میزان مهاجرت دانش¬آموختگان و اعزام نیروی متخصص به خارج از کشور
ه) تعداد دانشجویان و تعداد فارغ¬التحصیلان شاغل هر رشته تحصیلی
سیاست2: توزیع مأموریت آموزش نیروی انسانی متخصص موردنیاز، منتج از سیاست 1، در رشته¬ها و مقاطع مختلف تحصیلی بین مؤسسات آموزش عالی ملی و استانی با توجه به:
الف) نیازهای محلی و مزیت¬های نسبی استان¬ها و مناطق مرتبط با مؤسسه موردنظر در رشته¬های مختلف 
تحصیلی به ویژه در رشته¬های مهارتی
ب) قابلیت هیأت علمی، امکانات و استانداردهای آموزشی مؤسسه مربوطه در 
رشته مورد نظر
ج) رتبه و عملکرد مؤسسه و یا واحد¬های تابعه آن در 
نظام رتبه¬بندی مؤسسات آموزش عالی
د) مأموریت¬های 
تعیین شده برخی از مؤسسات آموزش عالی به منظور پرداختن به مسائل جدید علم و فناوری و کمک به اجرای برنامه¬های ملی پیشرفت علمی و فناوری
سیاست3: توجه به اقتضائات 
جنسیتی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در تعیین ظرفیت جذب دانشجو در رشته¬¬ها، محل¬ها و مقاطع مختلف تحصیلی.
سیاست4: هما هنگی و توازن در میزان جذب 
دانشجو در مقاطع مختلف آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی به نحوی که هرم نیروی انسانی در زمینه‌های مورد نیاز کشور به صورت متعادل شکل گیرد.
سیاست5: توزیع مأموریت و هماهنگی میان بخش 
غیردولتی و دولتی آموزش عالی در گسترش مقاطع آموزش عالی و رشته‌های دانشگاهی به منظور متناسب-سازی سهم هر کدام از زیرنظام¬های آموزشی (دولتی، پیام‌نور، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی، غیرانتفاعی و غیره).
سیاست6: ساماندهی تقاضای 
اجتماعی آموزش عالی مازاد بر سقف نیاز کشور، منتج از سیاست 1، از طریق افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه¬های مجازی و سایر دانشگاه¬ها در رشته¬های متناسب با نیازهای زندگی فردی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه با رعایت استانداردهای آموزشی.
سیاست7: استفاده از نهادهای ملی و استانی به منظور احصاء سقف نیاز کشور به رشته‌های مختلف 
تحصیلی و تعیین میزان عرضه آموزش عالی به صورت مستمر.
سیاست8: افزایش ظرفیت جذب 
دانشجو از کشورهای دیگر به خصوص جهان اسلام توسط دانشگاه‌های واجد شرایط در راستای اثربخشی علمی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن کشورها، تحقق مرجعیت علمی و ارتقای توان مالی مؤسسات آموزش عالی.
سیاست9: ایجاد تناسب و هماهنگی میان 
هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف در نظام آموزش و پرورش و میزان پذیرش دانشجوی مرتبط با حوزه‌های تحصیلی در رشته‌های آموزش عالی.
سیاست10: تأمیـن استاد از خارج از کـشور یا اعزام 
دانشجو به خارج از کشور در موضوعات مورد نیاز، جدید و اولویت‌دار فاقد منابع انسانی یا امکانات لازم برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در داخل کشور.
سیاست11: بازنگری در میزان عرضه‌ی 
آموزش عالی به منظور کاهش تدریجی ظرفیت‌های مازاد.
سیاست12: شفاف سازی و اطلاع رسانی 
وضعیت اشتغال و بیکاری در هر یک از رشته¬های تحصیلی برای داوطلبین ورود به دانشگاه¬ها.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

دکتر محمدرضا مخبردزفولیآخرین مصوبات

 • ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
 • سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور
 • تمدید عضویت نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
 • انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»
 • مصوبه «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران»
 • اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
 • عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۳ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی
 • ماده واحده «تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو»
 • «اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه ۷۸۲ مورخ 1395/5/5)»
 • ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7