مصوبه شماره:3205

 • جلسه: 56
 • |
 • تاریخ تصویب: 25 آذر 1393
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 19 آبان 1394
 • |
 • شماره مصوبه: 3205

«مأموریت های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور»


جهاد دانشگاهی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

با استناد به بندهای «ب» و «ج» از بخش اول فصل پنجم و اجرای اقدام ملی ۲ از راهبرد کلان ۱ نقشه جامع علمی کشور و براساس بند ۴ از ماده سوم آیین نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی، همچنین در راستای اجرایی سازی اقدام های ملی ۱، ۳، ۱۳ و ۱۴ از راهبرد کلان ۳، اقدام ملی ۱۰ از راهبرد کلان ۵، اقدام ملی ۸ از راهبرد کلان ۶؛ اقدام ملی ۱ از راهبرد کلان ۸، اقدام های ملی ۸ و ۱۰ از راهبرد کلان ۱۰، راهبرد ملی ۱ از راهبرد کلان ۳ و راهبردهای ملی ۱، ۲، ۶ و ۷ از راهبرد کلان ۲ نقشه جامع علمی کشور، مصوبه «مأموریت های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور» که در جلسه ۵۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است؛ به پیوست جهت اجراء ابلاغ می شود.

 

۱ـ مدیریت انتقال و توسعه فناوری در طرح های توسعه ای و یا عمرانی منتخب با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت های صنعتی بزرگ، شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی با تصویب، حمایت و پشتیبانی مراجع ذی ربط

 

تبصره۱ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرجع انتخاب طرح های فوق الذکر برای واگذاری مدیریت انتقال و توسعه فناوری طرح های منـتخب به جهاد دانشگاهی می باشد.

 

۲ـ ایجاد نهاد پژوهش و فناوری ملی برای اجرای طرح های کلان ملی پژوهشی و دستیابی به فناوری های اولویت دار در حوزه های منتخب به پیشنهاد جهاد دانشگاهی و تصویب مراجع ذی ربط با استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان

 

تبصره۲ـ اساس نامه نهاد فوق الذکر ظرف مدت حداکثر ۶ ماه پس از این ابلاغیه توسط جهاد دانشگاهی برای تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه خواهد شد.

 

۳ـ مشارکت در توسعه آموزش های تخصصی نوین و مهارت های پیشرفته در سطح ملی و بین المللی با تأکید بر نیازهای کشور و جهان اسلام در حوزه های منتخب

 

۴ـ سامان دهی نظام هدایت شغلی و توانمندسازی دانش آموختگان در حوزه های منتخب با حمایت، پشتیبانی و هماهنگی مراجع ذی ربط

 

۵ ـ ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و روحیه خودباوری و ترویج الگوهای موفق علم و فناوری با تأکید بر جامعه دانشگاهی کشور

 

۶ ـ مشارکت در تعمیق و گسترش فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در دانشگاه ها و نهادینه سازی گفتمان علم در راستای شکل گیری تمدن نوین اسلامی

 

۷ـ مشارکت در ترویج، تعمیق و ارتقای کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره در حوزه های منتخب

 

تبصره۳ـ جهاد دانشگاهی موظف است ظرف مدت ۴ ماه پس از این ابلاغیه، نقشه راه و نحوه اجرایی سازی مأموریت های فوق را به تأیید ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برساند.

 

تبصره۴ـ جهاد دانشگاهی موظف است سالانه گزارش اقدامات و عملکرد خود را درخصوص هر یک از مأموریت های فوق به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری

نقشه جامع علمی کشور ـ دکتر محمدرضا مخبر دزفولیآخرین مصوبات

 • ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
 • سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور
 • تمدید عضویت نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
 • انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»
 • مصوبه «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران»
 • اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
 • عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۳ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی
 • ماده واحده «تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو»
 • «اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه ۷۸۲ مورخ 1395/5/5)»
 • ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7