مصوبه شماره:3205

 • جلسه: 56
 • |
 • تاریخ تصویب: 25 آذر 1393
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 19 آبان 1394
 • |
 • شماره مصوبه: 3205

«مأموریت های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور»


جهاد دانشگاهی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

با استناد به بندهای «ب» و «ج» از بخش اول فصل پنجم و اجرای اقدام ملی ۲ از راهبرد کلان ۱ نقشه جامع علمی کشور و براساس بند ۴ از ماده سوم آیین نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی، همچنین در راستای اجرایی سازی اقدام های ملی ۱، ۳، ۱۳ و ۱۴ از راهبرد کلان ۳، اقدام ملی ۱۰ از راهبرد کلان ۵، اقدام ملی ۸ از راهبرد کلان ۶؛ اقدام ملی ۱ از راهبرد کلان ۸، اقدام های ملی ۸ و ۱۰ از راهبرد کلان ۱۰، راهبرد ملی ۱ از راهبرد کلان ۳ و راهبردهای ملی ۱، ۲، ۶ و ۷ از راهبرد کلان ۲ نقشه جامع علمی کشور، مصوبه «مأموریت های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور» که در جلسه ۵۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است؛ به پیوست جهت اجراء ابلاغ می شود.

 

۱ـ مدیریت انتقال و توسعه فناوری در طرح های توسعه ای و یا عمرانی منتخب با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت های صنعتی بزرگ، شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی با تصویب، حمایت و پشتیبانی مراجع ذی ربط

 

تبصره۱ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرجع انتخاب طرح های فوق الذکر برای واگذاری مدیریت انتقال و توسعه فناوری طرح های منـتخب به جهاد دانشگاهی می باشد.

 

۲ـ ایجاد نهاد پژوهش و فناوری ملی برای اجرای طرح های کلان ملی پژوهشی و دستیابی به فناوری های اولویت دار در حوزه های منتخب به پیشنهاد جهاد دانشگاهی و تصویب مراجع ذی ربط با استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان

 

تبصره۲ـ اساس نامه نهاد فوق الذکر ظرف مدت حداکثر ۶ ماه پس از این ابلاغیه توسط جهاد دانشگاهی برای تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه خواهد شد.

 

۳ـ مشارکت در توسعه آموزش های تخصصی نوین و مهارت های پیشرفته در سطح ملی و بین المللی با تأکید بر نیازهای کشور و جهان اسلام در حوزه های منتخب

 

۴ـ سامان دهی نظام هدایت شغلی و توانمندسازی دانش آموختگان در حوزه های منتخب با حمایت، پشتیبانی و هماهنگی مراجع ذی ربط

 

۵ ـ ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و روحیه خودباوری و ترویج الگوهای موفق علم و فناوری با تأکید بر جامعه دانشگاهی کشور

 

۶ ـ مشارکت در تعمیق و گسترش فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در دانشگاه ها و نهادینه سازی گفتمان علم در راستای شکل گیری تمدن نوین اسلامی

 

۷ـ مشارکت در ترویج، تعمیق و ارتقای کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره در حوزه های منتخب

 

تبصره۳ـ جهاد دانشگاهی موظف است ظرف مدت ۴ ماه پس از این ابلاغیه، نقشه راه و نحوه اجرایی سازی مأموریت های فوق را به تأیید ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برساند.

 

تبصره۴ـ جهاد دانشگاهی موظف است سالانه گزارش اقدامات و عملکرد خود را درخصوص هر یک از مأموریت های فوق به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری

نقشه جامع علمی کشور ـ دکتر محمدرضا مخبر دزفولیآخرین مصوبات

 • «سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو»
 • «الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه جهاد دانشگاهی و تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امناء آن»
 • «انتخاب نمایندگان فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در هیأت امناء مشترک فرهنگستان­ ها»
 • «تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی»1401
 • اساسنامه «بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی»
 • «مبانی، اصول و الزامات پیاده ‏سازی برنامه‌ جامع سبک زندگی اسلامی-ایرانی»
 • «تعیین مناسبت­های جدید جهت درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی سال 1402 کشور»
 • «انتخاب دو عضو جدید هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب»
 • «اهم مسائل و راهبردهای فرهنگی جهت تقویت سلامت و آرامش اجتماعی»
 • «تشکیل کمیسیون مشترک تامین الزامات ارتقاء نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور»
 • «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت عضویت در شورای عالی جوانان»
 • «اصلاح بند 5 و الحاق یک بند جدید به ماده واحده تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • «انتخاب عضو جدید کمیته منتخب تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»
 • «انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ایران­شناسی»
 • «افزایش ظرفیت پذیرش دندان­پزشکی در مقطع عمومی»
 • «اصلاح تبصره­ های 2 و 4 ماده واحده اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام وایران (مصوب 27/07/1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی)»
 • "تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • «تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در ضمیمه تقویم رسمی کشور»
 • «تایید انتخاب رئیس بنیاد ایران­شناسی»
 • «تایید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7