مصوبه شماره:2108

 • جلسه: 794
 • |
 • تاریخ تصویب: 15 فروردین 1396
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 10 شهریور 1397
 • |
 • شماره مصوبه: 2108

مصوبه «سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان ازطریق ورزش»


مجلس شورای اسلامی
وزارت ورزش وجوانان
وزارت آموزش و پرورش
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان بهزیستی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
وزارت کشور
شورای عالی استان‌ها
شهرداری‌های سراسر کشور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ستاد کل نیروهای مسلح
سازمان بسیج مستضعفین
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان تبلیغات اسلامی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی
وزارت راه و شهرسازی
وزارت اقتصاد و دارایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور خارجه
سازمان برنامه و بودجه کشور
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
مصوبه «سياست ها، راهبردها، وظايف و ضوابط اجرايي ترويج فرهنگ حضور، توانمندي و افتخارآفريني جانبازان و معلولان از طريق ورزش» كه در جلسه 794 مورخ 1396/1/15 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بر اساس مصوبه جلسه 639 شوراي فرهنگ عمومي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي شود:

مقدمه
خداوند باري تعالي در خلقت شگفت انگيز نوع بشر، قابليت ها و توانمندي هاي نهفته اي را در وجود او به وديعه نهاده است؛ به گونه اي كه يك شخص معلول، در مواجهه با فعاليت هاي فردي و اجتماعي خود، براي جبران نقيصه ي جسمي خويش قادر است در سايه اعمال اراده و همت، با اتكا به اميد و با ارتقاي توان جسمي، استعدادهاي ذاتي خدادادي را به مرحله بالفعل برساند، تا مرتبه اي كه گاه چنين شخصي مي تواند فعاليت هاي مافوق توان يك فرد سالم را نيز به اجرا درآورد.
حال چنانچه با بهره گيري از ظرفيت ها و امكانات موجود، زمينه و شرايط مطلوبي مهيا شده و محيط براي رشد و توسعه ورزش جانبازان و معلولان فراهم شود، اين قشر معزز از اجتماع از اين موهبت الهي، بهره مند شده و به شكوفايي روح و جسم خويش نائل خواهند شد.
بر همين اساس و بنا بر فرامين مقام معظم رهبري، اسناد بالادستي، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قوانين مجلس شوراي اسلامي، توجه به توسعه همه جانبه ورزش جانبازان و معلولان از جمله اولويت هاي ورزشي كشور محسوب مي گردد.

ماده 1 – در اين مصوبه اصطلاحات مربوطه به شرح ذيل تعريف مي شوند:
1) جانباز: به كسي اطلاق مي شود كه سلامتي خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص هاي جسمي يا رواني دچار شود.
2) معلوليت: عارضه اي كه بر اثر اختلال در سيستم جسمي، حركتي، حسي و ذهني فرد ايجاد و بر اثر آن فرد قادر به تأمين كامل يا بخشي از نيازهاي فردي و يا اجتماعي خود نباشد.
3) انواع معلوليت: انواع معلوليت مورد نظر در ورزش جانبازان و معلولان عبارت است از:
معلوليت جسمي (قطع عضو، ضايعات نخاعي، فلج مغزي، فلج اطفال، اعصاب محيطي، تغيير شكل مفاصل)، معلوليت ذهني، معلوليت حسي (نابينايي، كم بينايي و ناشنوايي)؛ چند معلوليتي و معلوليت ناشي از آسيب اعضاي داخلي (تنفسي، قلبي و ... مثل بيماران خاص و پيوند اعضا)
4) ورزش قهرماني: ورزش هاي رقابتي و سازمان يافته اي كه با توجه به قوانين و مقررات خاص براي ارتقاء ركوردهاي ورزشي و كسب رتبه يا مدال انجام مي شود.
5) ورزش همگاني: انجام فعاليت هاي جسماني سلامت بخش كه بدون محدوديت جسمي، جنسي، سني و مالي مي باشد.
6) ورزشكار همگاني: به فردي گفته مي شود كه ورزش را با هدف تأمين تندرستي و ارتقاء سطح سلامت و نشاط انجام مي دهد و معطوف به كسب نتيجه و مدال نمي باشد.
7) ايستگاه ورزش همگاني: محيطي است كه جهت انجام فعاليت هاي ورزشي براي عموم مردم در نظر گرفته مي شود.
8) هيأت ورزشي: بالاترين مرجع فني يك رشته ورزشي در سطح استان، شهرستان است كه با هماهنگي فدراسيون متبوع و اداره تربيت بدني مربوطه، مسئوليت حسن اجراي قوانين و مقررات ورزشي را به عهده دارد.
9) مكان ورزشي: فضاي محصور سرپوشيده و يا روبازي است كه ضوابط فني و قابليت انجام فعاليت هاي ورزشي را دارا بوده و مجوز لازم را از مراجع ذي صلاح دريافت نموده باشد.
10) سرانه اعتبار ورزشي: عبارت است از نسبت اعتبار تخصيص يافته براي انجام فعاليت هاي ورزشي به جمعيت هدف در يك مقطع زماني مشخص.
11) مناسب سازي: پيش بيني و ايجاد امكانات، تسهيلات و فضاي لازم در اماكن و فضاهاي ورزشي براي تردد و بهره برداري معلولان و جانبازان.

ماده 2 – اهداف
1) حفظ و ارتقاي سطح سلامت و توانمندي هاي جسمي، رواني، ورزشي و نشاط جانبازان و معلولان و تقويت حضور آنان در جامعه
2) افتخارآفريني جانبازان و معلولان در عرصه رقابت هاي بين المللي و جهاني ورزش
3) نهادينه سازي اخلاق، معنويت و فرهنگ پهلواني در بستر فعاليت هاي ورزشي
4) تأمين عدالت اجتماعي در بهره مندي جانبازان و معلولان از خدمات و امكانات ورزشي

ماده 3 – راهبردها
1) تقويت اعتماد و حفظ عزت به نفس جانبازان و معلولان و ارتقاي فرهنگ و نگرش جامعه نسبت به پديده معلوليت
2) ايجاد عزم و مشاركت ملي و فعال سازي سازمان ها و نهادها در امر ورزش جانبازان و معلولان
3) توسعه ورزش همگاني و ارتقاي سطح سلامتي و نشاط جانبازان و معلولان
4) توسعه ورزش قهرماني و فضاي رقابت سالم در بين جانبازان و معلولان
5) اهتمام ويژه به فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي در فعاليت هاي ورزشي جانبازان و معلولان
6) توسعه منابع انساني كارآمد در ورزش جانبازان و معلولان به ويژه مديران، مربيان و ...
7) توسعه علمي، آموزشي و فن آوري در ورزش جانبازان و معلولان
8) توسعه زيرساخت هاي ورزش جانبازان و معلولان
9) حفظ و ارتقاي جايگاه ايران اسلامي در عرصه بين المللي ورزش جانبازان و معلولان

ماده 4 – اقدامات و وظايف دستگاه ها
الف) وظايف و اقدامات مشترك
كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي كشوري و لشكري موظف به انجام اقدامات زير مي باشند:
1– برنامه ريزي براي ترويج فرهنگ حضور، توانمندسازي و افتخارآفريني جانبازان و معلولان
2– ايجاد و فعال سازي انجمن يا هيأت ورزش هاي جانبازان و معلولان در ساختار ورزشي مربوط و رده هاي تابعه
3– همكاري و تعامل با متوليان ورزش جانبازان و معلولان در زمينه هاي مختلف
4– حمايت و مشاركت فعال در امر برگزاري هر چه باشكوه تر «روز ملي پارالمپيك»
5– تخصيص درصدي از ظرفيت اماكن و تجهيزات ورزشي دستگاه مربوط به امر ورزش جانبازان و معلولان، بصورت رايگان و متناسب با درصد جمعيتي و شرايط ويژه آنان
6– تخصيص قسمتي از يك درصد بودجه موضوع ماده (53) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در دستگاه مربوط براي تحقق اين مصوبه و در جهت توسعه ورزش جانبازان و معلولان متناسب با درصد جمعيتي و شرايط ويژه آنان
7– حمايت مؤسسات اقتصادي وابسته (شركت ها، بانك ها و ...)، از فعاليت هاي ورزش جانبازان و معلولان
تبصره: فعاليت هاي ورزشي مورد نظر در دستگاه هاي ذيربط در اين مصوبه افراد ذيل را نيز شامل مي شود:
1) كاركنان جانباز و معلول دستگاه
2) اعضاي معلول خانواده كاركنان دستگاه
3) خدمات دهي به معلولين ساكن در حريم فعاليتي اماكن ورزشي دستگاه در ورزش جانبازان و معلولين

ب) وظايف و اقدامات اختصاصي:
- وزارت ورزش و جوانان
1 – حمايت ويژه از توسعه ورزش جانبازان و معلولان، به خصوص در وضع قوانين و مقررات، آيين نامه ها و ... در سطح وزارت، دولت و مجلس شوراي اسلامي
2– تخصيص درصدي از بودجه و تجهيزات ورزشي كشور به امر ورزش جانبازان و معلولان؛ متناسب با درصد جمعيتي و شرايط ويژه آنان
3– اختصاص درصدي از برنامه هاي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به مناسب سازي اماكن ورزشي و ايجاد اماكن اختصاصي ورزش جانبازان و معلولان؛ متناسب با درصد جمعيتي و شرايط ويژه آنان
4– اختصاص يك نوبت از اوقات روزانه اماكن ورزشي تحت تملك وزارت ورزش و جوانان به ورزش جانبازان و معلولان
5– واگذاري حداقل يك مجموعه ورزشي از طريق برگزاري مزايده با اولويت در شرايط مساوي (با اعلام كارشناس رسمي دادگستري) به هيئت هاي ورزش جانبازان و معلولان در مراكز استان و نيز شهرهاي با جمعيت بالاي 50 هزار نفر
6– مكلف نمودن باشگاه هاي ورزشي تحت حمايت دولت جهت فعاليت در حوزه ورزش جانبازان و معلولان و هم چنين مشروط نمودن صدور پروانه باشگاه هاي جديدالتأسيس به اين امر
7– فراهم آوردن تسهيلات لازم براي مشاركت و سرمايه گذاري خيرين و سازمان هاي مردم نهاد، در حوزه ورزش جانبازان و معلولان
8– معافيت اماكن ورزشي اختصاصي جانبازان و معلولان از شمول ماده 88 (قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)

- وزارت آموزش و پرورش
1– ترويج فرهنگ حضور، توانمندسازي و افتخارآفريني معلولان، در بين دانش آموزان، معلمان و مربيان ورزشي از طريق درج در كتاب هاي درسي، برنامه هاي تربيتي و نيز امور فوق برنامه و ضمن خدمت، با بهره گيري از فعاليت هاي ورزشي
2– ايجاد رشته تحصيلي ورزش جانبازان و معلولان در مراكز آموزش و تربيت معلمان ورزشي و تربيت و ارتقاي دانش معلمان و مربيان ورزش معلولان
3– فراهم نمودن تجهيزات ورزشي و توانبخشي لازم در مدارس استثنايي
4– تسهيل دسترسي دانش آموزان معلول به اماكن و تجهيزات ورزشي موجود در مدارس
5– توجه به ورزش همگاني در سازمان آموزش و پرورش استثنايي از طريق افزايش ساعت درس ورزش
6– تربيت معلولان تحت پوشش و پرورش افراد مستعد براي حضور در مسابقات ورزشي و تيم هاي ملي
7– آموزش و آگاهي بخشي به دانش آموزان غيراستثنايي، به منظور اتخاذ شيوه تعامل صحيح با افراد معلول در محيط مدرسه و جامعه.

- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان بهزيستي
1– توسعه و تقويت ورزش معلولان در مراكز آسايشگاهي و افراد واجد شرايط تحت پوشش (با تأكيد بر ورزش همگاني و استعداديابي) از طريق تربيت و تأمين مربي و تجهيزات ورزشي مورد نياز
2– مشاركت در توسعه ايستگاه هاي ورزش همگاني ويژه معلولان در نقاط مختلف شهرها
3– ارائه تسهيلات براي تأمين وسايل نقليه مناسب براي حضور معلولان تحت پوشش در برنامه هاي ورزشي
4– كمك به توسعه ورزش همگاني در منازل معلولاني كه امكان حضور در اجتماع برايشان به دشواري امكان پذير است.

- بنياد شهيد و امور ايثارگران
1– توسعه و تقويت ورزش جانبازان در مراكز آسايشگاهي و افراد واجد شرايط تحت پوشش (با تأكيد بر ورزش همگاني)، از طريق تربيت و تأمين مربي و تجهيزات ورزشي مورد نياز
2– مساعدت و مشاركت در توسعه ايستگاه هاي ورزش همگاني ويژه جانبازان و معلولان، در نقاط مختلف شهرها
3– ارائه تسهيلات براي تأمين وسايل نقليه مناسب براي امكان حضور جانبازان تحت پوشش در برنامه هاي ورزشي
4– كمك به توسعه ورزش همگاني در منازل جانبازاني كه امكان حضور در اجتماع برايشان به دشواري امكان پذير است.

- وزارت كشور
1– استانداري ها، فرمانداري ها، شهرداري ها و بخشداري هاي كشور موظفند از طريق مديريت عاليه و ايجاد هماهنگي بين همه دستگاه هاي اجرايي و نظارت بر انجام وظايف آنها، از توسعه ورزش جانبازان و معلولان، حمايت مادي و معنوي نمايند.
2– تسهيل در ايجاد و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد (سمن ها) فعال در زمينه ورزش جانبازان و معلولان.

- شوراي شهر و شهرداري ها
1– پيش بيني لازم براي احداث مجموعه هاي ورزشي ويژه جانبازان و معلولان و بهسازي و مناسب سازي معابر عمومي به منظور تسهيل در رفت و آمد آنان
2– احداث مجموعه هاي ورزشي اختصاصي جانبازان و معلولان به تناسب تراكم جمعيت
3– مناسب سازي اماكن ورزشي تحت پوشش و هم چنين مساعدت به ساير نهادها به منظور تسهيل در بهره برداري جانبازان و معلولان از اماكن ورزشي
4- ايجاد تسهيلات ويژه در حمل و نقل و جا به جايي جانبازان و معلولان براي شركت در فعاليت هاي ورزشي
5– فعال نمودن و تقويت هيئت ورزش هاي جانبازان و معلولان در شهرداري ها، بخشداري ها و دهياري ها
6– اختصاص يك نوبت رايگان از ساعات مفيد روزانه مجموعه هاي ورزشي تحت پوشش شهرداري ها و بخشداري ها، به ورزش جانبازان و معلولان
7– اختصاص درصدي از بودجه هاي فرهنگي شهرداري ها به امر توسعه ورزش همگاني جانبازان و معلولان (متناسب با آمار و درصد جمعيتي آنان، نيازها و ...)
8– ايجاد ايستگاه هاي ورزشي ويژه جانبازان و معلولان در پارك ها، فرهنگ سراها و ...
9– مساعدت و مشاركت در توسعه ايستگاه هاي ورزش همگاني ويژه معلولان جامعه، در نقاط مختلف شهرها
10– اختصاص درصدي از فضاي تبليغاتي شهر به منظور فرهنگ سازي، اطلاع رساني همگاني و با هدف كمك اقتصادي به توسعه ورزش جانبازان و معلولان
11– كمك به هيئت هاي استاني، در اجراي برنامه هاي ورزشي جانبازان و معلولان (با اولويت برنامه هاي ورزش همگاني)
12– مساعدت در تأمين تجهيزات ورزشي آسايشگاه ها و مراكز نگهداري جانبازان و معلولان

- سازمان صدا و سيما
1– ترويج فرهنگ حضور، توانمندسازي و افتخارآفريني جانبازان و معلولان، اولويت بخشي و افزايش سهم ورزش جانبازان و معلولان، آموزش، اطلاع رساني، فرهنگ سازي در شبكه هاي ملي و استاني
2– فرهنگ سازي براي جلب مشاركت خيرين و حاميان مالي ورزش جانبازان و معلولان
3– توليد و پخش برنامه هاي مستند از زندگي قهرمانان و الگوهاي شاخص ورزش جانبازان و معلولان
4– توليد و پخش برنامه هاي لازم براي اصلاح و تغيير نگرش جامعه نسبت به معلولان و هم چنين اصلاح نگرش معلولان نسبت به خود
5– توسعه توليدات سينمايي، سريال، انيميشن، مستند تركيبي، توليد و پخش برنامه هاي مسابقه و سرگرمي و حضور كودكان و نوجوانان معلول در برنامه هاي متنوع و انعكاس اخبار رويدادهاي ورزشي جانبازان و معلولان

- ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان بسيج مستضعفين
1– فعال سازي ساختار و برنامه هاي ورزش همگاني جانبازان و معلولان در سطوح مختلف تابعه
2– توسعه ورزش همگاني جانبازان و معلولان در عرصه گسترده رده هاي تابعه
3– برنامه ريزي براي تقويت و گسترش ورزش قهرماني جانبازان و معلولان (با اولويت رشته هاي مدال آور)

- جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي
1– برنامه ريزي براي ارتقاي توانمندي هاي جسماني و سلامت روحي و رواني و توانبخشي جمعيت جانباز و معلول كشور با بكارگيري ظرفيت ها و وظايف ذاتي هلال احمر و ارائه تسهيلات و خدمات ورزشي (اماكن، تجهيزات و ...)
2– استفاده بهينه از سوله هاي بحران در مواقع غيربحران در تأمين فضاي ورزشي مورد نياز

- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي
1– استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي دستگاه براي اصلاح نگرش جامعه نسبت به معلول و اصلاح نگرش معلولان نسبت به خود و ارتقاي روحيه اميد و خودباوري در جامعه هدف
2– هدايت و حمايت مادي و معنوي از ورزش جانبازان و معلولان در حوزه مطبوعات، رسانه هاي مجازي، كتاب، فيلم، جشنواره ها، تحقيقات، بازي هاي رايانه اي، هنرهاي تجسمي و نمايشگاهي و ...
3– استفاده از ظرفيت سازمان اوقاف و امور خيريه براي توسعه ورزش جانبازان و معلولان
4– استفاده از ظرفيت هاي ستاد عالي كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد در توسعه اهداف فرهنگي ورزش جانبازان و معلولان
5– به كارگيري ظرفيت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي (رايزني هاي فرهنگي و خانه هاي فرهنگ جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور) به منظور پشتيباني و حمايت مادي و معنوي از تيم ها و كاروان هاي اعزامي ورزش جانبازان و معلولان در رقابت هاي بين المللي

- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي
1– برنامه ريزي براي توسعه علمي و فناوري ورزش جانبازان و معلولان از طريق انجام تحقيق، پژوهش، مقاله و ... در جهت ارتقاي توانبخشي، سلامت و توسعه ورزش همگاني و قهرماني
2– تشويق و حمايت دانشجويان در ارائه پايان نامه در حوزه هاي متنوع و مورد نياز ورزش جانبازان و معلولان
3– ايجاد و توسعه رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف مرتبط با ورزش جانبازان و معلولان در مراكز تابعه
4– ارائه خدمات و حمايت هاي ويژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از فعاليت ها و برنامه هاي ورزشي و نيز ورزشكاران و فعالان حوزه جانبازان و معلولان

- وزارت راه و شهرسازي
1– مناسب سازي اماكن ورزشي موجود در شهرها، شهرك ها و بخش ها و تسهيل در بهره برداري جانبازان و معلولان از اماكن موجود ورزشي
2– پيش بيني اماكن ورزشي اختصاصي جانبازان و معلولان در توسعه شهرها و شهرك هاي جديد

- وزارت اقتصاد و دارايي
فراهم آوردن تسهيلات، تخفيفات و مشوق هاي ويژه مالياتي و ...، براي جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني ها در ورزش جانبازان و معلولان (اماكن، تجهيزات و حمايت و پشتيباني)

- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
1– ايجاد شبكه مجازي مناسب، ويژه حمايت و تقويت ورزش جانبازان و معلولان و فرهنگ سازي مربوط
2– ايجاد شرايط لازم براي استفاده از بستر شبكه هاي مخابراتي و مجازي در فرهنگ سازي، اطلاع رساني، آموزشي و حمايت از ورزش جانبازان و معلولان

- وزارت امور خارجه
به كارگيري ظرفيت هاي وزارت امور خارجه و سفارتخانه هاي تابعه در تعامل با سفارت كشورهاي ميزبان، براي پشتيباني و حمايت مادي و معنوي از تيم ها و كاروان هاي اعزامي ورزش جانبازان و معلولان در رقابت هاي بين المللي.

- ساير دستگاه ها
ساير دستگاه هايي كه ظرفيت هاي اختصاصي مناسبي در حمايت از توسعه و ترويج فرهنگ و ورزشي جانبازان و معلولان در اختيار دارند و نام آنها ذكر نشده موظف به همكاري و حمايت از اين حوزه مي باشند.

ماده 5 – نظام اجرا، نظارت و پيگيري
1– به منظور هماهنگي و راهبري اجرا، سازماندهي، پايش و ارزيابي مستمر تحقق اين مصوبه، دبيرخانه اي در ذيل كميسيون فرهنگي تربيت بدني موضوع مصوبه جلسه 637 مورخ 3 /10 /1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (به دبيري رياست فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولان)، تشكيل و هر ساله گزارش عملكرد دستگاه ها را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي نمايد.
2– دستگاه هاي اجرايي ذيربط با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات و پشتيباني لازم به منظور تحقق اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده در اين مصوبه را فراهم مي نمايند.

ماده 6 – اين مصوبه مشتمل بر يك مقدمه، 6 ماده و 1 تبصره در جلسه 794 مورخ 1396/1/15 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه، به:
    دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
    دفتر رئيس جمهور
    مجلس شوراي اسلامي
    اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
    دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور
    وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)
    هيئت نظارت و بازرسي
    دفتر دبير شوراي عالي
    هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي
    معاونت نظارت و راهبري مصوبات
    معاونت حقوقي و تدوين و تنقيح مصوبات
    ديوان محاسبات كشور
    معاونت حقوقي رياست جمهوري
    و معاونت و امورمجلس رياست جمهوري، ابلاغ مي‌شود.آخرین مصوبات

 • انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
 • آیین‌نامه «جایزه جهانی سردار سلیمانی»
 • تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ماده واحده «تعیین روز جهانی مقاومت»
 • عضویت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
 • تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال 1399 هجری شمسی
 • الحاق نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به ترکیب اعضای شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع‌ اسباب‌بازی کودکان
 • مصوبه «تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی»
 • مصوبه «اصلاح و تکمیل تبصره 1 ماده 2 مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران»
 • مصوبه «ابقای عضویت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»
 • ماده‌واحده «الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاست‌گذاری جایزه علمی-فناوری پیامبر اعظم(ص)»
 • مصوبه «اصلاح بند 4 ماده 4 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور(مصوب جلسه 608 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و جایگزینی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی»
 • مصوبه «اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان»
 • مصوبه «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»
 • تجدید انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور(مصوب جلسه 739 مورخ 1392/8/28) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی
 • انتخاب رئیس و اعضای شورای تخصصی حوزوی
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
 • الحاق یک بند جدید به ماده 4 آیین نامه شورای اجتماعی کشور (مصوب 3/ 12/ 1395 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

  (+9821) 66468271 - 5