مصوبه شماره:2106

 • جلسه: 805
 • |
 • تاریخ تصویب: 15 اسفند 1396
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 23 اردیبهشت 1397
 • |
 • شماره مصوبه: 2106

مصوبه «سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران»


مجلس شورای اسلامی
هیأت وزیران
وزارت امور خارجه
وزارت اطلاعات
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش و پرورش

مصوبه «سند جامع روابط علمي بين المللي جمهوري اسلامي ايران» كه در جلسه 805 مورخ 1396/12/15 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي شود:

مقدمه
در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران، بند ششم سياست هاي كلي علم و فناوري و راهبرد كلان نهم نقشه جامع علمي كشور كه در آنها گسترش همكاري و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوري با ساير كشورها و مراكز علمي و فني معتبر منطقه اي و جهاني همراه با تحكيم استقلال كشور و جلوگيري از تحقق اهداف نظام سلطه بر اساس اصل عزت، حكمت و مصلحت مورد تأكيد قرار گرفته و به منظور اجراي دستور مورخ 1395/6/9 مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در خصوص مراودات و مبادلات علمي، آموزشي و پژوهشي با ساير كشورها، سند حاضر با عنوان «سند جامع روابط علمي بين المللي جمهوري اسلامي ايران» به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده 1 – اهداف كلان:
مراودات و مبادلات علمي، آموزشي، پژوهشي و فناوري بين المللي كه در اين سند به اختصار «روابط علمي بين المللي» ناميده مي شود، داراي اهداف كلان ذيل است:
1. تحقق ديپلماسي علمي فعال براي كسب دانش ها و فناوري هاي برتر و نوپديد و مورد نياز اولويت دار كشور و همچنين افق گشايي علمي بر اساس مباني معرفتي اسلامي
2 . ارائه، بسط و تعميق مطلوب معارف و علوم انساني و اسلامي در مجامع علمي بين المللي به ويژه جهان اسلام
3 . استفاده هماهنگ و منسجم از ظرفيت هاي علمي كشور جهت ارتقاء سطح علمي و فناوري ساير جوامع و كشورهاي همسو
4 . ترويج، انتشار و انتقال دستاوردهاي علمي و فناوري كشور در چارچوب منافع ملي و سياست هاي كلان نظام
5 . مقابله با نفوذ و انحصارطلبي علمي نظام سلطه و حفاظت و صيانت هوشمند از سرمايه هاي انساني و علمي كشور

ماده 2 – راهبردها:
1 . هماهنگي و هم افزايي دستگاه هاي ذي ربط و سياست گذاري يكپارچه براي توسعه همكاري هاي علمي بين المللي
2 . تقويت و توسعه شبكه هاي صيانت شده فراملي ميان دانشمندان، دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه ها و حوزه هاي علميه، مراكز پژوهشي، پارك هاي علم و فناوري و شركت هاي دانش بنيان در داخل و خارج از كشور
3 . توسعه هوشمند و الهام بخش روابط علمي با ساير كشورها با تأكيد بر مزيت هاي نسبي كشور به ويژه در علوم اسلامي
4 . تسهيل دستيابي به دانش طراحي و توليد با رويكرد بومي سازي فناوري هاي راهبردي و مورد نياز با پيشگيري از آسيب هاي احتمالي آن

ماده 3 – اقدامات ملي:
1. تقويت و بهره برداري از ظرفيت سفارتخانه ها، رايزني هاي فرهنگي و ساير نهادهاي فعال در عرصه بين المللي براي توسعه هوشمند نظام روابط علمي بين المللي (1)
2 . طراحي و پياده سازي سامانه امن ثبت اطلاعات، رصد، پايش و ارزيابي روابط علمي بين المللي كشور (1)
3 . تعيين ضوابط و تسهيل هدفمند عضويت و نقش آفريني تأثيرگذار سازمان ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي، مراكز علوم ديني، انجمن هاي علمي و صنفي، پژوهشگران و فناوران در مجامع و رويدادهاي علمي بين المللي (2)
4 . تعيين چارچوب و ضوابط ارائه و نشر دستاوردهاي مهم و برون دادهاي علمي اولويت دار در عرصه هاي بين المللي از طرق مختلف از قبيل پايگاه ها و بانك هاي اطلاعاتي، شبكه هاي اجتماعي، مقالات، شناخت نامه ها، پايان نامه ها، كنفرانس ها و رويدادهاي كارآفريني به منظور رعايت منافع ملي و ايجاد فضاي امن ارتباطي (2)
5 . توسعه بازار محصولات و خدمات علمي و فناورانه به ويژه دانش بنيان در كشورهاي هدف كمك هاي علمي و فناوري به كشورها و جوامع همسو با بهره گيري هدفمند از ديپلماسي و كمك هاي توسعه اي كشور (3)
6 . ترجمه، نشر و گسترش منابع و دستاوردهاي علمي و فرهنگي ايراني – اسلامي به ويژه علوم انساني و معارف اسلامي با بهره گيري از توانمندي هاي حوزه هاي علميه و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي كشور (3)
7 . توسعه و به كارگيري روش ها و ابزارهاي ترويج زبان فارسي به منظور ارتقاي جايگاه زبان فارسي در بين زبان هاي بين المللي علمي (3)
8 . توسعه ساز و كار جذب، اقامت و بهره گيري ضابطه مند از ظرفيت و توان دانشمندان، پژوهشگران، فناوران و دانشجويان خارجي به ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور (4)
9 . سامان دهي، حمايت و هدفمندكردن پذيرش دانشجويان غيرايراني و اخذ بورس هاي تحصيلي و فرصت هاي مطالعاتي خارج از كشور مبتني بر اولويت هاي تعيين شده در اسناد بالادستي نظام (2 و 4)
10 . توسعه همكاري هاي علمي بين المللي از قبيل دوره هاي آموزشي و دانشگاهي، پروژه ها و مراكز تحقيقاتي، شركت هاي دانش بنيان، مجلات علمي و سرمايه گذاري مشترك با كشورهاي خارجي (4)
تبصره- تدوين و تصويب ضوابط مربوط به اين اقدام مطابق بند 2 ماده 4 سند عمل خواهد شد.
11 . پياده سازي پيوست فناوري در قراردادهاي بين المللي و طرح هاي مهم ملي و نظارت بر آن (4)
12 . صيانت از پژوهشگران و فناوران، دستاوردهاي علمي و حقوق مالكيت فكري آن ها در عرصه هاي بين المللي و آگاه سازي و ارائه آموزش هاي لازم (2 و 3)

ماده 4 – راهبري و نظارت
1 . دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظيفه نظارت بر اين سند و ساير اسناد بين المللي در عرصه روابط علمي و فرهنگي را با همكاري مبادي مسئول بر عهده دارد.
2 . ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور بر اساس تبصره 4 ماده 5 آيين نامه ستاد، با حضور و حق رأي وزير امور خارجه و وزير اطلاعات، وظيفه تصويب ضوابط لازم را بر عهده دارد.
تبصره- حسب موضوع، عالي ترين مقام ساير دستگاه هاي مرتبط با حق رأي به جلسات ستاد دعوت مي شود.
3 . معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مسئوليت اجرايي سازي مفاد اين سند را بر عهده دارد.

ماده 5– اين سند مشتمل بر يك مقدمه، 5 ماده و 2 تبصره در جلسه 805 مورخ 1396/12/15 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجراست و مصوبات و سياست هاي مغاير، لغو و بلااثر خواهند بود.
 

حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
 
 



آخرین مصوبات

 • انتخاب رئیس و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای هنر
 • انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
 • تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ماده واحده «تعیین روز جهانی مقاومت»
 • عضویت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
 • تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال 1399 هجری شمسی
 • الحاق نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به ترکیب اعضای شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع‌ اسباب‌بازی کودکان
 • مصوبه «تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی»
 • مصوبه «اصلاح و تکمیل تبصره 1 ماده 2 مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران»
 • مصوبه «ابقای عضویت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»
 • ماده‌واحده «الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاست‌گذاری جایزه علمی-فناوری پیامبر اعظم(ص)»
 • مصوبه «اصلاح بند 4 ماده 4 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور(مصوب جلسه 608 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و جایگزینی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی»
 • مصوبه «اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان»
 • مصوبه «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»
 • تجدید انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور(مصوب جلسه 739 مورخ 1392/8/28) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی
 • انتخاب رئیس و اعضای شورای تخصصی حوزوی
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
 • الحاق یک بند جدید به ماده 4 آیین نامه شورای اجتماعی کشور (مصوب 3/ 12/ 1395 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
 • اصلاح ماده 12 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

  (+9821) 66468271 - 5