گالری  جلسه 899 شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه 899 شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه شنبه 11 اردیبهشت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز برگزار شد‌.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7