گالری  پنجاه و نهمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

پنجاه و نهمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، امروز پنج شنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7