گالری  هیات اندیشه ورز سازمان اوقاف وامور خیریه

هیات اندیشه ورز سازمان اوقاف وامور خیریه با حضور دبیر و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه روز دوشنبه 29 آبان در محل این سازمان برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7