گالری  چهارمین جلسه از سلسه جلسات ارزیابی میزان تحقق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

چهارمین جلسه از سلسه جلسات ارزیابی میزان تحقق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، با موضوع ارزیابی میزان اجرایی شدن مصوبه "سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان" روز شنبه 27/08/1401 به ریاست دکتر مسعود فیاضی، قائم مقام دبیر و رئیس مرکز رصد، برنامه ریزی و ارزیابی برگزار شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7