جایابی نخبگان خارج از فراخوان وزارتین 
 

به منظور پیگیری جذب نخبگان خارج از فراخوان وزارتین (برندگان جایزه شهید شهریاری)، هیأت عالی جذب اقدام به برگزاری فراخوان برای جایابی ایشان نموده است. در همین راستا متقاضیان جذب هیأت علمی مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان که خارج از فراخوان به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی معرفی شده اند. فرم زیر را به منظور پیگیری جایابی جذب هیأت علمی تکمیل نمایند.

  • کلیه فارغ التحصیلان نخبه خارج از کشور  مقطع تحصیلی، نام دانشگاه  و معدل تمام مقاطع خارج از کشور  را در قسمت توضیحات وارد نمایند.
  • ارسال شماره نامه معرفی نامه بنیاد ملی نخبگان به دانشگاه و نامه تاییدیه بنیاد ملی نخبگان به آدرس پست الکترونیکی jazb@sccr.ir الزامی است.
  • مدت ثبت نام ده روز می باشد.
  • در صورت نیاز به راهنمایی لطفا با شماره 66976553 - 021 (خانم عسگری) تماس حاصل فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
کدملی:

تاریخ تولد:
رایانامه:
شماره تلفن همراه:

رشته مقطع کارشناسی:
گرایش:
معدل کارشناسی:

رشته مقطع کارشناسی ارشد:
گرایش:
معدل کارشناسی ارشد:

رشته مقطع دکتری:
گرایش:
معدل دکتری:

به ترتیب اولویت حداکثر 5 مورد اضافه کنید.
دانشگاه محل جایابی متقاضی ( معرفی از سوی بنیاد نخبگان)
رشته:
آخرین مرحله فرآیند جذب:توضیحات: