سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی نرم

تاریخ تصویب :
26 تیر 1397

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7