سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی نرم

تاریخ تصویب :
26 تیر 1397

«سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم» که در جلسه 810 مورخ 1397/4/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه 94 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، در تاریخ 1400/04/09 برای اجرا ابلاغ شد.

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7