نشریه راهبرد فرهنگ شماره 44

آدرس :
تهران، خیابان طالقانی، بعد از تقاطع ولیعصر(ع)، شماره 436
هیئت تحریریه :
جانشین سردبیر: سیدعلیرضا دربندی
سردبیر :
سید سعیدرضا عاملی
آدرس ایمیل :
rahbordefarhang@gmail.com
دوره انتشار :
فصلنامه
مدیر مسئول :
سید سعیدرضا عاملی
تاریخ انتشار :
12 اردیبهشت 1398
تلفن :
66463651

تارنما:
http://www.jsfc.ir

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7