مصوبه شماره:3244

 • جلسه: 847
 • |
 • تاریخ تصویب: 11 آبان 1400
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 20 آذر 1400
 • |
 • شماره مصوبه: 3244

«سیاست‌ها و اقدامات تقویت و ترویج نام‌گذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی»


سازمان ثبت احوال کشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
سازمان صداوسیما
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شورای فرهنگ عمومی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی


مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات تقویت و ترویج نام‌گذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی» که در جلسه 847 مورخ 11/8/1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می­شود.

مقدمه
نام گذاری فرزندان از جمله موضوعات مهم فرهنگی است که علاوه بر اینکه قابلیت بازنمایی وضعیت فرهنگی را داراست، در حالت پویا و تعاملی، بر چگونگی شکل گرفتن شرایط جدید و ایجاد هنجارهای اجتماعی به صورت مکمل؛ نقش آفرینی می‌کند.
در سالیان اخیر؛ از سویی تحت تأثیر تغییر بافت جامعه و به ویژه تغییر و تحولات اجتماعی و فرهنگی درونی و بیرونی و متأثر از رشد فردگرایی و تمایل به ایجاد تمایز و برجسته سازی، شاهد بروز و ظهور نام‌های «نوساخته» و «نوپدید» متعارض‌ونامأنوس با هویت‌ومیراث اسلامی – ایرانی بوده‌ایم، از سوی دیگر، متأثر از تغییر و تحولات کلان اجتماعی و فرهنگی، شاهد کاهش ظرفیت اسامی سنتی - مذهبی و ایرانی در نام‌گذاری متولدین جدید بوده‌ایم و این وضعیت در آینده، در کنار دیگر پدیده‌ها، می‌تواند منجر به تغییر جدی فرهنگی و بازنمایی متفاوت وضعیت فرهنگی جامعه گردد.
در راستای صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی – ایرانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سیاست‌ها و اقدامات تقویت و ترویج نام‌گذاری متولدین ایرانی مبتنی بر فرهنگ اسلامی – ایرانی» را به شرح ذیل مصوب نمود:

ماده 1- سیاست‌ها
1- تقویت شناخت و آگاهی خانواده‌ها نسبت به مزایا و پیامدهای فردی و اجتماعی نوع نام گذاری کودکان
2- بهره گیری از ظرفیت فرهنگی، علمی و فناوری های نوین در تقویت و گسترش نام گذاری متولدین جدید متناسب با هویت اسلامی – ایرانی جامعه
3- ظرفیت سازی برای شناسایی و ساخت نام های جدید جذاب، زیبا و نوآورانه متناسب با هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی و ترویج آنها
4- نظارت و ارزیابی مستمر روند وضعیت نام‌گذاری متولدین در سطح ملی و استانی و شناخت فضایی- زمانی و روندها
5- تقویت و گسترش برنامه های تشویقی برای نام گذاری های مذهبی خاص و کلیدی

ماده 2- وظایف و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها
ردیف دستگاه مجری اقدام
1 سازمان ثبت احوال کشور 1- طراحی و راه­اندازی سامانه هوشمند تعاملی و مرجع خدمات مشاوره نام گذاری کودکان و ارائه خدمات ویژه برای انتخاب نام‌های اصیل، زیبا و هویتی با نظرداشت اقتضائات ملی، قومی و محلی ظرف مدت یک سال پس از تاریخ ابلاغ
2- شناسایی و ترویج نام های جدید جذاب، زیبا و نوآورانه متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی از میان نام‌های پیشنهادی مردمیِ دارای ظرفیت ترویج
3- ارائه گزارش توصیفی و تحلیلی از وضعیت نام‌گذاری کودکان در سطح ملی و استانی بر اساس وضعیت نام‌گذاری با هدف شناسایی روندها به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هر دو سال یکبار
4- بازنگری در دستورالعمل مربوط به انتخاب نام با هدف تقویت کمیته مشورتی نام از طریق عضویت نمایندگانی با معرفی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
2 وزارت فرهنگ‌وارشاداسلامی 1- شناسایی، توصیف و تبیین ترجیحات خانواده ها در نام گذاری فرزندان مبتنی بر پیمایش های ملی و استانی
2- حمایت از محصولات، صنایع و تولیدات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای مروج نام های اسلامی- ایرانی
3- الزام به اخذ تاییدیه از فرهنگستان زبان و ادب فارسی جهت نشر و یا تجدید انتشار نام نامه ها مکتوب و تحت‌وب
4- رصد سالانه و ارائه گزارش راهبردی از  نام های استفاده شده در تولیدات نمایشی
3 فرهنگستان زبان‌ وادب‌فارسی تشکیل گروه نام گزینی با مشارکت سازمان ثبت احوال کشور برای شناسایی و ساخت نام‌های اسلامی-ایرانی و جدید جذاب، زیبا و نوآورانه مبتنی بر میراث ادبی- دینی برای مشارکت در توسعه محتوایی سامانه و ارائه مشاوره های تخصصی به سازمان ثبت احوال کشور
4 سازمان صدا و سیما 1- استفاده از ظرفیت برنامه‌های جذاب و نقش های مثبت مجموعه‌های نمایشی برای ترویج نام‌های هویتی اسلامی-ایرانی و ممانعت از استفاده از این نام ها برای نقش های منفی مطابق و متناسب با فضای داستان
2- تولید برنامه های ویژه برای انعکاس رویدادها و مناسبت‌های ملی و استانی در راستای جریان سازی فرهنگی نام‌گذاری فرزندان متناسب با فرهنگ غنی اسلامی - ایرانی
5 وزارت آموزش و پرورش 1- استفاده از ظرفیت کتب درسی در مقاطع مختلف تحصیلی برای ترویج نام‌های اسلامی- ایرانی شاخص و نمادین
2- طراحی و اجرای برنامه های تشویقی نام های خاص مذهبی دانش‌آموزان دوره ابتدایی
6 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آشنا سازی خانواده ها به خصوص مادران در طول دوران بارداری با سامانه هوشمند سازمان ثبت احوال کشور از طریق فضاسازی و سایر روش‌های اطلاع‌رسانی در مراکز دولتی و خصوصی مرتبط با همکاری و آموزش کارکنان نظام سلامت کشور
ماده 3- برنامه‌ریزی، اجرایی سازی، نظارت و ارزیابی
پیگیری، ایجاد هماهنگی، راهبری و پیش­بینی سازوکار لازم برای اجرای این مصوبه بر عهده سازمان ثبت احوال کشور و نظارت بر عملکرد دستگاه­های مجری، بر عهده شورای فرهنگ عمومی کشور است که گزارش مدوّن آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه این شورا به صورت سالیانه ارائه خواهد کرد.

ماده 4- این مصوبه مشتمل بر مقدمه و 4 ماده در جلسه 847 مورخ 11/08/1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد. ص/847.3
 
سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه، به:
 • دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
 • دفتر رئيس جمهور
 • مجلس شوراي اسلامي
 • شورای نگهبان قانون اساسی
 • قوه قضائیه
 • اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
 • دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور
 • وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)
 • دفتر دبير شوراي عالي
 • دفتر امور شورای عالی و شورای معین
 • اداره کل حقوقی و تدوین و تنقیح مقررات
 • ديوان محاسبات كشور
 • معاونت حقوقي رياست جمهوری
 • اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • و معاونت امورمجلس رياست جمهوري، ابلاغ مي‌شودآخرین مصوبات

 • «تشکیل کارگروه تحولی دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی»
 • «سیاست‌ها و اقدامات تقویت و ترویج نام‌گذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی»
 • «انتخاب عضو جدید هیأت امنای دانشگاه شاهد»
 • «اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران»
 • «اصلاح و تکمیل مصوبه راهبردها و اقدامات فرهنگی حمایت از کالای ایرانی در سطوح خانواده، جامعه و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی»
 • ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
 • سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان
 • تمدید عضویت نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
 • انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
 • مصوبه «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران»
 • اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7