مصوبه شماره:236

 • جلسه: 37
 • |
 • تاریخ تصویب: 1 مرداد 1392
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 23 مهر 1392
 • |
 • شماره مصوبه: 236

سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور


ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

مصوبه «سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور» که در راستای اجرایی سازی اقدامات ملی ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ از راهبرد کلان ۱ آن نقشه در جلسه ۳۷ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

بخش اول: سیاست های اجرایی اقدام های ملی ۵، ۷، ۸ و ۹ از راهبرد کلان ۱ نقشه جامع علمی کشور با تمرکز بر مالکیت صنعتی

۱ ـ تأکید بر ایجاد مرجع ملی مالکیت صنعتی در قوه مجریه با در نظر گرفتن ویژگی های زیر و حداکثر استفاده از زیرساخت های موجود:

۱ـ۱. اشراف بر فضای کسب و کار و تولید و تجارت کشور

۱ـ۲. اشراف بر مسائل حوزه فناوری و الزامات و سیاست های توسعه فناوری

۱ـ۳. اشراف بر کلیه مفاهیم، قوانین بین المللی و کارکردهای نظام مالکیت فکری

۱ـ۴. دارای جایگاه مناسب در ساختار سیاسی اداری کشور و دارای سازمان چابک، اختیارات لازم و روش های منعطف برای انجام فعالیت های متنوع و متغیر از قبیل اجرای سیاست های حوزه مالکیت صنعتی، انجام امور مالی، استخدامی، پشتیبانی و برقراری تعاملات فرابخشی و بین المللی، متناسب با ماهیت پویا و متغیر فناوری و محیط کسب و کار.

۱ـ ۵ . دارای انگیزه سازمانی برای ارتقای کمی و کیفی آمارهای مربوط به ثبت و تجاری سازی دستاوردهای فناورانه و نوآورانه.

۱ـ۶ . تمرکز بر حوزه مالکیت صنعتی به عنوان فعالیت اصلی سازمانی.

۲ـ تعیین نهاد یا دستگاه اجرایی محل استقرار مرجع ملی مالکیت صنعتی براساس بیشترین تناسب با ویژگی های مرجع ملی مالکیت صنعتی.

۳ـ تأکید بر انجام مأموریت ها و وظایف زیر توسط مرجع ملی مالکیت صنعتی.

۳ـ۱. طراحی و استقرار نظام جامع مالکیت صنعتی و ساختارهای اجرایی لازم

۳ـ۲. تدوین راهبردها و برنامه های کشور در زمینه موضوعات مالکیت صنعتی

۳ـ۳. اجرای قوانین موضوعه کشور در زمینه مالکیت صنعتی و ارائه پیشنهاد برای اصلاح و تکمیل قوانین

۳ ـ۴. برنامه ریزی و اجرای سیاست های مصوب شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در زمینه موضوعات مالکیت صنعتی

۳ـ ۵ . بررسی درخواست های ثبت دارایی های فکری صنعتی و ایجاد نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) در حوزه های اولویت دار

۳ـ ۶ . افشاء و انتشار اطلاعات دارایی های فکری صنعتی ثبت شده

۳ـ ۷. آموزش و توسعه منابع انسانی مرتبط با مالکیت صنعتی

۳ـ ۸ . تقویت پژوهش ملی در حوزه مالکیت صنعتی

۳ـ ۹. فرهنگ سازی در حوزه ثروت آفرینی از دارایی های فکری صنعتی

۳ـ۱۰. توانمندسازی بنگاه های خصوصی ایرانی در مدیریت دارایی های فکری صنعتی و ثروت آفرینی از این دارایی ها در سطح بین المللی.

۳ـ۱۱. نمایندگی ایران در نهادهای بین المللی مرتبط و بررسی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذی ربط برای چگونگی پیوستن به معاهدات بین المللی مرتبط مبتنی بر حفظ منافع ملی.

۳ـ۱۲. ساماندهی، اعتبارسنجی و نظارت بر عملکرد بخش غیردولتی فعال در حوزه مالکیت صنعتی

۳ ـ۱۳. تهیه گزارش های به روز، علمی و جامع از وضعیت ثبت، حفاظت و تجاری سازی دارایی های فکری صنعتی ثبت شده در کشور و ارائه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و انتشار هم زمان گزارش ها در جامعه

۴ـ واگذاری امور اجرایی و خدمات غیرحاکمیتی مرتبط با مالکیت صنعتی (اعم از آموزش، پژوهش، مشاوره، ترویج، اطلاع رسانی و پایش دارایی های فکری) به بخش غیردولتی و تشکل های تخصصی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی

۵ ـ محور قراردادن منافع ملی در طراحی و اجرای کلیه فرایندها و اقدامات مرتبط با مالکیت صنعتی و همچنین در کلیه تعاملات بین المللی

۶ ـ تنظیم مقررات مالکیت صنعتی بر مبنای تحلیل فضای فناوری، صنعتی و اقتصادی کشور، الزامات رقابت پذیری ملی، الزامات اقتصاد دانش بنیان و بازارهای هدف صادراتی

۷ـ بهره برداری حداکثری از کلیه امکانات و ظرفیت های بین المللی حوزه مالکیت فکری از جمله معاهدات و پیمان های متقابل

۸ ـ انجام کلیه فرایندهای اجرایی مالکیت صنعتی با روش های نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات و ایجاد بانک های اطلاعاتی روزآمد از دارایی های فکری صنعتی حفاظت شده در کشور، با قابلیت دسترسی همگانی

۹ـ تعامل و هماهنگی با مرجع مالکیت ادبی و هنری خصوصاً در تعاملات بین المللی

 

بخش دوم: سیاست های اجرایی اقدام ملی ۶ از راهبرد کلان ۱ نقشه جامع علمی کشور

۱۰ ـ رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در مراجع دادرسی تخصصی از جمله دادسراها و شعب تخصصی

۱۱ـ تسهیل داوری و حل اختلاف تخصصی مسائل مربوط به مالکیت فکری در مراجع تخصصی و حقوقی غیردولتی

۱۲ـ انجام کلیه اقدامات حوزه حقوقی و قضایی مالکیت فکری توسط قضات، وکلا، کارگشایان، مشاوران و کارشناسان رسمی متخصص و مسلط به قوانین و رویه های جدید و فضای کسب و کار جامعه

۱۳ـ تشدید مجازات های نقض حقوق مالکیت فکری به منظور تقویت بازدارندگی احکام و رویه های قضایی

این مصوبه مشتمل بر ۲ بخش و ۱۳ بند در جلسه ۳۷ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید.

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
و رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
دکترمحمدرضا مخبر دزفولیآخرین مصوبات

 • ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
 • سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور
 • تمدید عضویت نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
 • انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»
 • مصوبه «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران»
 • اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
 • عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۳ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی
 • ماده واحده «تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو»
 • «اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه ۷۸۲ مورخ 1395/5/5)»
 • ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7