مصوبه شماره:3189

 • جلسه: 836
 • |
 • تاریخ تصویب: 7 بهمن 1399
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 26 اسفند 1399
 • |
 • شماره مصوبه: 3189

اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک


وزارت آموزش و پرورش
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نهاد ریاست جمهوری
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی


مصوبه «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» که در جلسه 836 مورخ 1399/11/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

مقدمه:
به منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی و به استناد سیاست­های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، اقدام ملی 18 راهبرد کلان 5 نقشه مهندسی فرهنگی، اقدام ملی 36 در ذیل راهبرد کلان 6 نقشه جامع علمی کشور، مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای تبصره ذیل ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک» موضوع مصوبه جلسه 834 مورخ 99/09/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک درجلسه 836 مورخ 99/11/7  به شرح ذیل به تصویب رسید:

فصل اول: کلیات
ماده 1: دوره کودکی
در این اساسنامه دوره کودکی شامل کودکان گروه سني بدو تولد تا شش سال تمام است كه به دو دوره سه ساله (دوره اول كودكي و دوره دوم كودكي) تقسيم مي شود. تعليم و تربیت کودکان در اين دوره با محوریت خانواده‌ و با مشارکت مردم، نهادهای دولتی و غیردولتی انجام می‌شود. مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسئولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربيت کودکان تا پیش از دبستان را عهده‌دار هستند، در شمول این اساسنامه قرار می­گیرند.

ماده 2- اصول حاکم
اصول حاکم بر این اساسنامه عبارتند از:

 1. به رسمیت شناختن حقوق و تکالیف تربیتی والدین و تأکید بر محیط خانواده به عنوان بستر اصلی تربیت دوره كودكي
 2. به رسميت شناختن مسئوليت اصلي و حقوق خانواده در نگهداري و فراهم آوردن زمينه تربيت پذيري كودكان دردوره اول كودكي
 3. مبتنی‌بودن تعلیم و تربیت دوره کودکی بر یافته‌های علمی پژوهشی و آموزه‌های تعليم و تربيت اسلامي وتعليمات قرآني
 4. توجه به شأن حاکمیتی در تنظیم‌گری، برنامه‌ریزی، هدایت، ارزیابی و نظارت و تعیین استانداردها، شاخص­ها و سنجه­ های تعلیم و تربیت دوران کودکی
 5. مشارکت پذيري و استفاده حداکثری از ظرفيت مردم و بخش غیر دولتی و پرهیز از تصدی‌گری‌های غیر ضرور و تاكيد بر نقش سياست گذاري، حمايتي و نظارتي سازمان
 6. عدالت­ محوري و فراهم آوردن زمينه دسترسی عادلانه به فرصت‌های تربیتی برای همه کودکان
 7.  حفظ یکپارچگی، همسویی و هماهنگی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتني برسند تحول بنيادين آموزش وپرورش
 8. جامع نگري واهتمام متعادل ومتوازن به تربيت در ساحت‌هاي تربيتي متناسب باشرايط و اقتضائات دوره كودكي
 9. توجه به تفاوت هاي فردي وفرهنگي ورعايت اصل تنوع در روشهاي تربيتي بارويكرد اسلامي
 10. رعايت اصل عدم تعارض منافع درمديران وكاركنان سازمان

ماده 3 سياست اجرايي :
در چارچوب اين اساسنامه، دردروره اول كودكي، مسئوليت نگهداري و فراهم آوردن زمينه تربيت پذيري كودكان با «خانواده» است و سازمان، نقش توانمندسازي خانواده‌ها و راهبري، هدايت، حمايت و نظارت بر مراكز ارائه دهنده خدمات تعليم و تربيت كودك را برعهده دارد و در دوره دوم كودكي، سازمان، ضمن اهتمام به توانمندسازي خانواده‌ها، با مشاركت حداكثري بخش غيردولتي، به ارائه خدمات تعليم و تربيت و ساماندهي امور مربوط مي‌پردازد.
ماده 4- اهداف:
 1. ساماندهی و مدیریت یکپارچه امور تعلیم و تربیت دوره کودکی و توسعه کمی و کیفی آن 
 2. ارتقاء شایستگی‌های تربیتی، توانمندسازی و حمایت از خانواده، با تأكيد بر دوره اول كودكي و نيز نهادهای فعال در حوزه کودک، مهدهای کودک، پیش دبستان و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان زیر 6 سال مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی
 3. مشارکت درپايش و صیانت از بهداشت، سلامت و حقوق تربیتی کودک در همه عرصه‌های آموزشي، فرهنگی، اجتماعي حضوری ودرفضاي مجازی
 4. تأمین عدالت در دسترسی به تعلیم و تربیت با کیفیت دوره كودكي با تأکید بر كودكان و خانواده‌هاي مناطق محروم و داراي نيازهاي ويژه
 5. زمینه‌سازی برای تکوین و تعالی هویت «اسلامی-ایرانی» و رشد همه‌جانبه در ابعاد شناختی، عاطفی، روانی- حركتي، اجتماعی، معنوی و زیستی - ‌بدنی
 6. آماده‌­سازي كودكان براي ورود به نظام آموزش و پرورش رسمي و عمومی كشور

ماده 5- جایگاه و شخصیت حقوقی:
«سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در این اساسنامه «سازمان» نامیده می‌شود، تأسیس و به صورت هیأت‌امنایی اداره می‌شود.
تبصره 1: سازمان متولي و مرجع انحصاری راهبري، ساماندهی، صدور مجوز، هدایت و نظارت بر امور، فرآیندها، محتواها و منابع انساني شایسته برای تعلیم و تربیت كودكان تا شش سال تمام در مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان می­باشد. از تاریخ تشکیل این سازمان، مأموریت‌ها و وظايف آموزشی و تربیتی متناظر سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، به اين سازمان منتقل می‌شود و ارائه خدمات رفاهی و نگهداری کودکان دارای معلولیت و با نیازهای ویژه، بی­سرپرست و بد سرپرست، کما فی‌السابق با دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.
تبصره 2: از تاریخ تأسیس و شروع به فعالیت رسمی سازمان و ابلاغ دستورالعمل­ها و مقررات، کلیه مهدهای کودک، كودكستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی‌ و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوان فعالیت می­ نمایند، مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، وضعیت خویش را با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، تطبيق دهند.
تبصره ۳: وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، سازمان را با رعایت اساسنامه و سایر مقررات مربوط راه اندازی نماید.
تبصره 4: تا زمان ابلاغ مقررات و بخشنامه ­هاي جدید توسط سازمان، کلیه مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و ساير مراكز نگهداري و آموزش كودكان در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوانی فعالیت می ­نمایند، طبق مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ­های قبلی به فعالیت ادامه مي­دهند و پس از آن، استمرار فعاليت آنها براساس ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان امكان­پذير خواهد بود.
تبصره 5: تا زمان تشکیل سازمان، همه پرونده­های دریافت مجوز جدید مهد کودک متوقف، و مجوز جدیدی برای تشکیل مهد کودک صادر نمی­شود.

ماده 6- وظایف و فعالیت های سازمان :
 1. تدوین و پیشنهاد نظام جامع تربیت دوره کودکی بر مبنای تعلیم و تربیت اسلامی پس از تائید شورای عالی آموزش و پرورش به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 2. برنامه‌ريزي، راهبری و نظارت بر اجراي تعلیم و تربيت، مبتنی بر نظام جامع تربیت دوره کودکی
 3. فراهم آوردن زمینه هاي‌ لازم برای توانمندسازی و تسهیل ارائه‌ خدمات مشاوره‌ای وتربيتي به خانواده‌ها به ويژه دردوره اول كودكي ونيز حمايت ازمراكزارائه دهنده خدمات تعليم و تربيت در دوره اول
 4. ایجاد ظرفیت و تسهيلات برای پوشش کامل کودکان دوره دوم كودكي (از آغاز 4 سالگي تا پايان 6 سالگي) متناسب با امكانات و منابع طی یک دوره‌ی 7 ساله (1400-1407) در قالب دوره پیش‌دبستانی وبا اولويت بخش غيردولتي و همکاری و مشارکت دستگاه‌های دولتی، عمومی به خصوص برای كودكان مناطق محروم و دو زبانه و داراي نيازهاي ويژه
 5. تعیین و اعمال ضوابط، شرایط، استانداردهای صدور مجوز، چگونگی‌ تأسیس، اداره‌ و انحلال واحدهای ارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت و آموزش در دوره کودکی
 6. مديريت پژوهش و تحقیقات مورد نیاز و استفاده از ظرفیت مراکز علمی، پژوهشی و حوزه‌هاي علميه
 7. سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط و قواعد تدوين برنامه‌ها، روش‌ها، مواد و محصولات آموزشی، تربيتي، فرهنگی، بازی و سرگرمی، هنری و ورزشی، مكتوب و چندرسانه‌اي ویژه كودكان و پايش سلامت جسمي و رواني و حقوق تربیتی کودک در عرصه‌های اجتماعی و فضای مجازی با جلب مشاركت دستگاه ها ونهادهاي ذيربط
 8. صدور مجوز، تعيین شهریه و برنامه‌ریزی برای ارایه خدمات کیفی مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان ونظارت بر فعاليت آن‌ها
 9. ايجاد تسهيلات وحمایت از راه اندازی و اداره مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی توسط بخش غیر دولتی و مشارکت های مردمی
 10. تدوین چارچوب شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی، تعیین سازوکار احراز و صدور گواهینامه حرفه‌ای
 11. طراحی و استقرار نظام تربیت مربی کودک با مشارکت دستگاه‌ها ونهادهای ذیربط و اجراي دوره‌هاي توانمندسازی و مهارت‌آموزي با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، حوزه‌های علمیه و مراکز آموزشی و فرهنگی
 12. حمایت از توسعه فضاها و تجهيزات آموزشی، تربیتی، فرهنگي و هنري و ورزشی خاص کودکان
 13. زمینه‌سازی، تقویت و تسهیل یادگیری زبان وادبيات فارسي به عنوان زبان رسمی و وحدت بخش کشور
 14. اعمال نظارت و رسیدگی‌ به‌ شکایات و تخلفات‌ ارائه‌دهندگان خدمات تعليم و تربيت كودك از جمله مهدكودك، مراکز پيش‌دبستاني و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و هماهنگي با دستگاه‌هاي ذيربط براي جلوگيري از فعاليت مراكز غيرمجاز و مغاير با مفاد اين اساسنامه
 15. تدوین دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز ارائه‌دهنده خدمات تعليم و تربيت و آموزش در دوره کودکی
فصل دوم- ارکان
ماده 7- ارکان:
سازمان دارای ارکان زیر است:
1- هیئت امناء
2- رئیس سازمان

ماده 8- هیئت امناء:
هیئت امنأ، عالی‌ترین مرجع سازمان در زمینۀ تعیین خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان و دارای کلیۀ اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و ادارۀ امور آن است. ریاست هیئت امناء بر عهدۀ وزیر آموزش و پرورش است.

ماده 9- ترکیب هیئت امناء:
 1. وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیئت امناء)
 2. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی يامعاون ايشان
 3. نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی
 4.  دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش 
 5.  معاون آموزش ابتدایی، معاون پرورشی و فرهنگی و معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش
 6. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
 7. رئیس سازمان بهزیستی کشور
 8. یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون
 9. یک نفر نماینده به انتخاب مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور
 10. معاون ذی­ربط رئیس سازمان صدا و سیما
 11. معاون ذی­ربط رئیس سازمان برنامه و بودجه
 12. معاون ذی­ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 13. نماينده تام الاختيار رئیس قوه قضائيه
 14. دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور
 15. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (دبیر هیئت امناء)
 16. مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 17. چهار نفر نماینده خانواده‌ها (دوپدر و دو مادر)
 18.  دو نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی فعال و متخصص در حوزه تعلیم و تربیت کودک
 19. دو نفر از نمایندگان مؤسسان مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی و مراکز نگهداری و آموزش کودکان
تبصره: افراد رديف 15 از بين كساني كه داراي فرزند زير شش سال مي‌باشند به پيشنهاد شوراي مركزي انجمن اولياء و مربيان، رديف 16 به پيشنهاد رئيس سازمان و تاييد وزير آموزش و پرورش و رديف 17 به پيشنهاد شوراي هماهنگي مؤسسان،طبق دستورالعمل سازمان انتخاب و با حكم وزير آموزش و پرورش به مدت چهار سال منصوب مي‌شوند.

ماده 10- وظایف و اختیارات هیئت امناء:
 1. بررسی و تأیید رییس سازمان که از سوی وزیرآموزش و پرورش پیشنهاد می­ شود.
 2. تصویب ساختار و نمودار سازمانی، آيين­ نامه‌هاي اداري و استخدامي، بودجه سنواتی، ضوابط مالی و معاملاتی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی سازمان
 3. بررسی و تائید نظام جامع تربیت دوره کودکی، تعيين خط مشي‌ها و برنامه های سالانه سازمان
 4. بررسي و تصویب آیین­ نامه­ ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای مفاد این اساسنامه
 5.  تصمیم‌گیری در مورد عضویت سازمان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی
 6. نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامۀ سازمان و برنامه‌های مصوب
 7. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس سازمان یا پیشنهادهایی که از جانب حداقل سه نفر از اعضای هیئت امناء ارائه شده باشد.
 8. تصویب ضوابط و مقررات مربوط به واحدهای ارائه دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودکان از قبیل مهد کودک­ها، مراکز پیش­ دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان شامل:
الف- اجازه ایجاد شورای برنامه­ریزی و نظارت در سطح ستاد و استان­ها و تعیین اعضا، چارچوب فعالیت­ها، وظایف و صلاحیت­های آن شورا در زمینه برنامه­ ریزی، صدور مجوز، وضع استانداردها و ارزیابی و نظارت بر عملکرد و نیز رسیدگی به تخلفات احتمالی، اعمال مجازات­ها و لغو مجوز آنها 
ب- تصویب شرایط، صلاحیت­ها و وظایف متقاضیان تأسیس و مديريت و نیز ضوابط استقرار و راه‌اندازی واحدها
ج-تعیین و تصویب شهریه مجاز بطور سالیانه با هماهنگی مراجع ذی­صلاح قانونی
د- پیشنهاد اعطای تسهیلات و انجام حمایت­های لازم از موسسان بخش غیردولتی جهت طی مراحل تصویب در مراجع ذی­صلاح قانونی
هـ - ساماندهی و نظارت بر تطبیق واحدهای فعال و موجود با ضوابط موضوع این اساسنامه
 1. انتخاب حسابرس، تصویب حساب­ها و ترازنامه سالیانه و استماع گزارش مربوط
 2. تصویب آئین ­نامه داخلی هیأت امناء و مقررات، آئین­ نامه­ ها و شیوه نامه­ های لازم
 3. تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و ‏مقررات مربوط
 4. پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگي
تبصره 1: جلسات عادی هیئت امناء، حداقل سالی دوبار، به دعوت دبیر هیئت امناء و به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل می‌شود. جلسات با حضور حداقل دو سوم از اعضای هیئت امناء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره 2: جلسات فوق‌العادۀ هیئت امناء برحسب ضرورت، به پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیئت امناء و یا سه نفر از اعضای هیئت امناء و با دعوت دبیر هیئت امناء تشکیل می‌شود.
تبصره 3: مصوبات هیئت امناء با امضای رئیس هیئت امناء، جهت اجرا به سازمان و در صورت ضرورت به دیگر مراجع ذی­ربط ابلاغ می‌شود.

ماده 11- رئیس سازمان:
رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان و در حکم معاون وزیر است و به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیئت ‌امناء و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت ۴ سال منصوب می‌شود. رئیس سازمان علاوه بر صلاحیت‌های عمومی، اخلاقی، اعتقادی و مدیریتی مدیران و آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی، باید واجد شرایط اختصاصی زیر باشد:
 1.  دارای حداقل 5 سال سابقه آموزشی و اجرایی لازم در عرصه  تعلیم و تربیت کودک
 2. دارای تحصیلات مرتبط با حوزه ماموریت سازمان

ماده 12- وظایف رئیس سازمان:
 1. مسئولیت کلی اداره امور سازمان، هدایت، ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های سازمان در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیئت امناء و ساير قوانين و مقررات مربوط
 2. نصب و عزل مدیران سازمان در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات
 3. تهیه و تنظیم برنامه و بودجۀ سالانۀ سازمان و ارائه آن در جلسات هیئت امناء و تلاش برای تأمین منابع مالی و انسانی و امکانات مورد نیاز
 4. تهیه و تنظیم ضوابط اداری و مالی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی و پرورشی سازمان و ارائه آن در جلسات هیئت امناء
 5. برنامه­ریزی برای افزایش پوشش جامعه هدف و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی از طرق ممکن قانونی
 6. نمایندگی سازمان در کلیۀ مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات
 7. حفظ و حراست از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول سازمان
 8. ارائۀ گزارش سالانه از فعالیت‌های سازمان به هیئت امناء
 9. ارائه ترازنامه و صورت منابع و مصارف سالانۀ سازمان به هیئت امناء
 10. پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیئت امناء و پیگیری آن پس از تأیید هیئت امناء براي تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی
 11. پی‌گیری و اجرای مصوبات هیئت امناء
 12. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات سازمان در ‏چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی سازمان، طبق قوانین، ‏آئین ­نامه ­های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی و  پاسخگویی به هیأت امناء

فصل سوم: امور مالی، ساختار و منابع انسانی
ماده 13- منابع مالی:
بودجه سازمان از طریق اختصاص ردیف­های‌ مستقل وپیش بینی اعتبارات و منابع مورد نیاز در بودجة کل کشور و همچنین درآمدهای اختصاصی، کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، تسهیلات بانکی مأخوذه طبق مقررات و نيز مشارکت های مردمی، خيرين و وقف تأمین خواهد شد.
تبصره 1 : دولت موظف است اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی سازمان به ویژه ساختمان و تجهیزات را تأمین نماید.
تبصره 2 : مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان به صورت غیر دولتی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اداره می شوند. کودکستان ها و مراکز پیش دبستانی در مناطق محروم با حمایت دولت و مشارکت مردم دایر و اداره خواهند شد.

ماده 14-ساختارو منابع انساني:
 1. ساختار، نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي سازمان، پس از تصويب هيأت امناء به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور مي­رسد. ساختار سازمان در استان‌ها و شهرستان‌ها ذیل ساختار ادارات کل آموزش و پرورش استان­ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها با اختصاص تعداد پست­هاي سازماني مناسب پیش­ بینی می­ شود.
 2.  نیروی انسانی مورد نیاز در چارچوب تشکیلات مصوب توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تأمین و تخصیص می‌یابد.
تبصره1: ایجاد سازمان مذکور بدون گسترش تشکیلاتی بوده و محل تأمین پست‌های سازمانی موردنیاز از تجمیع پست‌های موجود در ستاد وزارت آموزش ‌و پرورش، سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان بهزیستی کشور، خواهد بود.
ماده 15- افراد شاغل در مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی غیردولتی کارمند وزارت آموزش‌ و پرورش محسوب نمی‌شوند و هیچ حق و یا امتیاز استخدامی از این محل برای ایشان در نظر گرفته نخواهد شد و وزارت آموزش‌و پرورش و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مجاز نیستند این افراد را در امور اداری و ستادی بکارگیری کنند.

فصل چهارم : سایر مقررات
ماده 16- اموال و دارایی‌ها:
اموال منقول و غیرمنقول، دارایی‌ها، حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت است که در صورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش و پرورش منتقل خواهد شد.
تبصره 1: انحلال و یا ادغام سازمان با ساز و کار مقرر در ماده  16 این اساسنامه با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره 2: هر گونه انتقال و جابه‌جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً به تصویب هیئت امناء برسد.

ماده 17- اصلاح یا تغییر اساسنامه:
هر گونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط از طریق راهکارهای ذیل انجام می‌پذیرد:
1- به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
2- به پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تأیید شورای تحول نظام آموزشي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 18- مواردی که در این اساسنامه پیش­بینی نشده است طبق قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد.

ماده 19- از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، مفاد آن بر کلیه قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر مهدهای کودک و پیش­دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و سایر مقررات مشابه، در موارد مغایرت، حاکم خواهد بود.

ماده 20- وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش دوسالانه عملکرد سازمان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

ماده 21- اين اساسنامه مشتمل بر 21 ماده و 14 تبصره در تاريخ 99/11/7 به تصويب شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي رسيد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

 
 
حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 آخرین مصوبات

 • «اصلاح بند 5 و الحاق یک بند جدید به ماده واحده تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • «انتخاب عضو جدید کمیته منتخب تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»
 • «انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ایران­شناسی»
 • «افزایش ظرفیت پذیرش دندان­پزشکی در مقطع عمومی»
 • «اصلاح تبصره­ های 2 و 4 ماده واحده اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام وایران (مصوب 27/07/1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی)»
 • "تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • «تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در ضمیمه تقویم رسمی کشور»
 • «تایید انتخاب رئیس بنیاد ایران­شناسی»
 • «تایید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی»
 • «انتخاب رؤسای پردیس­های دانشگاه فرهنگیان و واحدهای استانی دانشگاه پیام نور توسط کمیته منتخب تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها»
 • «انتخاب 4 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در کارگروه عناوین سال»
 • «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شاهد»
 • «اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان»
 • «انتخاب اعضای هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب»
 • «تشکیل کارگروه تحولی دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی»
 • «سیاست‌ها و اقدامات تقویت و ترویج نام‌گذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی»
 • ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • «انتخاب عضو جدید هیأت امنای دانشگاه شاهد»
 • «اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران»
 • «اصلاح و تکمیل مصوبه راهبردها و اقدامات فرهنگی حمایت از کالای ایرانی در سطوح خانواده، جامعه و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی»
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7