مصوبه شماره:3185

 • جلسه: 837
 • |
 • تاریخ تصویب: 5 اسفند 1399
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 13 اسفند 1399
 • |
 • شماره مصوبه: 3185

ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»


نهاد ریاست جمهوری
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران


ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۸۳۷ مورخ 1399/12/۵  شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده - به استناد تبصره ماده ۱۰ اصلاحی اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی (مصوب جلسه 650 مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، آقای سید علیرضا مرندی به مدت چهار سال به عنوان رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ابقاء می‌شود.»
 
حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگیآخرین مصوبات

 • «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)»
 • «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان»
 • «تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور»
 • «تمدید عضویت نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيأت نظارت بر مطبوعات»
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
 • انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
 • مصوبه «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی
 • اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
 • عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۳ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ماده واحده «تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو»
 • «اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه ۷۸۲ مورخ 1395/5/5)»
 • ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک»
 • ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش»
 • سیاست‌ها و برنامه‌های اقدام علمی، فناورانه و فرهنگی جهش تولید
 • الحاق یک تبصره به ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

  کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
  (+9821) 66468271 - 5