مصوبه شماره:2139

 • جلسه: 2
 • |
 • تاریخ تصویب: 11 شهریور 1398
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 17 مهر 1398
 • |
 • شماره مصوبه: 2139

مصوبه تعیین مسئول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه‌های مجری


وزارت كشور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزارت ورزش و جوانان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت آموزش و پرورش
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
سازمان تبليغات اسلامي
سازمان برنامه و بودجه کشور  
معاونت رياست جمهوری در امور زنان و خانواده
شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده
قوه قضائیه
شورای عالی حوزه علمیه 
شوراي عالي فضاي مجازي
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري (مدظله¬العالی) در دانشگاه‌ها
شورای سیاست¬گذاری فرهنگی بین¬المللی
دانشگاه آزاد اسلامي 

مصوبه ¬«تعیین مسئول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه¬های مجری »که در جلسه دوم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در تاریخ 11 / 6 /1398 به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می¬شود: 

«کلیه دستگاه¬های مجری ذکر شده در بند ب فصل هفتم نقشه مهندسی فرهنگی در راستای اجرای تبصره 3 شق (ب) ماده¬واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی¬کشور(مصوب جلسه 748 مورخ27 /3 /1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی)¬ موظف هستند، یکی از معاونین ذی¬ربط را به عنوان مسئول اجرایی¬سازی، نظارت و ارزیابی مصوبات ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور تعیین نمایند. ضروری است معاون ذی‌ربط از ناحیه رئیس دستگاه ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شود.»


                                                                                                      اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد هماهنگی
 و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور


رونوشت: 
     دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) 
     دفتر رئيس جمهور 
     مجلس شوراي اسلامي
     دفتر معاون اول رئیس جمهور
     اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
     دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور 
     وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)
     هيئت نظارت و بازرسي 
     دفتر دبير شوراي عالي
     ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
     معاونت نظارت و ارزیابی ستاد فرهنگ
     دفتر شورای عالی و شورای معین
     اداره کل حقوقي و تدوين و تنقیح مقررات 
     ديوان محاسبات كشور
     معاونت حقوقي ریاست جمهوری
     معاونت امور مجلس رياست جمهوري ابلاغ مي‌شود
 آخرین مصوبات

 • «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)»
 • «تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور»
 • «تمدید عضویت نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيأت نظارت بر مطبوعات»
 • «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان»
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
 • انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
 • مصوبه «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی
 • اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
 • عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۳ آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ماده واحده «تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو»
 • ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک»
 • «اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه ۷۸۲ مورخ 1395/5/5)»
 • ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش»
 • سیاست‌ها و برنامه‌های اقدام علمی، فناورانه و فرهنگی جهش تولید
 • الحاق یک تبصره به ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

  کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۳۷۹۵
  (+9821) 66468271 - 5