مصوبه شماره:2138

 • جلسه: 813
 • |
 • تاریخ تصویب: 17 مهر 1398
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 20 مهر 1398
 • |
 • شماره مصوبه: 2138

مصوبه «اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان»


وزارت آموزش و پرورش

مصوبه «اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» که در جلسه 813 مورخ 1397/7/17 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح پیوست برای اجراء ابلاغ می‌شود.

 
حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی


 
اساسنامه «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان»
(جلسه 813 مورخ 17 /7/ 1397 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مقدمه
به‌منظور تحقق «عدالت آموزشی» در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و تحقق امر خطیر شناسایی، هدایت و تربیت صاحبان استعدادهای برتر براي پرورش نخبگان آیندۀ کشور؛ در چارچوب اسناد بالادستی به ویژه سند ملی نخبگان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اساسنامۀ «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» به شرح ذیل به تصویب رسید:

فصل اول: کلیات
ماده 1: شخصیت حقوقی و نام

سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و منحصراً براساس مقررات این اساسنامه اداره می‌شود. نام سازمان عبارت است از «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» که از این پس در این اساسنامه به‌اختصار «سازمان» نامیده می‌شود.

ماده 2: هدف
هدف از تأسیس سازمان، عبارت است از تعیین خط‌مشی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، هدایت و تربیت استعدادهای برترکشور در دورۀ تربیت رسمی و عمومی.

ماده 3: وظایف
1- شناسايي و فراهم آوردن زمينه‎هاي رشد و ارتقای فرهنگي، پژوهشي و علمي استعدادهاي برتر دانش‎آموزان در سراسر کشور
2- برنامه‌ريزي مناسب براي حضور دانش‎پژوهان كشور در عرصه‎هاي علمي پژوهشي جهاني
3- تقویت معرفت و تربیت دینی، اعتلای هویت اسلامی ـ ایرانی و ارتقای دل‌بستگی ملی دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر
4- هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر براي رفع نیازها و اولویت‌های علمی، فناوری، فرهنگی، ادبی، هنری و مدیریتی کشور
5- شناسایی؛ حمایت و استفاده از روش‌های بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای مردمی و غیردولتی واجد شرایط به ویژه فارغ‌التحصیلان سمپاد
6- حمایت از پژوهش‌های علمی در زمینه‌های مربوط به شناسایی و پرورش دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر
7- آموزش و ارتقاي توانمندي کارشناسان و معلمان در راستای شناسایی و پرورش دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر
8- تألیف، تدوین و انتشار آثار مکتوب و محصولات چندرسانه‌ای آموزشی براي ارتقاء سطح علمی معلمان و دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر
9- کمک به تأمین امکانات مادی و کمک‌آموزشی برای دانش‌آموزان مستعد محروم و وابسته به خانواده‌های کم بضاعت و مستضعف

فصل دوم: ارکان
ماده 4: ارکان

سازمان دارای ارکان زیر است:
1- هیئت امنا.
2- رئیس سازمان.

ماده 5: هیئت امنا
هیئت امنا، عالی‌ترین مرجع سازمان در زمینۀ تعیین خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان و دارای کلیۀ اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و ادارۀ امور آن است. ریاست هیئت امنا بر عهدۀ وزیر آموزش و پرورش است.

ماده 6: ترکیب هیئت امنا
1- وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیئت امنا)
2- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ایشان
3- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ایشان
4- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
5- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان
6- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون ایشان
7- یک نماینده از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
8- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
9- رئیس سازمان (دبیر هیئت امنا)
10- 13 الی دو نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور و دو نفر از فارغ‌التحصیلان مدارس سمپاد.

تبصره 1: اعضای حقیقی(ردیف 10 الی 13) به پیشنهاد رئیس و اعضای هیئت امنا و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تصویب این شورا به مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای حقیقی بلامانع است.

تبصره 2: یک نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور و یک نفر از فارغ‌التحصیلان مدارس سمپاد مذکور در بند 10 الی 13 از میان بانوان انتخاب می‌شوند.

ماده 7: وظایف هیئت امنا
1- تأیید رئیس سازمان که از سوی وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود
2- تعیین خط مشی‎های سازمان
3- بررسي و تصویب برنامه‌های راهبردی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت، بودجه و ترازنامۀ سالانۀ سازمان
4- تصویب ساختار و نمودار سازمانی، ضوابط مالی و معاملاتی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی سازمان
5- بررسي و تأیید مقررات و آیین‌نامه‌های خاص آموزشی و پرورشی مربوط به شناسایی و پرورش دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر به‌ویژه مدارس استعدادهای درخشان
6- تصمیم‌گیری در مورد عضویت سازمان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی
7- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامۀ سازمان و برنامه‌های مصوب
8- پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی
9- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس سازمان یا پیشنهادهایی که از جانب دست‌کم سه نفر از اعضای هیئت امنا ارائه شده باشد.
10- انتخاب حسابرس و استماع گزارش سالانه

ماده 8: جلسات عادی هیئت امنا، حداقل سالی دوبار، به دعوت رئیس هیئت امنا تشکیل می‌شود. جلسات با حضور حداقل دو سوم از اعضای هیئت امنا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره: جلسات فوق‌العادۀ هیئت امنا برحسب ضرورت، با پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیئت امنا و یا سه نفر از اعضای هیئت امنا و با دعوت رئیس هیئت امنا تشکیل می‌شود.

ماده 9: مصوبات هیئت امنا، با امضای رئیس هیئت امنا جهت اجرا به سازمان و در صورت ضرورت به دیگر زیرمجموعه‌های وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود.

ماده 10: رئیس سازمان
رئیس سازمان که بالاترین مقام اجرایی سازمان است، به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیئت‌امنا انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت ۴ سال منصوب می‌شود. رئیس سازمان باید دارای صلاحیت اخلاقی، علمی، آموزشی و اجرایی باشد.

ماده 11: وظایف رئیس سازمان
1- اداره و هدایت امور سازمان و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیئت امنا
2- نصب و عزل در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات
3- تهیه و تنظیم برنامه و بودجۀ سالانۀ سازمان و ارائه آن در جلسات هیئت امنا
4- تهیه و تنظیم ضوابط اداری و مالی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی و پرورشی سازمان و ارائه آن در جلسات هیئت امنا
5- نمایندگی سازمان در کلیۀ مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات
6- حفظ و حراست اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول سازمان
7- ارائۀ گزارش سالانه از فعالیت‌های سازمان به هیئت امنا
8- ارائه ترازنامه و صورت منابع و مصارف سالانۀ سازمان به هیئت امنا
9- پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیئت امنا و پی‌گیری آن پس از تأیید هیئت امنا براي تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی
10- پی‌گیری و اجرای سایر مصوبات هیئت امنا
11- امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان

فصل سوم: امور مالی
ماده 12: بودجه و منابع مالی
بودجه سازمان از محل ردیف‌های بودجه کل کشور و کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، تأمین خواهد شد.

تبصره 1: سازمان می‌تواند از محل منافع حاصل از موقوفات در نظر گرفته شده برای امور صاحبان استعدادهای برتر، برای برنامه‌های حمایتی و هدایتی خود استفاده نماید.

تبصره 2: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در قالب مقررات قانونی مورد عمل، قسمتی از اعتبارات يا درآمد اختصاصي سالانۀ خود را براي کمک به سازمان اختصاص دهند.

تبصره 3: هدایای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به سازمان و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مؤسسات و مراکز وابسته به سازمان و نیز مبالغی که به پیش‌نهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت امنا از دانش‌آموزان و کارآموزان و سایر افرادی که به آنها خدمتی ارائه می‌شود اخذ می‌گردد، به‌عنوان درآمد اختصاصي تلقي شده و مطابق آیین‌نامۀ مالی سازمان هزینه خواهد شد.

ماده 13: معافیت از مقررات عمومی
سازمان براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات مالی و معاملاتی خاص مصوب هیئت امنا، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی و معاملاتی اداره خواهد شد.

فصل چهارم : سایر مقررات
ماده 14: اموال و دارایی‌ها

اموال منقول و غیرمنقول و دارایی‌ها و حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت است که درصورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش و پرورش تحویل خواهد شد.

تبصره 1: انحلال و یا ادغام سازمان با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره 2: هرگونه انتقال و جابه‌جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً به تصویب هیئت امنا برسد.

ماده 15: به منظور پشتيباني علمي و تخصصي از سازمان و تأمين خدمات پژوهشي، آموزشي و پرورشي مورد نياز، باشگاه دانش‎پژوهان جوان به‌صورت موسسه‎اي غير دولتي و هيأت امنايي و براساس اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه تأسيس و اداره خواهدشد.

ماده 16: اصلاح یا تغییر اساسنامه
هر گونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط از طریق راهکارهای ذیل انجام می‌پذیرد:
1- به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
2- به پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 17: این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه، ۴ فصل، 17 ماده و 8 تبصره، در جلسۀ 813 مورخ 1397/7/17 شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

 
حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگیآخرین مصوبات

 • «تایید انتخاب رئیس بنیاد ایران­شناسی»
 • «تایید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی»
 • «انتخاب رؤسای پردیس­های دانشگاه فرهنگیان و واحدهای استانی دانشگاه پیام نور توسط کمیته منتخب تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها»
 • «انتخاب 4 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در کارگروه عناوین سال»
 • «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شاهد»
 • «انتخاب اعضای هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب»
 • «تشکیل کارگروه تحولی دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی»
 • «سیاست‌ها و اقدامات تقویت و ترویج نام‌گذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی»
 • «انتخاب عضو جدید هیأت امنای دانشگاه شاهد»
 • «اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران»
 • «اصلاح و تکمیل مصوبه راهبردها و اقدامات فرهنگی حمایت از کالای ایرانی در سطوح خانواده، جامعه و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی»
 • ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
 • سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • تمدید عضویت نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان
 • تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7