مصوبه شماره:1213

 • جلسه: 477
 • |
 • تاریخ تصویب: 21 فروردین 1380
 • |
 • تاریخ ابلاغ: 24 تیر 1380
 • |
 • شماره مصوبه: 1213

ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری


شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه 477 مورخ 80/01/21 بنا به پیشنهاد شورای هنر (نامه شماره 23-14مورخ 79/11/18) ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه‏های آزاد هنری را بدین شرح تصویب کرد:
فصل اول: تعریف
ماده 1- آموزشگاه آزاد هنری که در این مصوبه «آموزشگاه» و یا «موسسه آموزشی» نامیده می‏شود به مکانی اطلاق می‏ شود که به منظور تربیت و آموزش هنرجویان علاقمند به یکی از رشته ‏های هنری (هنرهای تجسمی و خوشنویسی، سرود و آهنگهای انقلابی، هنرهای نمایشی، هنرهای سنتی) برای اشاعه فرهنگ و هنر، براساس ضوابط و شئون اسلامی و با رعایت این ضوابط توسط افراد حقیقی یا حقوقی تأسیس می ‏گردد. رعایت اصول سیاست فرهنگی کشور (ابلاغیه شماره 2014/دش مورخ 71/01/07 شورایعالی انقلاب فرهنگی) در کلیه سطوح و مراحل فعالیت آموزشگاه‏ها الزامی است.
تبصره 1: هر آموزشگاه تنها در یک زمینه هنری می‏ تواند فعالیت نماید.
تبصره 2: موسسات چند منظوره برای آموزش‏های مختلف هنری باید برای هر کدام از زمینه‏ های آموزشی مجوز جداگانه اخذ کنند.
فصل دوم: ارکان
ارکان شامل موسس یا هیأت موسس و مدیر مسئول به شرح ذیل خواهد بود.
ماده 2- موسس
شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با سرمایه گذاری و طی مراحل ذکر شده در این مصوبه اجازه تأسیس موسسات یا آموزشگاه‏های هنری را دریافت می‏ کنند.
ماده 3- موسس یا موسسین باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:
1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2- اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3- اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4- برخورداری از حسن شهرت و نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
5- داشتن برگه پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه (برای آقایان)
6- متأهل یا داشتن حداقل 30 سال سن
تبصره: کلیه وزارتخانه‏ ها، سازمان‏ها و نهادهای دولتی باید برای مجوز فعالیت آموزشهای هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای صدور پروانه نمایند.
ماده 4- وظایف و مسئولیت‏های موسس و یا هیأت موسس:
1- درخواست صدور اجازه تأسیس آموزشگاه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تحویل مدارک لازم
2- ارائه مکان و محل مناسب که از لحاظ ایمنی، فنی، بهداشتی، آموزشی و تجهیزات و وسایل لازم مورد تأیید شورای فنی استان باشد.
3- معرفی مدیر مسئول و جانشین واجد شرایط برای تصویب به شورای فنی استان
تبصره: در صورت عزل، استعفا یا فوت مدیر مسئول باید حداکثر ظرف مدت یک ماه، مدیر مسئول و جانشین واجد شرایط به شورای فنی استان معرفی شود.
ماده 5- مدیر مسئول به پیشنهاد موسس و یا هیأت موسس و تأیید شورای فنی استان مشغول به کار می ‏شود. مدیر مسئول علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط موسس (موضوع مفاد ماده 3 ضوابط) باید واجد یکی از شرایط اختصاصی ذیل باشد:
1- داشتن تحصیلات عالی (لیسانس یا بالاتر)در یکی از رشته ‏های هنری، حسب نوع فعالیت آموزشگاه.
2- دارا بودن یکی از درجات 1،2 و 3 هنری در رشته مربوط از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور. 
3- دارا بودن درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران برای آموزشگاه‏های آزاد خوشنویسی و دو سال سابقه آموزش هنری به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن زمینه.
4- دارا بودن مدرک فوق دیپلم در یکی از رشته‏ های هنری حسب نوع آموزشگاه و دو سال سابقه آموزش هنری به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (در استان‏های کشور، به غیر از استان تهران)
5- دارا بودن صلاحیت‏های لازم تجربی برای هنرمندان فاقد مدرک به تشخیص شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‏های آزاد هنری.
تبصره 1: مدیران مسئول و جانشینان آنها در آموزشگاه‏های مخصوص آقایان باید منحصراً مرد و در آموزشگاه‏های مخصوص بانوان منحصرا زن باشند.
تبصره 2: فعالیت آموزشگاه‏ها باید منحصراً در زمینه آموزش آقایان یا بانوان باشد.
ماده 6- وظایف مدیر مسئول:
1- نظارت و مراقبت در رعایت اصول و موازین اسلامی - فرهنگی در جریان کلی کار و محیط آموزشگاه.
2- اجرای کلیه مقررات و بخشنامه‏ های ابلاغ شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
3- حضور مرتب در آموزشگاه.
4- حفظ و مراقبت از دفاتر آمار، بازرسی، ثبت نام و سایر دفاتر مورد نیاز آموزشگاه و ارایه آنها به مسئولین و بازرسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
5- ارسال آمار هنرجویان ثبت نام شده هر دوره آموزشی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
تبصره: در غیاب مدیر مسئول، کلیه وظایف وی بر عهده جانشین وی می‏ باشد، جانشین مدیر مسئول باید همان شرایط مدیر مسئول را داشته باشد.
فصل سوم: شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‏های آزاد هنری
ماده 7-
به منظور دستیابی به اهداف زیر شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‏های آزاد هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‏ شود:
الف - رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه‏های آزاد هنری در سراسر کشور.
ب - ایجاد هماهنگی‏های لازم در کار شوراهای رسیدگی و نظارت استان در سراسر کشور.
ج - رسیدگی به درخواست تجدید نظر آرای صادره از شوراهای رسیدگی و نظارت استان.
ماده 8- اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‏های آزاد هنری عبارتند از:
- معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس شورا)
- رییس مرکز گسترش آموزش‏های هنری
- نماینده فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
- کارشناس مسایل دینی با معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
- سه نفر کارشناس مسائل هنری حسب موضوع جلسه
تبصره 1: کارشناسان هنری پس از استعلام از نهادهای صنفی و دانشگاه‏های هنر (دولتی - غیردولتی) از سوی رییس شورا دعوت خواهند شد.
تبصره 2: آرای صادره از سوی شوراهای رسیدگی و نظارت استان ظرف مدت 20 روز، قابل اعتراض در شورای مرکزی نظارت است.
تبصره 3: رأی شورای مرکزی نظارت قطعی و لازم ‏الاجراست و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای آن هستند. 
ماده 9- شوراهای رسیدگی و نظارت استان‏ها برای رسیدگی و نظارت عمومی بر عملکرد آموزشگاه‏ها با ترکیب زیر تشکیل می ‏شوند:
1- مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان رییس شورا
2- رییس اداره هنری اداره کل استان
3- کارشناس مسایل دینی با انتخاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
4- دو نفر کارشناس مسایل هنری حسب موضوع جلسه
تبصره: کارشناسان هنری پس از استعلام از نهادهای صنفی و دانشگاه‏های هنر (دولتی - غیردولتی)از سوی رییس شورا دعوت خواهند شد.
ماده 10- مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان با رأی اکثریت اعضا قابل اجرا بوده و از طریق مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ابلاغ خواهد شد. در صورت عدم اعتراض در ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 8 مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان قطعی و لازم‏الاجرا است.
ماده 11- مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان نباید مغایر مفاد این ضوابط و سایر مقررات جاری کشور باشد.
ماده 12- وظایف و اختیارات شورای رسیدگی و نظارت استان:
1- بررسی و تایید صلاحیت هییت موسس، مدیر مسئول و جانشین مدیر مسئول
2- نظارت بر عملکرد و برنامه ‏های آموزش هنری آموزشگاه‏های استان براساس ضوابط ابلاغی
3- تصویب نام آموزشگاه
4- اتخاذ تصمیم نسبت به صدور یا لغو اجازه تأسیس آموزشگاه براساس ضوابط تعیین شده تبصره: صدور مجوز فعالیت آموزشگاه‏های آزاد سرود و آهنگهای انقلابی پس از اعلام شوراهای رسیدگی و نظارت استان و تأیید شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‏های آزاد هنری انجام خواهد شد.
فصل چهارم: نظارت
ماده 13- شوراهای رسیدگی و نظارت استانی، بر فعالیت‏های آموزشگاه‏های استان نظارت خواهند داشت.
فصل پنجم: تخلفات 
ماده 14- اقدامات زیر متناسب با میزان تخلف با توجه به محتویات پرونده و گزارش‏های واصله پس از بررسی و تایید و تصویب شورای فنی استان توسط ادارات کل اعمال و سوابق در پرونده درج و بایگانی خواهد شد:
1- تذکر شفاهی
2- تذکر کتبی
3- اخطار کتبی
4- توبیخ کتبی
5- تعطیل موقت آموزشگاه از 3 ماه تا یک سال
6- برکنار ساختن موقت یا دائم مدیر مسئول
7- لغو اجازه تأسیس و تعطیل دائم آموزشگاه و در صورت لزوم معرفی متخلف به مراجع ذیصلاح
ماده 15- مواردی که مجوز آموزشگاه را لغو خواهد کرد:
1- تخلفات اخلاقی چون رواج بی‏بند و باری، ترویج فرهنگ مبتذل از طریق آثار مبتذل و...
2- انتقال یا واگذاری آموزشگاه به غیر یا تغییر اعضای هیأت موسس بدون موافقت شورای فنی استان
3- بکارگیری کسانی که رد صلاحیت شده‏اند
4- انجام تخلفات مالی با تأیید شورای فنی استان و شورای مرکزی
5- تشکیل کلاس‏های مختلط
تبصره: تشکیل کلاس‏های مختلط در برخی از زمینه‏ ها نیازمند داشتن اجازه رسمی از شورای مرکزی یا فنی استان است.
6- تشکیل هر نوع کلاس به جز آنچه در متن اجازه ‏نامه تاسیس قید شده است.
تبصره: شورای فنی استان می‏تواند در مورد برخی از تخلفات فوق‏ الذکر به موسس یا هیأت موسس اخطار و در صورت عدم توجه مطابق بند 7 ماده 14 اقدام نماید.
7- عدم رعایت اصول سیاست فرهنگی کشور، با تأیید شورای مرکزی یا فنی استان.
فصل ششم: مقررات عمومی
ماده 16-
آموزشگاه باید از مکان و ساختمان مناسب برخوردار بوده و نباید فعالیت آن مخل آسایش عمومی باشد.
ماده 17- اجازه تأسیس آموزشگاه‏هایی که حداکثر پس از 6 ماه از تاریخ صدور، دایر نشده و یا فعالیت خود را کتباً به اطلاع اداره کل ارشاد نرسانده باشند لغو خواهد شد.
ماده 18- اجازه تاسیس آموزشگاه و یا عضویت در هیأت موسس قابل واگذاری یا انتقال به غیر نیست.
ماده 19- در صورت فوت یا استعفا یا اعلام عدم صلاحیت هر یک از اعضای هیأت موسس، آموزشگاه تا پایان دوره و حداکثر تا یک سال با مسئولیت کامل مدیر مسوول به کار خود ادامه خواهد داد. تقاضای ترمیم هیات موسس از سوی باقیمانده اعضا بلامانع است.
تبصره: در صورتی که عضو موسس یک نفر باشد مجوز با معرفی کلیه وراث وی، به نام یک نفر واجد شرایط در ماده 3این ضوابط صادر خواهد شد.
ماده 20- برای ثبت نام هنرجویان کمتر از 18 سال در آموزشگاه‏های آزاد موافقت کتبی ولی الزامی است.
ماده 21- بایستی کلیه کارکنان آموزشگاه‏های مخصوص بانوان به استثنای کادر نگهبانی، زن و کلیه کارکنان آموزشگاه‏های مخصوص آقایان، مرد باشند.
ماده 22- اوراق و آگهی ‏های تبلیغاتی باید با رعایت دقیق متن مجوز و منحصرا با قید نام مصوب مندرج در مجوز تنظیم گردد.
ماده 23- آموزشگاه‏ها موظفند دفتر آمار، ثبت نام و بازرسی مورد نیاز خود را تهیه و توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شماره‏ گذاری و پلمپ کنند.
ماده 24- با تصویب این ضوابط کلیه دستورالعمل‏ ها و بخشنامه ‏های قبلی مربوط به آموزشگاه‏های آزاد هنری لغو می‏ شود.
ماده 25- پس از ابلاغ این ضوابط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کلیه آموزشگاه‏های هنری موظفند که حداکثر ظرف مدت یک سال بر طبق ضوابط و مقررات آن، اقدام به اخذ اجازه نامه تأسیس نمایند. در غیر این صورت امتیاز تأسیس آموزشگاه لغو خواهد شد. ضوابط فوق در 25 ماده و 15 تبصره در جلسه 477 مورخ 80/01/21 شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

 
سیدمحمد خاتمی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگیآخرین مصوبات

 • «تشکیل کارگروه تحولی دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی»
 • «سیاست‌ها و اقدامات تقویت و ترویج نام‌گذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی»
 • «انتخاب عضو جدید هیأت امنای دانشگاه شاهد»
 • «اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران»
 • «اصلاح و تکمیل مصوبه راهبردها و اقدامات فرهنگی حمایت از کالای ایرانی در سطوح خانواده، جامعه و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی»
 • ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
 • سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)
 • راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان
 • تمدید عضویت نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيأت نظارت بر مطبوعات
 • تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور
 • انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی
 • انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
 • مصوبه «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران»
 • ماده واحده «ابقاء رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران»
 • اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
 • آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

  اطلاعات تماس

  تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

  کدپستی: 1591814313
  (+9821) 66976601 - 7