کد خبر:6581   تاریخ انتشار: یـک شنبه ، 7 مهر سال 1398 ساعت 11:11:0

بررسی چالش‌های میان فلسفه دینی و فلسفه سیاسی

نشست «فلسفه‌ی سیاسی ـ فلسفه‌ی دینی: تعارض یا توافق؟» در دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.


نشست «فلسفه‌ سیاسی ـ فلسفه‌ دینی: تعارض یا توافق؟» از سوی انجمن جامعه‌شناسی ایران (گروه فلسفه‌ علوم اجتماعی) و با مشارکت انجمن علمی گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این نشست حمید پارسانیا، بیژن عبدالکریمی و احمد بخارایی سخنرانی می‌کنند.

نشست «فلسفه‌ی سیاسی ـ فلسفه‌ی دینی: تعارض یا توافق؟» ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز دوشنبه هشتم مهرماه در سالن جلسات انجمن جامعه‌شناسی دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.