کد خبر:4956   تاریخ انتشار: شــنـبـه ، 12 مرداد سال 1398 ساعت 8:35:0

توجه به بحث حجاب و عفاف در آغاز سال تحصیلی

معاون فرهنگی وزارت علوم به مساله حجاب و انتخابات در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین بحث ها حجاب و عفاف است که یک نگاه جدی را می طلبد.


دکتر غفاری در این نشست با اشاره به اینکه اگر امروز ما رونق را در عرصه‌های آموزشی و پژوهشی می‌خواهیم، بخش مهمی از این رونق به حوزه فرهنگی برمی‌گردد، گفت: فلسفه تشکیل چنین نشست‌هایی، تعامل فکری در باب مسایل و موضوعاتی است که هم تجربه شده‌اند و هم در پیش رو دارند و این تعاملات باید با نگاه منطقه‌ای به این مسائل بوده و روی آن‌ها قدری تامل داشته باشند.
وی افزود: امروز همه اذعان داریم که حوزه فرهنگ، حوزه بسیار مهمی است. اگر نهاد دانشگاه را در نظر بگیریم، چیزی را نمی‌توانید پیدا کنید که فرهنگی نباشد. این‌ها موضوعاتی هستند که عرصه فرهنگی بنابر ذات خود با آن مواجه و با آن زنده است. حوزه فرهنگ حوزه پرموضوع و پرمساله‌ای است، زیرا بخش مهمی از حیات اجتماعی هر نهادی را درگیر خود می‌سازد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تاکید بر این نکته که این حوزه به دلیل زنده‌بودنش به گونه‌ای نیست که بتوان پایانی برای آن متصور شد و ما نمی‌توانیم بگوییم مسایل تمام شده است، ادامه داد: حوزه فرهنگی و اجتماعی به دلیل ماهیت سرزندگی و پویایی آن، در گرو سر برآوردن موضوعات و مسایل تازه است. یکی از ماموریت‌های حوزه فرهنگی این است که این رویش‌های تازه و پویایی را حفظ کند. ما باید از استعدادهای جوان و خلاق بهره ببریم تا موضوعات متنوع‌تر و مخاطبان جدیدی نیز پیدا کنیم، زیرا اگر ما مجموعه متنوع‌تری داشته باشیم، طبعاً فشارها کمتر خواهد بود و هزینه‌ها نیز کمتر می‌شود.
دکتر غفاری در ادامه به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و افزود: در آغاز سال تحصیلی، سه مساله را باید در نظر داشته باشیم. در حوزه فرهنگی، مسائل و موضوعات تمام‌شدنی نیستند و مسائل گوناگونی سر بر می‌آوردند و عرصه‌ها و حوزه‌های دیگر را نیز به کار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین بحث‌ها، مساله حجاب و عفاف است که یک نگاه و اهتمام جدی را می‌طلبد. ما در این حوزه دو بحث داریم. بحثی که عینیت دارد، رعایت پوشش در چهارچوب ضوابط و آیین‌نامه‌ها است و بخش دوم که بخش مهم‌تری است، بحث باورپذیری است که نسبت به این موضوع باید وجود داشته باشد و اگر ما در بخش دوم بتوانیم نگاهی که وجود دارد را درونی کنیم، قطعاً مسائل کمتری خواهیم داشت. بحث حجاب، بحث دیرینه‌ای است که فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و امنیتی است. این موضوع نمادی است که مستعد ایجاد انسجام و سازگاری است و در عین‌حال می‌تواند زمینه تقابل را ایجاد کند و تمام تلاش مجموعه‌ها باید این باشد که کار به تقابل نرسد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پایان سخنان خود به موضوع انتخابات نیز اشارهکرد و گفت: در این سال، تلاطم و فعالیت‌های بیشتری هم از داخل و هم از بیرون دانشگاه داریم و باید در این زمینه نشست‌هایی داشته باشیم و از مشورت‌ها بهره ببریم.
منبع: وزارت علوم